Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2017

      Thông tin đào tạo
 Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong hè của học sinh, sinh viên hệ chính quy - năm học 2016 - 2017
 Cập nhập ngày 27/4/2017

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:      /CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong hè 
của học sinh, sinh viên hệ chính quy -  năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa và các Cố vấn học tập.

         Thực hiện văn bản số 149/QĐ - CĐSP ngày 22/06/2016 của Hiệu trưởng về khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017, phòng Đào tạo thông báo về việc học lại, học cải thiện điểm trong hè của học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy như sau:

1.      Đối tượng và điều kiện

1.1.     Đối tượng

-  Học sinh hệ trung cấp phải học lại những môn có điểm học phần dưới 5 sau khi đã hết quyền thi theo quy định;

- Sinh viên hệ cao đẳng phải học lại những môn có điểm học phần dưới 4,0 (theo thang điểm 10) sau khi đã hết quyền thi theo quy định;

- Sinh viên hệ cao đẳng có quyền xin học cải thiện điểm đối với những môn có điểm học phần từ 4,0 đến 5,4 (theo thang điểm 10).

1.2.     Điều kiện

- Tất cả HSSV muốn học lại, học cải thiện điểm đều phải làm đơn theo mẫu gửi về phòng Đào tạo

- Nộp học phí tại phòng Kế hoạch–Tài chính theo đúng thời gian quy định ở mục II trong văn bản này.

2.    Quy trình thực hiện

- HSSV làm đơn (theo mẫu chung) nộp trực tiếp về phòng Đào tạo (cô Nhung nhận) trong thời gian quy định để được xác nhận.

- Sau khi phòng Đào tạo gửi bản tổng hợp về Khoa, Khoa phản hồi lại các sai sót (nếu có), cử giảng viên giảng dạy các học phần học lại/ học cải thiện (giảng dạy 100% số tiết đối với học phần có từ 10 SVHS đăng ký học) gửi về phòng Đào tạo (cô Tú Anh nhận), thông báo cho giảng viên theo dõi lịch dạy để lên lớp.

- Lịch thi được tổ chức 1 đợt chung cho từng khóa (giống thi hai học kỳ chính trong năm) và phòng Đào tạo sẽ thông báo ngày giờ cụ thể sau.

 3.   Thời gian nộp đơn

Tính từ ngày ra thông báo đến thời hạn nộp đơn theo từng khóa như sau:

STT

Khóa

Thời hạn nộp đơn

Thời gian học (dự kiến)

1

K18 - Hệ CĐ

Đến hết ngày 15/4/2017

08/5 – 27/5: 3 tuần

2

K19 - Hệ CĐ

Đến hết ngày 13/5/2017

19/6-15/7: 4 tuần

3

K20 - Hệ CĐ

Đến hết ngày 01/7/2017

03/7-22/7: 3 tuần

4

K41 - Hệ TC

Đến hết ngày 04/5/2017

08/5-10/6: 5 tuần

5

K42- Hệ TC

Đến hết ngày 15/7/2017

17/7-29/7: 2 tuần

        Chú ý: Sau thời gian quy định ở trên, nhà trường không giải quyết đơn nộp trễ hoặc bổ sung môn học với bất kỳ lý do nào.

Nhận thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các khoa liên quan và các Cố vấn học tập quan tâm triển khai cho HSSV biết và thực hiện nghiêm túc thông báo để không xảy ra sai sót.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:  
 - Ban Giám hiệu (thay báo cáo);

 - Các trưởng khoa  (để thực hiện);
 - Các Cố vấn học tập;
 - Website của trường;
 - Lưu phòng Đào tạo.   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Th.S Nguyễn Thiện Thắng

 


Các tin khác
   Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy Khóa 41 (2015-2017)
   Kế hoạch kiểm tra Anh văn đầu vào lần 3 cho sinh viên khóa 20 và khóa 42
   Kết quả thi Tuyển sinh liên thông cao đẳng Mầm non - khóa thi ngày 17, 18 / 06 / 2017
   Thông báo: V/v KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG MẦM NON HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
   Danh sách xét đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng & dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp
   Lịch ôn thi tốt nghiệp K41 - 2017
   Kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017 và bắt đầu năm học mới 2017-2018
   Thông báo: Kết quả thực tập sư phạm cuối khóa - Trung cấp Mầm non 41 và 40
   Thông báo: Kết quả thực tập sư phạm lần 2
   Thông báo nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 18 và hệ Trung cấp khóa 41 và các khóa học trước (còn trong thời hạn xét công nhận tốt nghiệp)
   Thông báo phân công giảng viên ra đề thi, chấm thi, nộp đề thi và bảng điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
   Thông báo: Kế hoạch bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam (có mẫu đăng ký)
   Thông báo: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
   Thông báo: V/v phát bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp ngành Giáo dục Mầm non (11F) - hệ vừa làm vừa học
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 2 năm học 2016-2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768