Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2017

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
 Cập nhập ngày 24/3/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 04 NĂM 2017

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 18

K19+ k41

K20 + k42

ĐHSP

Lớp 12F và 13F

I

(03đến 09/4)

- Thực tập tốt nghiệp tuần 5.

- Các lớp SP học tuần 14.

- K19 học tuần 9 (Các lớp SP đi TTSP tuần 4);

- K41 thực tập chuyên ngành tuần 3 (41m TTSP tuần 6).

- K20 Học tuần 8;

- K42 học tuần 7 của HKII.

Học tuần 10 của HKVIII.

 Học  theo lịch cả ngày 09

II

(10 đến 16/4)

- Thực tập tốt nghiệp tuần 6.

- Các lớp SP học tuần 15.

- K19 học tuần 10

- K41 thực tập chuyên ngành tuần 4 (41m TTSP tuần 7).

- K20 Học tuần 9;

- K42 học tuần 8 của HKII.

Học tuần 11 của HKVIII

Học theo lịch cả ngày 16

III

(17đến 23/4)

Học tuần dự trữ

- K19 học tuần 11

- K41 thực tập chuyên ngành tuần 5 (41m TTSP tuần 8).

- K20 Học tuần 10;

- K42 học tuần 9 của HKII.

Học tuần 12 của HKVIII

Học theo lịch cả ngày 23

IV

(24đến 29/4)

Ôn thi học kỳ VI

- K19 học tuần 12

- K41 thực tập chuyên ngành tuần 6 (41m TTSP tuần 9).

- K20 Học tuần 11;

- K42 học tuần 10 của HKII.

Học tuần 13 của HKVIII

Nghỉ

 

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Thiện Thắng


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2015
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768