Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2017

      Thời khoá biểu
 Kế hoạch thi học kỳ 2 - Khóa 1 hệ Đại học, CĐ khóa 18 và TC khóa 41 - Năm học 2016 - 2017
 Cập nhập ngày 18/4/2017


Các tin khác
   Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 (lần 2) khóa 1 hệ Đại học
   Thời khóa biểu hè 2017 các lớp VLVH (12F và 13F)
   Lịch hướng dẫn ôn thi tuyển sinh liên thông hệ vừa làm vừa học (14F) năm 2017
   Lịch thi lại và thi tích lũy học kỳ 2 năm học 2016-2017 - Khóa 1 Đại học, khóa 17, 18 hệ Cao đẳng và khóa 41 hệ trung cấp
   Danh sách cán bộ coi thi học kỳ 2 - CĐ K.19, 20 và TC K.42 (từ ngày 05/06 - 30/06/2017)
   Kế hoạch thi học kỳ 2 - CĐ khóa 19, 20 và TC khóa 42 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VL-VH 13 F (tiếp theo) Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
   Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VLVH 12F (tiếp theo) - Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
   Danh sách cán bộ coi thi học kỳ 2 các lớp Đại học, CĐ khóa18 và Trung cấp khóa 41 (từ ngày 03/05/2017 - 19/05/2017)
   Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VLVH 12 (tiếp theo) - Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
   Kế hoạch thi lại học kỳ 1 - CĐ K.20 và TC K.42 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi lại học kỳ 1 - Khóa 19 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi lại học kỳ 1 CĐ K.18 và TC K.41 - Năm học 2016 - 2017
   Danh sách cán bộ coi, chấm thi học kỳ 1 CĐ K.20 và TC K.42 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi học kỳ 1 - Cao đẳng K.20 và Trung cấp K.42 - Năm học 2016 - 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768