Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin tức hoạt động
 Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017
 Cập nhập ngày 29/8/2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số : 186/KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa, ngày 28 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa
và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017

           Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 đã được ban hành kèm theo quyết định số 149 /QĐ – CĐSP ngày 22/6/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu, để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia Hội giảng và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017, nhà trường yêu cầu các khoa triển khai theo tiến độ như sau:

1. Hội giảng cấp tổ

      Mỗi giảng viên (GV) ít nhất có một tiết hội giảng. Tổ trưởng lên kế hoạch sao cho các giờ hội giảng không trùng nhau để toàn tổ dự và đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên Website của nhà trường); chọn cử  GV tham gia hội giảng cấp khoa. Thời gian kết thúc trước ngày 30/11/2016 (trường hợp đặc biệt có thể trễ hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hội giảng cấp khoa). Tổ trưởng nộp biên bản đánh giá về trưởng khoa và chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của tổ.

2. Hội giảng cấp khoa

      Dựa vào kết quả và đề xuất từ hội giảng cấp tổ, Trưởng khoa thành lập Ban chỉ đạo hội giảng cấp khoa, tổ chức triển khai, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên trang Web của nhà trường). Thời gian tiến hành hội giảng cấp khoa từ 01/12/2016 đến ngày 25/02/2017. Trưởng khoa nộp danh sách tổng hợp (theo mẫu) về kết quả hội giảng cấp tổ, khoa và đăng ký các GV tham gia hội giảng cấp trường (không hạn chế số lượng) về Ban chỉ đạo hội giảng trường (qua P.NCKH&QHQT) trước ngày 04/03/2017. Trưởng khoa chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của khoa.

3. Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

    - Thời gian từ 06/03/2017 đến 24/4/2017. Các đơn vị và GV theo dõi kế hoạch Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường do ban tổ chức thông báo (tập trung vào các ngày thứ 7 trong tuần).

     - Mỗi giảng viên tham gia hội giảng dạy 2 giờ (trong đó một giờ tự chọn và một giờ nhà trường chỉ định) và thi lý thuyết về hiểu biết sư phạm.

     Trên đây là những yêu cầu cơ bản về công tác Hội giảng và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016–2017, nhà trường yêu cầu các Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào thời gian đã định ở trên để tổ chức thực hiện; huy động được nhiều GV tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường.      

Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Các phòng/khoa (thực hiện);
- Lưu: P.HC, P.NCKH.              

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 


Các tin khác
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
   KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
   Kế hoạch bảo vệ đề cương NCKH và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2016-2017
   Thông báo mời viết bài đăng Nội san số 9
   Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
   "Thông tư 30" ở Úc khác với Việt Nam như thế nào?
   Qui định thể lệ cuộc thi cấp trường Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017
   Thông báo: Về việc mời viết bài đăng Nội san số 8 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC “Phòng, chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”
   Kế hoạch hội giảng cấp trường năm học 2015-2016
   Thông báo số 1: Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
   Về việc mời viết bài đăng Nội san số 7 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Kế hoạch bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng day cấp trường năm học 2015 - 2016
   Thông báo: Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Tâm lý học và giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học"
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768