Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin đào tạo
 Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong hè của học sinh, sinh viên hệ chính quy - năm học 2016 - 2017
 Cập nhập ngày 27/4/2017

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:      /CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong hè 
của học sinh, sinh viên hệ chính quy -  năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa và các Cố vấn học tập.

         Thực hiện văn bản số 149/QĐ - CĐSP ngày 22/06/2016 của Hiệu trưởng về khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017, phòng Đào tạo thông báo về việc học lại, học cải thiện điểm trong hè của học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy như sau:

1.      Đối tượng và điều kiện

1.1.     Đối tượng

-  Học sinh hệ trung cấp phải học lại những môn có điểm học phần dưới 5 sau khi đã hết quyền thi theo quy định;

- Sinh viên hệ cao đẳng phải học lại những môn có điểm học phần dưới 4,0 (theo thang điểm 10) sau khi đã hết quyền thi theo quy định;

- Sinh viên hệ cao đẳng có quyền xin học cải thiện điểm đối với những môn có điểm học phần từ 4,0 đến 5,4 (theo thang điểm 10).

1.2.     Điều kiện

- Tất cả HSSV muốn học lại, học cải thiện điểm đều phải làm đơn theo mẫu gửi về phòng Đào tạo

- Nộp học phí tại phòng Kế hoạch–Tài chính theo đúng thời gian quy định ở mục II trong văn bản này.

2.    Quy trình thực hiện

- HSSV làm đơn (theo mẫu chung) nộp trực tiếp về phòng Đào tạo (cô Nhung nhận) trong thời gian quy định để được xác nhận.

- Sau khi phòng Đào tạo gửi bản tổng hợp về Khoa, Khoa phản hồi lại các sai sót (nếu có), cử giảng viên giảng dạy các học phần học lại/ học cải thiện (giảng dạy 100% số tiết đối với học phần có từ 10 SVHS đăng ký học) gửi về phòng Đào tạo (cô Tú Anh nhận), thông báo cho giảng viên theo dõi lịch dạy để lên lớp.

- Lịch thi được tổ chức 1 đợt chung cho từng khóa (giống thi hai học kỳ chính trong năm) và phòng Đào tạo sẽ thông báo ngày giờ cụ thể sau.

 3.   Thời gian nộp đơn

Tính từ ngày ra thông báo đến thời hạn nộp đơn theo từng khóa như sau:

STT

Khóa

Thời hạn nộp đơn

Thời gian học (dự kiến)

1

K18 - Hệ CĐ

Đến hết ngày 15/4/2017

08/5 – 27/5: 3 tuần

2

K19 - Hệ CĐ

Đến hết ngày 13/5/2017

19/6-15/7: 4 tuần

3

K20 - Hệ CĐ

Đến hết ngày 01/7/2017

03/7-22/7: 3 tuần

4

K41 - Hệ TC

Đến hết ngày 04/5/2017

08/5-10/6: 5 tuần

5

K42- Hệ TC

Đến hết ngày 15/7/2017

17/7-29/7: 2 tuần

        Chú ý: Sau thời gian quy định ở trên, nhà trường không giải quyết đơn nộp trễ hoặc bổ sung môn học với bất kỳ lý do nào.

Nhận thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các khoa liên quan và các Cố vấn học tập quan tâm triển khai cho HSSV biết và thực hiện nghiêm túc thông báo để không xảy ra sai sót.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:  
 - Ban Giám hiệu (thay báo cáo);

 - Các trưởng khoa  (để thực hiện);
 - Các Cố vấn học tập;
 - Website của trường;
 - Lưu phòng Đào tạo.   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Th.S Nguyễn Thiện Thắng

 


Các tin khác
   Bảng điểm tổng hợp - 12F
   Thông báo mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp - tháng 11/2017
   Quyết định hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017
   Kết quả xét điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2017 (xét tạm)
   Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Khóa thi ngày 24/9/2017
   Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 1 - tháng 9/2017
   Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 2 - tháng 10/2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.21 và TC K.43 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017
   Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)
   Thông báo: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42, 43 (hệ Trung cấp) và khóa 20, 21 (hệ Cao đẳng)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768