Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin tức hoạt động
 KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
 Cập nhập ngày 29/3/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

PHÒNG NCKH & QHQT 

     Số:  102 /NCKH-KHHG      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Hội đồng

Họ tên giảng viên

Khoa

Môn/HP

Bài dạy

Thời gian, địa điểm

1

Nguyễn Thị Nhung

Ngoại ngữ

Tiếng Nhật

Shumi wa nan desuka

8h Thứ 7, 08/4/2017

Phòng học A201

Takoto ga arimasu

8h Thứ 7, 15/4/2017

Phòng học A201

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KT-QL

Logic học

Phán đoán đơn

8h Thứ 7, 08/4/2017

Phòng học A202

Suy luận diễn dịch gián tiếp – Tam đoạn luận

10h Thứ 7, 15/4/2017

Phòng học A202

3

Nguyễn Văn Tráng

Tư tưởng

HCM

Quan niệm của HCM về vai trò bản chất của Đảng CSVN

10h Thứ 7, 08/4/2017

Phòng học A203

Đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

8h Thứ 7, 15/4/2017

Phòng học A203

 

Ghi chú:

1. Giảng viên tham gia hội giảng nộp giáo án (5 bản sao) 4 ngày trước khi hội giảng cho cô Ngô Thị Lan Anh phòng NCKH&QHQT.

2. Giảng viên tham gia hội giảng có mặt lúc 7 giờ15 phút ngày thứ 7 (08/4/2016) tại phòng học A201 để dự khai mạc và 7giờ 30 tại phòng học A202 để thi hiểu biết sư phạm; hình thức thi: trắc nghiệm; nội dung thi: Luật Giáo dục Đại học, Qui chế 43 và Qui chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT và các qui định của nhà trường về áp dụng Qui chế 43, Qui chế đào tạo TCCN.

3. Thư ký hội đồng gặp cô Ngô Thị Lan Anh phòng NCKH&QHQT để nhận hồ sơ và phân phát cho các thành viên hội đồng trước 3 ngày theo lịch phân công cụ thể trên và hoàn tất hồ sơ đánh giá nộp về phòng NCKH trước ngày 21/4/2017.

4. Tất cả giảng viên trong tổ chuyên môn bắt buộc phải tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến nhận xét giờ hội giảng của đồng nghiệp;

5. Mời các giảng viên khác tham gia dự giờ (nếu có nhu cầu).

                                                                                TRƯỞNG PHÒNG NCKH & QHQT

                                                                                                  (đã ký)  

                                                                                            TS.Nguyễn Chí Tăng

 

 

 

 

 


Các tin khác
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
   Kế hoạch bảo vệ đề cương NCKH và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2016-2017
   Thông báo mời viết bài đăng Nội san số 9
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017
   Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
   "Thông tư 30" ở Úc khác với Việt Nam như thế nào?
   Qui định thể lệ cuộc thi cấp trường Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017
   Thông báo: Về việc mời viết bài đăng Nội san số 8 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC “Phòng, chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”
   Kế hoạch hội giảng cấp trường năm học 2015-2016
   Thông báo số 1: Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
   Về việc mời viết bài đăng Nội san số 7 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Kế hoạch bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng day cấp trường năm học 2015 - 2016
   Thông báo: Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Tâm lý học và giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học"
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768