Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin tuyển sinh
 Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH - ngành Sư phạm âm nhạc
 Cập nhập ngày 30/5/2017

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   

      NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

       

         Số : 285/TB-NVHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   TP. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

(Hệ Đại học tại chức 4,5 năm, Ngành: Sư phạm âm nhạc)

NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU

                                          Năm 2017 (NH: 2016-2017)

 

          Căn cứ Quyết định số: 62/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

         Căn cứ Thông tư số: 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09-04-2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số: 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13-02-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

         Căn cứ Quyết định số: 6640/QĐ-BGDĐT ngày 18-10-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Nhạc viện TP. HCM được đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc lên Đại học Sư phạm Âm nhạc;

          Căn cứ Quyết định số: 2165/QĐ-BGDĐT ngày 03-03-2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Nhạc viện TP. HCM được đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp Âm nhạc lên Đại học Sư phạm âm nhạc;

          Căn cứ Thông báo số: 68/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 (NH: 2016-2017) cho Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh;

         Căn cứ yêu cầu đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016 (NH: 2016-2017) của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh,

          Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, ngành: : Sư phạm Âm nhạc, liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 2016 với chỉ tiêu sau đây:

         1. Hệ Đại học Tại chức 4,5 năm                                     : 50 chỉ tiêu.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH:

 1. Đối tượng dự thi:

          Dành cho tất cả các thí sinh hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị nhà nước, là giáo viên ngành Giáo dục giảng dạy bộ môn Âm nhạc tại các trường tiểu học, THCS, CB. ngành Văn hóa là giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc tại các Trung tâm văn hóa huyện, thị và các thí sinh tự do có nhu cầu học tập ở trong và ngoài tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, có đầy đủ sức khỏe để học tập và lao động, theo quy định tại Thông Tư Liên Bộ Y Tế, Đại học-THCN- Số 10/TT.LB ngày 18-8-1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-08-1990 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 2. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

         Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực được áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, MÔN THI VÀ NỘI DUNG THI:

  A. HỆ ĐẠI HỌC TẠI CHỨC 4,5 NĂM:

    1. Điều kiện dự thi:

    1.1 Văn hóa:Có một trong các loại bằng tốt nghiệp trung học sau đây: Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa, Trung cấp chuyên nghiệp.

    1.2   Trình độ chuyên môn:Có năng khiếu âm nhạc.

    1.3    Tuổi:Không hạn chế tuổi.

    1.4    Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để theo học.

  2. Môn thi và nội dung thi:

   2.1 Thi viết:

       - Thi môn Ngữ văn (Chương trình Ngữ văn lớp 12, năm học: 2015-2016).

   2.2 Thi vấn đáp:

      - Vấn đáp kiến thức Âm nhạc tổng hợp về: Nhạc lý cơ bản, Lịch sử âm nhạc.

   2.3 Thi thực hành:

    - Đọc 1 bài xướng âm từ 0 đến 2 dấu hóa.

    - Kỹ năng cao độ và tiết tấu (thử tai nghe, tên quãng, hợp âm 3).

    - Hát 2 bài tự chọn (bắt buộc) gồm: 1 dân ca, 1 ca khúc Việt Nam hoặc 1 ca khúc nước ngoài.

    - Đàn 2 bài tự chọn (bắt buộc) cho nhạc cụ Guitare hoặc Organ gồm: 1 bài Việt Nam và 1 bài nước ngoài.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

   1. Hồ sơ: Thí sinh phải lập 1 bộ hồ sơ dự tuyển, gồm các giấy tờ sau đây:

    - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo).

    - 4 ảnh màu khổ 3 x 4 (chụp không quá 6 tháng).

    - Giấy cho phép của cơ quan có thẩm quyền cử đi học (nếu là cán bộ, công nhân viên trong biên chế nhà nước).

    - 1 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Trung học: Trung học phổ thông, Trung học bổ túc hoặc Trung cấp chuyên nghiệp.

    - 1 bản sao giấy khai sinh có thị thực của chính quyền địa phương.

    - 1 bản sao hộ khẩu thường trú.

      Bộ hồ sơ nói trên phải được sử dụng trong phong bì lớn đúng kích thước quy định 230 x 330 mm (theo mẫu).

   2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

      Hồ sơ được lập theo mẫu quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và nộp trực tiếp cho Khoa Bồi Dưỡng, P. 303, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, số 689 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa. Mọi chi tiết xin liên hệ: Thầy Trần Xuân Tỉnh - Trưởng Khoa - ĐT: 0919 489 642, hoặc cô Nhung – ĐT: 0917 127 718, kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 30-05-2017 là hạn chót.

   3. Lệ phí thi:

     - Lệ phí đăng ký dự thi            =  50.000 đ

     - Lệ phí thi tuyển sinh            = 550.000 đ

     - Lệ phí ôn tập tuyển sinh       = 2.400.000 đ

 * Các môn dự thi cho hệ ĐHTC 4,5 năm gồm: Ký xướng âm, Nhạc lý cơ bản, Lịch sử âm nhạc, Ngữ văn, Thanh nhạc và Organ.

   (Các thi sinh trúng tuyển sẽ nộp thêm lệ phí xét tuyển: 50.000đ).

  4. Thời gian đào tạo:

    - Lớp Đại học Tại chức Sư phạm Âm nhạc 4,5 năm hình thức vừa làm vừa học, thời gian đào tạo là 4,5 năm (khóa học: 2017-2021).

  5. Kế hoạch học tập:

   -Thời gian học tập được thực hiện trung bình mỗi năm có 08 tháng học (32 tuần), mỗi học kỳ có 04 tháng học (16 tuần). Thời gian học cụ thể sẽ được thông báo trong lịch học.

  6. Cấp bằng tốt nghiệp:

   - Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cấp bằng cử nhân Sư phạm âm nhạc.

 IV. HỌC PHÍ:

    - Thí sinh trúng tuyển lớp Đại học tại chức Sư phạm Âm nhạc hệ vừa làm vừa học, dự kiến học phí năm thứ nhất là: 12.000.000đ/năm. (Có thể đóng học phí 2 lần trong năm).

  

       Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC

- Vụ Đạo tạo- Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch;

- Vụ Giáo dục Đại học -Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Văn phòng 2 Bộ GD&ĐT tại Tp. Hồ Chí Minh;

- Văn phòng 2 Bộ VH-TT-DL tại Tp. Hồ Chí Minh (để báo cáo);           Văn Th Minh Hương  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

- Các Phòng, Khoa, Phân hiệu Nhạc viện TP. HCM (để thi hành);

- Lưu VP. Khoa TC và P. HCQT.                                                                               

 

 


Các tin khác
   Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông - Khóa ngày 26, 27/11/2016
   Kết quả thi Tuyển sinh liên thông cao đẳng - Khóa thi ngày 26,27/11/2016
   Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non liên thông VLVH (lớp 13F)
   Thông báo kết quả trúng tuyển và nhận giấy báo nhập học lớp ĐH liên thông theo hình thức VLVH 2016
   Thông báo kế hoạch tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non - Liên thông hình thức VLVH năm 2016
   THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2016
   KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP MẦM NON - KHÓA THI NGÀY 10/9/2016
   KẾT QUẢ TUYỂN SINH MẦM NON - KHÓA THI NGÀY 10/9/2016
   KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016
   THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 NĂM 2016
   THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 - NĂM 2016
   KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2016
   Danh sách hồ sơ xét tuyển không hợp lệ
   Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển
   Kết quả thi năng khiếu Mầm non - Khóa thi ngày 16 tháng 7 năm 2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768