Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin đào tạo
 Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42 trung cấp và khóa 20 cao đẳng (thi lại)
 Cập nhập ngày 19/1/2017

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :  24 /CĐSP - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 V/v: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh
hệ chính quy khóa 42 trung cấp và khóa 20 cao đẳng
(thi lại)  

Ngày 24/9/2016, học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42 trung cấp và khóa 20 cao đẳng đã tham dự kỳ kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp Anh văn cơ bản. Kết quả còn nhiều trường hợp chưa đạt (chưa được xếp lớp học Anh văn cơ bản). Vì vậy, nhà trường thông báo tiếp tục tổ chức thi lại cho những học sinh, sinh viên chưa đạt trong đợt kiểm tra lần 1 để kịp xếp lớp học cho HK2 cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Tiếp tục phân loại trình độ đầu vào để xếp lớp Anh văn cơ bản cho học sinh, sinh viên.

- Học sinh, sinh viên có cơ hội cho làm quen định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam) cũng như tự đánh giá trình độ năng lực tiếng Anh của mình để có kế hoạch tự học, tự rèn luyện.

2. Nội dung

Nội dung kiểm tra thực hiện theo dạng bài thi định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam) với cấu trúc như thi lần 1.

3. Đối tượng

Tất cả học sinh, sinh viên hệ chính quy không chuyên Anh khóa 42 trung cấp và khóa 20 cao đẳng chưa đạt ở kỳ kiểm tra lần 1.

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thực hiện: Từ 7 giờ 30 phút thứ 7, ngày 18/02/2017.

- Địa điểm: Tại nhà học 4 tầng khu A.

5. Lệ phí thi lại: 75.000đ/ 01 lần thi/sinh viên, nộp tại P. Đào tạo (P.205) vào các ngày 14, 15 và 16/02/2017.

Lưu ý: - Thí sinh có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 15 phút.

      - Danh sách phòng thi cụ thể xem trên Website của trường từ ngày 13/02/2017.

 

     Nơi gửi:

-  BGH;
-  Các khoa (để TB cho SVHS);
-  Lưu: ĐT.

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Nguyễn Thiện Thắng

 


Các tin khác
   Bảng điểm tổng hợp - 12F
   Thông báo mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp - tháng 11/2017
   Quyết định hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017
   Kết quả xét điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2017 (xét tạm)
   Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Khóa thi ngày 24/9/2017
   Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 1 - tháng 9/2017
   Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 2 - tháng 10/2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.21 và TC K.43 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017
   Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)
   Thông báo: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42, 43 (hệ Trung cấp) và khóa 20, 21 (hệ Cao đẳng)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768