Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin hoạt động
 Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong Cuộc thi Tin học Văn phòng cấp trường năm 2016
 Cập nhập ngày 1/3/2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 49/QĐ-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 29  tháng 02  năm  2016

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong

Cuộc thi Tin học Văn phòng cấp trường năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 11, chương II, Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư 01/2015/TT-BGDDT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ  Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thành tích đạt được của học sinh, sinh viên tại Cuộc thi Tin học văn phòng cấp trường năm 2016;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng các cá nhân học sinh,  sinh viên đạt thành tích  trong Cuộc thi Tin học Văn phòng cấp trường  năm 2016, cụ thể:

- Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 07 HSSV đạt giải Nhất, Nhì, Ba;

- Tặng tiền thưởng cho 08 HSSV đạt giải Khuyến khích.  (danh sách đính kèm)

Điều 2. Mức tiền thưởng cụ thể như sau:

- Giải Nhất:                        300.000đ.

- Giải Nhì:                          250.000đ.

- Giải Ba:                            200.000đ.

- Giải Khuyến khích:        100.000đ.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân HSSV có tên ở điều 1 chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG             

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTSV.                                                                                (đã kí)

                                                                                        Hồ Cảnh Hạnh

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

(Kèm theo quyết định Số 49/QĐ-CĐSP ngày 29/02/2016) 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH

LỚP

GIẢI THƯỞNG

1       

Nguyễn Thị Bảo Thy

Giáo dục Mầm non

17M2

Giải Nhất Word

2       

Lê Thị Ngọc

Sư phạm Tin học

17A5

Giải Nhất Excel

3       

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Sư phạm Tin học

17A5

Giải Nhất Powerpoint

4       

Dương Thị Phương Thảo

Sư phạm Tin học

17A5

Giải Nhì Word

5       

Lê Thị Thu An

Giáo dục Tiểu học

17A4

Giải Nhì Powerpoint

6       

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Giáo dục Tiểu học

18C4

Giải Nhì Powerpoint

7       

Lê Thị Thủy

Giáo dục Tiểu học

18A4

Giải Ba Word

8       

Trần Thị Huỳnh Nga

Sư phạm Mầm non

40M1

Giải K.khích Word

9       

Phạm Thị Hồng

Sư phạm Tin học

17A4

Giải K.khích Word

10   

Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Giáo dục Tiểu học

18A4

Giải K.khích Word

11   

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Sư phạm Tin học

17A5

Giải K.khích Excel

12   

Nguyễn Thị Hậu

Sư phạm Mầm non

40M1

Giải K.khích Excel

13   

Bùi Thanh Huyền

Sư phạm Tin học

17A5

Giải K.khích Powerpoint

14   

Phan Thị Mai Chi

Sư phạm Tin học

17A5

Giải K.khích Powerpoint

15   

Võ Anh Trí

Sư phạm Tin học

17A5

Giải K.khích Powerpoint

 (Tổng cộng danh sách có 15 sinh viên)


Các tin khác
   Buổi sinh hoạt truyền thông về Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho HSSV năm nhất
   Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo năm 2017
   Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện
   Thông báo V/v Tổng kết và phát bằng tốt nghiệp năm 2016
   Danh sách học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 2 - năm học 2015-2016
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân-HSSV lớp đại học Toán và Văn
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân-HSSV hệ cao đẳng K19 và trung cấp K41 (tuần từ 15/8/2016 đến 20/8/2016)
   Lễ tổng kết hoạt động dạy hè tình nguyện năm 2016
   Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2016-2017
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân- HSSV- Khóa 18
   Thông báo sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
   Quyết định khen thưởng HSSV đạt thành tích trong TTSP năm học 2015-2016
   Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên
   Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong phong trào thi đua Đợt II - Năm học 2015 -2016
   Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo năm 2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768