Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
 Cập nhập ngày 21/2/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 03NĂM 2017

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 18

K19+ k41

K20 + k42

ĐHSP

Lớp 12F và 13F

I

(27/2 đến 05/3)

- Học tuần 9 của HKVI.

- Các lớp SP đi TTSP tuần 3.

- K19 học tuần 4; K41 học tuần 7 của HK IV (41m đi TTSP tuần1).

- K20 Học tuần 03;

- K42 học tuần 2 của HKII.

Đi TTSP tuần 3.

 Học theo lịch cả ngày 05

II

(06/3 đến 12/3)

-  Thực tập tốt nghiệp tuần 1.

- Các lớp SP đi TTSP tuần 4.

- K19 học tuần 5; K41 học tuần 8 của HK IV (41m đi TTSP tuần 2).

- K20 Học tuần 4;

- K42 học tuần 3 của HKII.

Đi TTSP tuần 4.

Học theo lịch cả ngày 12

III

(13/3 đến 19/3)

-  Thực tập tốt nghiệp tuần 2.

- Các lớp SP đi TTSP tuần 5.

- K19 học tuần 6 (Các lớp SP đi TTSP tuần 1);

- K41 học tuần 9 của HK IV (41m đi TTSP tuần 3).

- K20 Học tuần 5;

- K42 học tuần 4 của HKII.

Đi TTSP tuần 5.

- 12F: Tự ôn thi.

- 13 F: Học theo lịch cả ngày 19.

IV

(20/3 đến 26/3)

-  Thực tập tốt nghiệp tuần 3.

- Các lớp SP đi TTSP tuần 6.

- K19 học tuần 7 (Các lớp SP đi TTSP tuần 2);

- K41 học tuần 10 của HK IV (41m đi TTSP tuần 4).

- K20 Học tuần 6;

- K42 học tuần 5 của HKII.

Đi TTSP tuần 6.

- 12F: Thi HKII theo lịch cả ngày 26.

- 13 F: Học theo lịch cả ngày 26.

V

(27/3 đến 01/4)

-  Thực tập tốt nghiệp tuần 4.

- Các lớp SP học tuần 13.

- K19 học tuần 8 (Các lớp SP đi TTSP tuần 3);

- K41 học tuần 11 của HK IV (41m đi TTSP tuần 5).

- K20 Học tuần 7;

- K42 học tuần 6 của HKII.

Học tuần 9 của HKVIII.

Nghỉ

Ghi chú: - Khoa Kinh tế - Quản lý và Khoa Ngoại ngữ chủ động triển khai công tác thực tập tốt nghiệp cho HSSV năm cuối đúng kế hoạch.

- Các Trưởng đoàn TTSP lần 2 gửi lịch tổng kết đoàn về P. Đào tạo (Nguyễn Thiện Thắng) trước 17/3/2017 để kịp cử đại diện Ban chỉ đạo đi dự.

 

 

Bà Rịa, ngày 21 tháng 02 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Thiện Thắng


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768