Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

TINH THẦN CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

      Thông báo
 Thông báo kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
 Cập nhập ngày 30/12/2016

  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:     /TB-CĐSP
V/v Kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 29 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN

VÀ THU NHẬP NĂM 2016

 

                    Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, phòng

 

Căn cứ công văn số 1872/SGDDT – TCCB ngày 29/12/2016 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phòng Tổ chức – Hành chính đề nghị các đồng chí thuộc đối tượng theo qui định tại khoản 1 của công văn số 1872/SGDDT – TCCB lập bản kê khai theo mẫu đính kèm, mỗi đồng chí 2 bản và gửi về phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất là ngày 20/01/2017.

              (Xem danh sách kèm theo ở trang sau).

 

                                                                                                  Thừa lệnh Hiệu Trưởng

                                                                                                           TP. TC-HC

 

Phụ lục 2: Mẫu bản kê khai tài sản

Phụ lục 3: Hướng dẫn kê khai tài sản

Danh sách cán bộ thuộc dạng kê khai

 

 

 


Các tin khác
   TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - CTY TNHH HEALTH AND EDUCATION
   Thông báo khai giảng khóa ôn thi Ngoại ngữ và Tin học - 12/6/2017
   Thông báo về việc thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét chuẩn đầu ra và cấp giấy chứng nhận
   TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHÓA TIẾNG HÀN CƠ BẢN K1
   Thông báo về việc di dời khối văn phòng nhà trường
   Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm học 2016-2017
   Thông báo V/v bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016 – 2017
   Thông báo: V/v Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh (khóa ngày 14/05/2017)
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TÁC VỚI CHỦ ĐỀ “TA BÊN NGƯỜI, NGƯỜI TỎA SÁNG TRONG TA”
   Thông báo V/v Điều chỉnh thể lệ và lịch tổ chức "Hội thi viết chữ đẹp"
   Thông báo: TT Ngoại ngữ - Tin học Khai giảng khóa cấp tốc ngày 10/04/2017
   Thông báo đăng ký tham gia chương trình học tập và giao lưu văn hóa tại Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế ở Osaka, Nhật Bản
   Về việc đăng ký tham gia chương trình học tập và giao lưu văn hóa tại Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế ở Osaka, Nhật Bản
   Thông báo tổ chức thi Tin học văn phòng cấp trường và chọn đội tuyển dự thi vòng loại cấp Quốc gia năm 2017
   Thông báo mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Anh ở Mầm Non năm 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768