Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thời khoá biểu
 Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VLVH 12 (tiếp theo) - Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
 Cập nhập ngày 20/3/2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số : 30 /KHĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 15  tháng  03  năm 2017

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CĐSP MẦM NON VLVH 12F (tiếp theo)
Hè 2017 và Năm học 2017 – 2018

A. Các học phần học trong toàn khóa :

TT

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT

HỌC KỲ

NGƯỜI DẠY

1

Nhập môn tin học

3

1

Nguyễn Khắc Thiện và Nguyễn Văn Hảo

2

Anh văn cơ bản

3

1

Nguyễn Hữu Thế và Ngô Thị Mỹ Phúc

3

Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 tuổi

4

1

Lê Kim Lộc và Hoàng Văn Chỉnh

4

Tâm lý học trẻ em

2

1

Huỳnh Thị Thủy Trang

5

Giáo dục học mầm non

3

1

Huỳnh Thị Thùy Trang

6

Các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

2

1

Hồ Viết Chiến

7

Đường lối CM của Đảng CSVN và TTHCM

2

2

Hồ Viết Hùng

8

Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi (Tổ TL-GD: 2 đvht; Tổ MN: 1 đvht)

3

2

Trần Thu Hiền

Trần Thị Thúy Hà

9

Tin học ứng dụng trong GDMN

(Tổ Tin: 2 đvht; Tổ MN: 2 đvht)

4

2

Nguyễn Khắc Thiện, Nguyễn Văn Hảo

Trần Thị Hải Yến

10

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ MN

3

2

Nguyễn Thị Huyền Nhi

11

Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

(Tổ TL-GD: 1 đvht; Tổ MN: 4 đvht)

5

2

Nguyễn Thị Hồng Lam

Nguyễn Thị Thu Vân và Trần Thị Thúy Hà

12

Phát triển và TC thực hiện chương trình GDMN

2

2

Trần Thị Thúy Hà

13

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

2

3

Đào Thị Hiền

14

Hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

2

3

Võ Thị Hoài Hương

15

Tiếng Anh ứng dụng trong GDMN

4

3

Phùng Thị Sinh, Trần Thị Thanh Tú,

Lê Xuân Vũ,

16

PP cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ

2

3

Trần Thị Hải Yến

17

PPNCKHGD ứng dụng cho trẻ MN

2

3

Phạm Văn Hiếu

18

PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN

2

3

Nguyễn Thị Thu Vân

19

Giáo dục hòa nhập

2

3

Nguyễn Thị Huyền Nhi

20

Ôn tập và thi tốt nghiệp (Kiến thức cơ sở ngành, Kiến thức chuyên môn)

30t

3

Tổ Tâm lý-Giáo dục

Tổ Mầm non

21

Thực tế

2

3

Tổ Mầm non

 

TỔNG

59

 

 

Ghi chú :

         - Điều kiện để được dự thi kết thúc học phần : Tham dự ít nhất 75% số tiết lên lớp thực tế qui định cho từng học phần; Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập lớn, thí nghiệm, tiểu luận.. . (Trích qui chế 36)

         - Số ĐTDĐ và Email của các GV có trong trang WEB của trường (http://www.cdspbrvt.edu.vn/vie/)

 

B. GIỜ HỌC TRONG NGÀY        

                   BUỔI

TIẾT THỨ

SÁNG

CHIỀU

TỪ

ĐẾN

TỪ

ĐẾN

1

7 giờ 30

8 giờ 15

1 giờ 30

2 giờ 15

2

8 giờ 15

9 giờ 00

2 giờ 15

3 giờ 00

3

9 giờ 00

9 giờ 45

3 giờ 00

3 giờ 45

4

10 giờ 00

10 giờ 45

4 giờ 00

4 giờ 45

  

C. THỜI KHÓA BIỂU

      * Hè 2017: Từ 12 / 6 / 2017 đến 22 / 7 / 2017 (6 tuần): Buổi sáng học 4 tiết, Buổi chiều học 4 tiết 

 1) Từ 12 / 6 / 2017 đến sáng 21 / 6 / 2017: Học tại D101

            Buổi sáng và 2 tiết đầu của sáng 21 / 6: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

            Buổi chiều và 2 tiết sau của sáng 21 / 6: Hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi           

2) Từ chiều 21 / 6 / 2017 đến 01 / 7 / 2017: Học tại D101

            2 tiết đầu của chiều 21 / 6 và buổi sáng: Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ

            2 tiết sau của chiều 21 / 6 và buổi chiều: Phương pháp NCKHGD ứng dụng cho trẻ mầm non

 3) Từ 03 / 7 / 2017 đến 22 / 7 / 2017:

            Buổi sáng: 12F1 học tại A301, 12F2 học tại A302, 12F3 học tại A303 và 12F4 học tại A304

Tiếng Anh ứng dụng trong giáo dục mầm non

            Buổi chiều: Học tại D101

            Phương tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non (học từ 03 / 7 và 2 tiết đầu của chiều 12 / 7)

            Giáo dục hòa nhập (học 2 tiết sau của chiều 12 / 7 đến 22 / 7)

 

      * Trong năm học 2017 – 2018

Tháng

Ngày

Nội dung

Ghi chú

9/2017

10

Thi học kỳ 3: Phòng thi A301, A302, A303, A304, A305, A306

Sáng: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Chiều: Hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

Học phần Phương pháp NCKHGD ứng dụng cho trẻ mầm non

GV tự kiểm tra

17

Sáng: Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ

Chiều: Phương tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

24

Sáng: Tiếng Anh ứng dụng trong giáo dục mầm non

Chiều: Giáo dục hòa nhập

10/2017

15

Thi lại các học phần của học kỳ 1, 2, 3 (nếu có) và thông báo trên trang WEB của trường và trên bảng thông báo của phòng Đào tạo

Thi tại các phòng từ A201 đến A206

22

29

11/2017

5

06 / 11 / 2017 đến 11 / 11 / 2017: Đi thực tế tại trường mầm non

19

Ôn thi môn: Kiến thức cơ sở ngành

Ôn tại D101

26

Ôn thi môn: Kiến thức cơ sở ngành (Buổi sáng)

Ôn thi môn: Kiến thức chuyên môn (Buổi chiều)

12/2017

3

Ôn thi môn: Kiến thức chuyên môn

17

Thi tốt nghiệp

Sáng thi môn Kiến thức cơ sở ngành

Chiều thi môn Kiến thức chuyên môn

Thi tại A301, A302, A303, A304, A305, A306

 Đề nghị các giảng viên và học viên thực hiện đúng kế hoạch để bảo đảm tiến trình đào tạo.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Các tin khác
   THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM - ÔN TẬP TIẾNG ANH 11.2017
   Lịch thi lại các môn học lớp liên thông VLVH (12F) và danh sách học viên thi lại
   Danh sách cán bộ coi thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp khóa 41
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp khóa 41
   Danh sách CB coi thi học kỳ hè các lớp liên thông VLVH khóa 12F - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi học kỳ hè các lớp liên thông VLVH 12F - năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi lại tích lũy hè các lớp Trung cấp khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.20 và TC K.42 - Năm học 2017 - 2018
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân khóa 19 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách cán bộ coi thi CĐ khóa 18, 19, 20 và TC khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   Lịch thi tích lũy học kỳ CĐ khóa 18, 19, 20 và TC khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2017-2018
   Thời khóa biểu học hè đợt 2 - Hệ Cao đẳng và Trung cấp
   Kế hoạch thi lại học kỳ 2 các lớp khóa 42 và các lớp tích lũy khóa 40, 41 - Năm học 2016 - 2017
   Sơ đồ phòng thi Năng khiếu Mầm non - ngày 08/07/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768