Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

TINH THẦN CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

      Thông tin đào tạo
 Thông báo: Kế hoạch bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam (có mẫu đăng ký)
 Cập nhập ngày 17/3/2017

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 31 /CĐSP - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bà Rịa, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

Căn cứ Công văn số 320/ĐHSP – ĐT ngày 16/3/2017 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kế hoạch bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh khóa 15,16, 17, 18 của Trường Cao đẳng Sư  phạm Bà Rịa – Vũng Tàu và các đối tượng (người lớn) khác có nhu cầu.

2. Chương trình bồi dưỡng

- Thời lượng: 60 tiết.

- Nội dung chương trình: Học viên được củng cố các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương B1, B2, C1 theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR.

- Tài liệu học tập: Do giảng viên cung cấp.

3. Thời gian, địa điểm học và thi

- Thời gian học: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Dự kiến khai giảng ngày 15/4/2017.

- Thời gian thi: Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng khoảng 2 tuần.

          - Địa điểm học và thi: Trường Cao đẳng sư phạm, số 689 Cách mạng tháng Tám, Phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa.

4. Kinh phí: (VNĐ/1 học viên/ 1 cấp độ)

Cấp độ

Học phí bồi dưỡng

Lệ phí thi

Bậc 3,4,5

1.700.000

2.400.000

Kinh phí nộp tại Khoa Ngoại ngữ cùng lúc nộp hồ sơ đăng ký bồi dưỡng và đăng ký dự thi (P.304 khu Hiệu bộ 5 tầng khu A).

5. Quyền lợi của học viên sau khi thi

Các học viên thi đạt yêu cầu sẽ được Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cấp giấy chứng chỉ năng lực tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dành cho Việt Nam tương đương cấp độ B1, B2, C1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

6. Hồ sơ đăng ký

- Hồ sơ đăng ký: Một tờ đăng ký (theo mẫu), 01 ảnh 3x4 (chụp chưa quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký dự thi) và 01 bản sao CMND có công chứng.

-  Nơi đăng ký: Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, số 689 đường Cách mạng tháng Tám, Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/4/2017 (trong giờ hành chính)

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (064) 3737259 hoặc (064) 3736536 hoặc xem trên Website: http://www.cdspbrvt.edu.vn.

 

Nơi gửi:
- Website nhà trường;
- Khoa NN;
- Lưu: ĐT, TC- HC.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. Phan Thế Hải

 

 

Mẫu phiếu đăng ký

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
TP. HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Ảnh 3x4

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH
THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 Họ tên thí sinh (ghi chữ in hoa):………………………..……………………… Nam/Nữ ……………..

Ngày sinh:…………………………………Nơi sinh:……………………………………………………

Số CMND/Thẻ căn cước:…………………………………………….………………………………...

Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:…………………………………………………….

Nơi công tác:………………………………………………………….………………………………..

Email:……………………………………………………………..…………………………………….

Điện thoại:………………………………………………….…………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………….…………………………………………

Đăng ký dự thi tháng 05 năm 2017

Chứng chỉ tiếng Anh bậc……/6 theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

tương đương cấp độ…… theo khung CEFR.

   

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng    năm 2017

Thí sinh đăng kí dự thi

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


Các tin khác
   Thông báo: Kết quả thực tập sư phạm lần 2
   Thông báo nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 18 và hệ Trung cấp khóa 41 và các khóa học trước (còn trong thời hạn xét công nhận tốt nghiệp)
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong hè của học sinh, sinh viên hệ chính quy - năm học 2016 - 2017
   Thông báo phân công giảng viên ra đề thi, chấm thi, nộp đề thi và bảng điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
   Thông báo: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
   Thông báo: V/v phát bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp ngành Giáo dục Mầm non (11F) - hệ vừa làm vừa học
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 2 năm học 2016-2017
   Thông báo kiểm tra tiếng anh đầu vào lần 2 khóa 20 và 42
   Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42 trung cấp và khóa 20 cao đẳng (thi lại)
   Dánh sách SV ngành GDMN liên thông - khóa 11F được công nhận tốt nghiệp
   Bảng điểm thi tốt nghiệp CĐMN liên thông hệ VL-VH - khóa thi ngày 18/12/2016
   DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN - HKII - 2016-2017
   Kết quả chấm thi phúc khảo kỳ thi tuyển sinh - Khóa thi ngày 26, 27/11/2016
   Danh sách cán bộ coi thi học kỳ 1 khóa 41... từ ngày 19 - 27/12/2016
   Kế hoạch thi học kỳ 1 khóa 41 và thi tích lũy các lớp 18D, TC 40 và 41 - Năm học 2016 - 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768