Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin hoạt động
 Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện
 Cập nhập ngày 29/9/2016

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  249  /QĐ–CĐSP

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

                                               QUYẾT ĐỊNH 

V/v Khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên

đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách  nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đã đạt thành tích cao trong năm học và khóa học, cụ thể:

- Tặng  phần thưởng cho 12 tập thể lớp đạt danh hiệu Tập thể Tiên tiến năm học.

- Tặng giấy khen và phần thưởng cho 28 HSSV tốt nghiệp khóa học loại Xuất sắc và loại Giỏi;

- Tặng giấy khen và phần thưởng cho 104 HSSV đạt danh hiệu Xuất sắc và danh hiệu Giỏi năm học 2015-2016.          (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Mức tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân HSSV cụ thể như sau:

- Danh hiệu Tập thể Tiên tiến: 500.000đ;

- Danh hiệu Sinh viên Xuất sắc: 300.000đ;

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi: 200.000đ.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan và các học sinh, sinh viên  có tên ở điều 1 chiếu quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: CTSV, TC-HC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                            

    

                                                                                                  

 


Các tin khác
   Buổi sinh hoạt truyền thông về Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho HSSV năm nhất
   Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo năm 2017
   Thông báo V/v Tổng kết và phát bằng tốt nghiệp năm 2016
   Danh sách học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 2 - năm học 2015-2016
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân-HSSV lớp đại học Toán và Văn
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân-HSSV hệ cao đẳng K19 và trung cấp K41 (tuần từ 15/8/2016 đến 20/8/2016)
   Lễ tổng kết hoạt động dạy hè tình nguyện năm 2016
   Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2016-2017
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân- HSSV- Khóa 18
   Thông báo sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
   Quyết định khen thưởng HSSV đạt thành tích trong TTSP năm học 2015-2016
   Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên
   Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong Cuộc thi Tin học Văn phòng cấp trường năm 2016
   Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong phong trào thi đua Đợt II - Năm học 2015 -2016
   Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo năm 2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768