Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
 Cập nhập ngày 24/3/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 04 NĂM 2017

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 18

K19+ k41

K20 + k42

ĐHSP

Lớp 12F và 13F

I

(03đến 09/4)

- Thực tập tốt nghiệp tuần 5.

- Các lớp SP học tuần 14.

- K19 học tuần 9 (Các lớp SP đi TTSP tuần 4);

- K41 thực tập chuyên ngành tuần 3 (41m TTSP tuần 6).

- K20 Học tuần 8;

- K42 học tuần 7 của HKII.

Học tuần 10 của HKVIII.

 Học  theo lịch cả ngày 09

II

(10 đến 16/4)

- Thực tập tốt nghiệp tuần 6.

- Các lớp SP học tuần 15.

- K19 học tuần 10

- K41 thực tập chuyên ngành tuần 4 (41m TTSP tuần 7).

- K20 Học tuần 9;

- K42 học tuần 8 của HKII.

Học tuần 11 của HKVIII

Học theo lịch cả ngày 16

III

(17đến 23/4)

Học tuần dự trữ

- K19 học tuần 11

- K41 thực tập chuyên ngành tuần 5 (41m TTSP tuần 8).

- K20 Học tuần 10;

- K42 học tuần 9 của HKII.

Học tuần 12 của HKVIII

Học theo lịch cả ngày 23

IV

(24đến 29/4)

Ôn thi học kỳ VI

- K19 học tuần 12

- K41 thực tập chuyên ngành tuần 6 (41m TTSP tuần 9).

- K20 Học tuần 11;

- K42 học tuần 10 của HKII.

Học tuần 13 của HKVIII

Nghỉ

 

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Thiện Thắng


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768