Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

TINH THẦN CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

      Thời khoá biểu
 Kế hoạch thi học kỳ 1 - Cao đẳng K.20 và Trung cấp K.42 - Năm học 2016 - 2017
 Cập nhập ngày 5/1/2017


Các tin khác
   Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VL-VH 13 F (tiếp theo) Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
   Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VLVH 12F (tiếp theo) - Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
   Kế hoạch thi học kỳ 2 - Khóa 1 hệ Đại học, CĐ khóa 18 và TC khóa 41 - Năm học 2016 - 2017
   Danh sách cán bộ coi thi học kỳ 2 các lớp Đại học, CĐ khóa18 và Trung cấp khóa 41 (từ ngày 03/05/2017 - 19/05/2017)
   Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VLVH 12 (tiếp theo) - Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
   Kế hoạch thi lại học kỳ 1 - CĐ K.20 và TC K.42 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi lại học kỳ 1 - Khóa 19 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi lại học kỳ 1 CĐ K.18 và TC K.41 - Năm học 2016 - 2017
   Danh sách cán bộ coi, chấm thi học kỳ 1 CĐ K.20 và TC K.42 - Năm học 2016 - 2017
   Danh sách cán bộ coi thi và chấm thi học kỳ 1 - khóa 19 - Năm học 2016 - 2017
   Lịch thi học kỳ 1 - Khóa 19 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi lại học kỳ 1 - Khóa 18 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VL-VH 13 F - Năm học 2016 - 2017
   Danh sách cán bộ coi thi học kỳ 1 các lớp Đại học và Trung cấp khóa 41 (từ ngày 03/01/2017 - 12/01/2017)
   Kế hoạch thi kết thúc môn học và thi tích lũy học kỳ 1 lớp Đại học Văn, Toán K.1 và Trung cấp khóa 41 - Năm học 2016 - 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768