Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông báo
 Thông báo V/v Điều chỉnh thể lệ và lịch tổ chức "Hội thi viết chữ đẹp"
 Cập nhập ngày 7/4/2017

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số:       /TB-CĐSP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bà Rịa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

 THÔNG BÁO SỐ 2

V/v Điều chỉnh thể lệ và lịch tổ chức “Hội thi viết chữ đẹp”

 

Kính gửi:  Các phòng, khoa

Ban tổ chức hội thi thông báo đến các phòng, khoa một số thay đổi về thể lệ thi và lịch tổ chức “Hội thi viết chữ đẹp” như sau:

1. Nội dung và thể lệ thi

  1.1. Vòng sơ khảo

Được tiến hành qua 2 vòng thi: 

- Vòng thi thứ nhất: Thi viết trên giấy

Tất cả thí sinh sẽ viết một bài văn hoặc thơ trên giấy ô li, do ban tổ chức đưa ra, theo thời gian qui định, nếu vượt quá thời gian qui định, sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc quá 1 phút trừ 1 điểm. Sau đó, ban giám khảo sẽ chấm điểm và chọn những bài đạt yêu cầu vào vòng thi thứ 2.

- Vòng thi thứ hai: Thi viết trên bảng

Thí sinh sẽ viết chữ trên bảng theo mẫu do ban tổ chức đưa ra. Yêu cầu: chữ đẹp, đúng, rõ, độ to vừa phải, tư thế đứng nghiêng khi viết, trình bày bảng đẹp, khoa học, theo thời gian qui định, nếu vượt quá thời gian qui định, sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc quá 1 phút trừ 1 điểm. Sau đó, ban giám khảo sẽ chấm điểm. Những bài thi nào đạt yêu cầu sẽ được vào vòng chung kết xếp hạng.

  1.2. Chung kết xếp hạng

Ban tổ chức sẽ xếp các bài thi vào chung kết xếp hạng theo 4 khoa:

1/ Khoa Tiểu học

2/ Khoa Tự nhiên – Xã hội

3/ Khoa Ngoại ngữ

4/ Khoa kinh tế - Quản lí

Vòng chung kết xếp hạng gồm 2 nội dung:

  1.2.1. Thi đồng đội

a. KHỞI ĐỘNG: NHANH MẮT, NHANH TAY

Dụng cụ: Ban tổ chức sẽ phát bảng đen nhỏ và phấn.

Yêu cầu: Viết chữ đẹp và đúng qui cách

Tổng điểm của 4 lần: 10 điểm

Các đội thi sẽ trải qua các bài trắc nghiệm sau:

Lần 1: TÌM HÌNH CÓ CHỮ.

Ban tổ chức (BTC) đưa ra 4 hình, mỗi hình kì hiệu A, B, C, D. Một trong 4 hình có chứa chữ viết, các hình xuất hiện đồng thời trong 5 giây, các đội thi có 6 giây suy nghĩ, lựa chọn đáp án đúng nhất rồi viết đáp án lên bảng đen nhỏ. Khi có tín hiệu “hết giờ” (đồng hồ đếm ngược), các đội thi đưa lên đồng loạt. Đáp án trọng tài đưa ra, đội nào đúng sẽ được 2,5 điểm. Đội nào đưa lên chậm quá 1 giây sẽ không được tính điểm. Đội nào viết chữ xấu hoặc viết chữ sai qui cách sẽ bị trừ 1 điểm.

Lần 2: TÌM CHỮ VIẾT SAI QUI CÁCH

BTC đưa ra 4 chữ, trong đó có một chữ viết sai qui cách, thời gian xuất hiện 15 giây, các đội có 10 giây để lựa chọn và đưa ra đáp án. Khi có tín hiệu “hết giờ” (đồng hồ đếm ngược), các đội thi đưa lên đồng loạt. Đáp án trọng tài đưa ra, đội nào đúng sẽ được 2,5 điểm. Đội nào đưa lên chậm quá 1 giây sẽ không được tính điểm. Đội nào viết chữ xấu hoặc viết chữ sai qui cách sẽ bị trừ 1 điểm.

Lần 3: TÌM TỪ VIẾT SAI

BTC đưa ra 4 câu, trong đó có một câu có từ viết sai, thời gian xuất hiện 30 giây, thí sinh có 10 giây để lựa chọn và đưa ra đáp án, khi tín hiệu bật lên, các thí sinh đưa lên đồng loạt. Khi có tín hiệu “hết giờ” (đồng hồ đếm ngược), các đội thi đưa lên đồng loạt. Đáp án trọng tài đưa ra, đội nào đúng sẽ được 2,5 điểm. Đội nào đưa lên chậm quá 1 giây sẽ không được tính điểm. Đội nào viết chữ xấu hoặc viết chữ sai qui cách sẽ bị trừ 1 điểm.

Lần 4: NHẬN DIỆN CHỮ VIẾT

BTC đưa ra 4 câu, trong đó thể hiện chữ viết của một quốc gia, biểu tượng đưa ra là sắp xếp trình tự chữ viết mỗi quốc gia (VD: A= Anh, Pháp, Bồ đào nha, Việt Nam, B= Bồ đào nha, Anh, Việt Nam, Pháp,…) thời gian xuất hiện 30 giây, thí sinh có 10 giây để lựa chọn và đưa ra đáp án.  Khi có tín hiệu “hết giờ” (đồng hồ đếm ngược), các đội thi đưa lên đồng loạt. Đáp án trọng tài đưa ra, đội nào đúng sẽ được 2,5 điểm. Đội nào đưa lên chậm quá 1 giây sẽ không được tính điểm. Đội nào viết chữ xấu hoặc viết chữ sai qui cách sẽ bị trừ 1 điểm.

b. TÀI HOA

Mỗi đội thi không viết tên đội mình vào giấy mà sẽ nhận được 1 mã số và viết mã số đó vào ô qui định. Điểm cho phần thi này là 10 điểm.

BTC đưa ra chủ đề (VD: viết về cây phượng, có thể miêu tả, có thể biểu cảm, có thể bài thơ), yêu cầu viết thành đoạn văn trong khoảng 30 đến 50 chữ, các đội cử người trong đội của mình viết theo giấy ô li của ban tổ chức, thời gian 6 phút. Khi tín hiệu thời gian (có đồng hồ đếm ngược), các đội nộp lại cho BTC, BTC scan từng bài và trình chiếu để khán giả xem. Ban giám khảo đánh giá từng bài theo các tiêu chí sau:

1) Nội dung:

                      - Đủ;

                      - Đúng;

                      - Hay;

                      - Sáng tạo;

2) Chữ viết:

                      - Viết đúng qui cách chữ viết;

                      - Đều nét;

                      - Thanh đậm hợp lí;

                      - Liền mạch;

                      - Cân đối;

                      - Khoảng cách chữ hợp lí.

BTC sẽ chấm điểm và công bố điểm mỗi đội.

  1.2.2. Thi cá nhân (thi viết chữ sáng tạo)

           Cá nhân tham gia dự thi viết chữ sáng tạo.

Thí sinh không viết tên mình vào giấy thi mà sẽ nhận được 1 mã số và viết mã số đó vào ô qui định.

           Đối tượng: Mỗi đội cử 2 cá nhân tham gia thi viết chữ sáng tạo – đó là 2 cá nhân đạt giải nhất và nhì của đội mình ở vòng sơ khảo.

Lần 1: Viết chữ sáng tạo trên giấy ô li

Tất cả thí sinh sẽ viết một bài văn hoặc thơ trên giấy ô li, do ban tổ chức đưa ra, theo thời gian qui định, nếu vượt quá thời gian qui định, sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc quá 1 phút trừ 1 điểm. Hết giờ qui định, thí sinh sẽ nộp bài cho BTC. BTC scan từng bài và trình chiếu để khán giả xem. Sau đó, ban giám khảo sẽ thảo luận và chấm điểm theo các tiêu chí:

                      - Viết đúng qui cách chữ viết;

                      - Đều nét;

                      - Thanh đậm hợp lí;

                      - Cân đối;

                      - Khoảng cách chữ hợp lí.

Điểm cho lần thi này là: 10 điểm

Lần 2: Viết chữ sáng tạo theo chủ đề

Ban tổ chức đưa ra một mẫu thông điệp (VD: Phụ nữ là nguồn sống và yêu thương). Cá nhân thể hiện cách trình bày chữ viết sáng tạo để phản ánh nội dung trên (Viết trên giấy A4 do BTC phát). Thời gian 10 phút. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, các thí sinh nộp lại cho BTC, BTC scan từng tác phẩm và trình chiếu để khán giả xem. Sau đó, từng bài của thí sinh sẽ được giám khảo bình và cho điểm công khai. Điểm cho lần thi này là: 10 điểm.

Căn cứ vào thành tích của từng cá nhân, BTC sẽ cộng điểm vào phần thi tập thể để xếp hạng nội dung thi tập thể.

. Cá nhân đạt giải nhất: + 6 điểm

. Cá nhân đạt giải nhì:   + 4 điểm

. Cá nhân đạt giải ba:    + 2 điểm

. Cá nhân đạt giải khuyến khích: + 1 điểm

2. Thời gian và địa điểm

Số TT

Nội dung thi

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Thi viết chữ đẹp trên giấy ô li

10 giờ thứ 3  ngày 18/4/2017

Hội trường lớn khu D

 

2

Thi viết chữ đẹp trên bảng

10 giờ thứ 5  ngày 20/4/2017

Phòng A 202

 

3

Chung kết xếp hạng

18 giờ 30 thứ 4 ngày 26/4/2017

Giảng đường 1

 

3. Nơi đăng ký danh sách dự thi: Văn phòng khoa Tiểu học tạo (Phòng 404, khu nhà 5 tầng).

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

- Văn phòng khoa Tiểu học tạo (Phòng 404, khu nhà 5 tầng, gặp cô Võ Thị Thanh – Phó trưởng khoa).

- Số điện thoại: 0918001107. Email: Thanhcdspvt@gmail.com

           Nhận được thông báo này, các khoa tổ chức cho sinh viên tập luyện, đăng kí dự thi và tham gia thi đúng lịch.

          

Nơi gửi:

- BGH;

- Như kính gửi;

- Lưu: TC - HC, khoa Tiểu học.

 

HIỆU TRƯỞNG

 File đính kèm

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác
   Thông báo về việc mời viết bài đăng Bản tin khoa học số 1 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Thông báo đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài
   Thông báo V/v đấu thầu giữ xe tại trường Cao đẳng Sư phạm BRVT
   Thông báo V/v Khai giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2017
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Thông báo V/v trao học bổng khuyến học năm 2017
   Thông báo: Kế hoạch thi tốt nghiệp trung cấp lần 2 khóa 41
   Tuần sinh hoạt công dân - HSSV - Năm học 2017-2018
   Thông báo V/v sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV Khóa 19CĐ, 20CĐ & Khóa 42TC năm học 2017-2018
   Thông báo V/v mời viết bài đăng Nội san số 10 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Hướng dẫn kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác năm học 2016 - 2017
   Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A và B - Khóa thi ngày 14.05.2017
   Thông báo khai giảng khóa ôn thi Ngoại ngữ và Tin học - 12/6/2017
   Thông báo về việc thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét chuẩn đầu ra và cấp giấy chứng nhận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768