Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

TINH THẦN CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

      Tuyển sinh
 Thông báo tuyển sinh liên thông 2017 - từ cao đẳng lên đại học và văn bằng hai
 Cập nhập ngày 3/6/2017

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẨNG SƯ PHẠM

Số:   /TBTS-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc 

               Bà Rịa, ngày 06  tháng 02 năm 2017

  

 

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2017

Kính gửi: ………………………………………….…………………

 Căn cứ Thông báo tuyển sinh Số: 2699/ĐHSP-ĐTĐH ngày 01 tháng 12 năm 2016 của trường ĐHSP Huế.

 Trường Cao đẳng Sư phạm thông báo: ĐHSP Huế tuyển sinh năm 2017 như sau:

1. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG  (từ trình độ cao đẳng lên đại học)

1.1 Đối tượng:

- Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp CĐSP đúng ngành sẽ đào tạo đại học;

- Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp Cao đẳng ngoài sư phạm, đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng ngành sẽ đào tạo đại học.

- Có đủ sức khỏe theo học.

1.2 Ngành tuyển:

Ngành sư phạm Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật Nông nghiệp, Kỹ thuật Công nghiệp, Công nghệ thiết bị trường học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục chính trị, Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

1.3  Thời gian đào tạo:

-  Đào tạo từ 1 năm rưỡi đến 02 năm.

- Hình thức tổ chức lớp: Học mỗi học kỳ một học phần và 02 tháng hè.

- Bằng cấp: Cử nhân sư phạm hình thức vừa làm, vừa học.

 1.4  Hình thức tuyển:

 -Thí sinh tốt nghiệp CĐSP dự thi 03 môn trình độ cao đẳng (môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành) để xét tuyển.

2. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI  (Cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2)

2.1 Đối tượng: Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp đại học; không hạn chế tuổi; có đủ sức khỏe theo học.

2.2 Ngành tuyển:

- Tuyển sinh các ngành GD Tiểu học, Giáo dục Mầm non.

2.3 Thời gian đào tạo:  

- Đào tạo 02 năm rưỡi

- Hình thức tổ chức lớp: Học một số học phần trong năm học và 02 tháng hè

- Bằng cấp: Cử nhân sư phạm hình thức vừa làm vừa học

2.4 Hình thức tuyển:

- Tuyển thẳng và tổ chức thi tuyển theo Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai ban hành theo Quyết định số 22/2001/QĐ- BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

3. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, THU NHẬN HỒ SƠ

- Khoa Bồi dưỡng GV (Phòng 303- Khu hiệu bộ) Trường Cao đẳng Sư phạm, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa.

-Thời gian đăng ký, phát hành hồ sơ từ  14/2 đến 28/5 năm 2017.

  Mọi chi tiết thí sinh cần biết thêm, liên hệ ĐT:(064) 3.736.577 hoặc xem trên Website: http://cdspbrvt.edu.vn.

 

Nơi nhận:

Các trường THCS;
- Các trường Tiểu học;
- Phòng Đào tạo;
- Lưu K.BD.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

                       (đã ký)

  TS. Hồ Cảnh Hạnh

 

 

 

 

 


Các tin khác
   Thông báo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Tiểu học chưa qua Nghiệp vụ sư phạm
   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
   Hướng dẫn số 603/BGD&ĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
   Thông tư số 05/2017/TT-BGD&ĐT: Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768