Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
 Cập nhập ngày 27/7/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 8 NĂM 2016

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 18

K19

K41

ĐHSP

Lớp VLVH 11F, 12F

I

(01 đến 06/8)

Học Tuần giáo dục công dân

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ

II

(08 đến 13/8)

Học văn hóa tuần 1 của HKV

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ

III

(15 đến 20/8)

Học văn hóa tuần 2 của HKV

Học Tuần giáo dục công dân

Học Tuần giáo dục công dân

Nghỉ hè và học lại

Nghỉ. (Riêng F3, F4 thi học phần vào ngày 21)

IV

(22 đến 27/8)

Học văn hóa tuần 3 của HKV

Học Giáo dục quốc phòng

Học văn hóa tuần 1 của HKIII

Nghỉ hè và học lại

Nghỉ. (Riêng F3, F4 thi học phần vào ngày 28)

Lưu ý:  Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 đã được đưa lên Website của trường, giảng viên, học sinh, sinh viên theo dõi để thực hiện đúng kế hoạch.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 27 tháng 7 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng

 


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768