Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông báo
 Thông báo kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
 Cập nhập ngày 30/12/2016

  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:     /TB-CĐSP
V/v Kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 29 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN

VÀ THU NHẬP NĂM 2016

 

                    Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, phòng

 

Căn cứ công văn số 1872/SGDDT – TCCB ngày 29/12/2016 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phòng Tổ chức – Hành chính đề nghị các đồng chí thuộc đối tượng theo qui định tại khoản 1 của công văn số 1872/SGDDT – TCCB lập bản kê khai theo mẫu đính kèm, mỗi đồng chí 2 bản và gửi về phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất là ngày 20/01/2017.

              (Xem danh sách kèm theo ở trang sau).

 

                                                                                                  Thừa lệnh Hiệu Trưởng

                                                                                                           TP. TC-HC

 

Phụ lục 2: Mẫu bản kê khai tài sản

Phụ lục 3: Hướng dẫn kê khai tài sản

Danh sách cán bộ thuộc dạng kê khai

 

 

 


Các tin khác
   Thông báo về việc mời viết bài đăng Bản tin khoa học số 1 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Thông báo đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài
   Thông báo V/v đấu thầu giữ xe tại trường Cao đẳng Sư phạm BRVT
   Thông báo V/v Khai giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2017
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Thông báo V/v trao học bổng khuyến học năm 2017
   Thông báo: Kế hoạch thi tốt nghiệp trung cấp lần 2 khóa 41
   Tuần sinh hoạt công dân - HSSV - Năm học 2017-2018
   Thông báo V/v sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV Khóa 19CĐ, 20CĐ & Khóa 42TC năm học 2017-2018
   Thông báo V/v mời viết bài đăng Nội san số 10 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Hướng dẫn kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác năm học 2016 - 2017
   Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A và B - Khóa thi ngày 14.05.2017
   Thông báo khai giảng khóa ôn thi Ngoại ngữ và Tin học - 12/6/2017
   Thông báo về việc thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét chuẩn đầu ra và cấp giấy chứng nhận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768