Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin hoạt động
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên
 Cập nhập ngày 10/5/2016

SỞ GD& ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 67/QĐ-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 16 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

     Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 11, chương II, Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư 01/2015/TT-BGDDT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

     Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BGDDT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về  việc  ban  hành  Kế  hoạch  triển  khai  Quyết  định  số  1501/QĐ-TTg  ngày 28/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;

     Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên trong nhà trường.

Điều 2. Giao cho Phòng Công tác sinh viên, Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội Sinh viên và Lãnh đạo các Khoa chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn HSSV thực hiện. Những vấn đề phát sinh trong khi thực hiện sẽ được điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với thực tế. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan chiếu quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
  
- Như điều 3;
   - Lưu: VT, CTSV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 Hồ Cảnh Hạnh

 


Các tin khác
   Buổi sinh hoạt truyền thông về Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho HSSV năm nhất
   Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo năm 2017
   Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện
   Thông báo V/v Tổng kết và phát bằng tốt nghiệp năm 2016
   Danh sách học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 2 - năm học 2015-2016
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân-HSSV lớp đại học Toán và Văn
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân-HSSV hệ cao đẳng K19 và trung cấp K41 (tuần từ 15/8/2016 đến 20/8/2016)
   Lễ tổng kết hoạt động dạy hè tình nguyện năm 2016
   Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2016-2017
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân- HSSV- Khóa 18
   Thông báo sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
   Quyết định khen thưởng HSSV đạt thành tích trong TTSP năm học 2015-2016
   Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong Cuộc thi Tin học Văn phòng cấp trường năm 2016
   Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong phong trào thi đua Đợt II - Năm học 2015 -2016
   Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo năm 2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768