Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
 Cập nhập ngày 23/3/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 4 NĂM 2016 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 17

K18 + K40

K19 + K41

ĐHSP

11F và 12F

I

(04 đến 10/4)

- Thực tập tuần 5.

- 17A4,C4 thực tập tuần 6.

- K18 học văn hóa tuần 12 của HK IV. Các lớp 18 (C2, A4, C4,M) đi TTSP tuần 1.

- k40 TTSP tuần 5

Học văn hóa tuần 8 của HKII

Học văn hóa tuần 11 của HKVI

Học theo lịch cả ngày 10

II

(11 đến 17/4))

Kết thúc thực tập

- K18 học văn hóa tuần 13 của HK IV. Các lớp 18 (C2, A4, C4,M) đi TTSP tuần 2.

- k40 TTSP tuần 6

Học văn hóa tuần 9 của HKII

Học văn hóa tuần 12 của HKVI

Nghỉ

III

(18 đến 24/4)

Học bù các giờ nghỉ của HK VI

- K18 học văn hóa tuần 14 của HK IV. Các lớp 18 (C2, A4, C4,M) đi TTSP tuần 3.

- k40 TTSP tuần 7

Học văn hóa tuần 10 của HKII

Học văn hóa tuần 13 của HKVI

Học theo lịch cả ngày 24

IV

(25 đến 30/4)

Ôn thi HK VI

- K18 học văn hóa tuần 15 của HK IV. Các lớp 18 (C2, A4, C4,M) kết thúc TTSP lần 1.

- k40 TTSP tuần 8

Học văn hóa tuần 11 của HKII

Học văn hóa tuần 14 của HKVI

Nghỉ

Lưu ý: Các giảng viên nộp bảng điểm, đề thi theo quy định và theo dõi lịch phân công coi thi học kỳ 2 (khóa 17) sẽ gửi về các khoa để chủ động thực hiện (Thi từ tuần đầu tháng 5/2016).

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2016
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Ths. Nguyễn Thiện Thắng


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768