Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
 Cập nhập ngày 25/4/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 05 NĂM 2017 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 18

K19+ k41

K20 + k42

ĐHSP

Lớp 12F và 13F

I

(03đến 07/5)

Thi HK VI

- K19 học tuần 13.

- K41 học bù những ngày nghỉ

- K 20 Học tuần 12;

- K42 học tuần 11 của HKII.

Học bổ sung, học lại và thi HKVIII.

 Học  theo lịch cả ngày 07

II

(08 đến 14/5)

Thi HK VI

- K19 học tuần 14.

- K41 ôn thi HK IV

- K20 Học tuần 13;

- K42 học tuần 12 của HKII.

Học bổ sung, học lại và thi HKVIII.

Học theo lịch cả ngày 14

III

(15đến 21/5)

Học lại, học cải thiện (theo đăng ký)

- K19 học tuần 15

- K41 thi HK IV

- K20 Học tuần 14;

- K42 học tuần 13 của HKII.

Học bổ sung, học lại và thi HKVIII.

Học theo lịch cả ngày 21

IV

(22đến 28/5)

Học lại, học cải thiện (theo đăng ký)

- K19 học bù những ngày nghỉ

- K41 thi HK IV.

- K20 Học tuần 15;

- K42 học tuần 14 của HKII.

Học bổ sung, học lại và thi HKVIII.

Học theo lịch cả ngày 28 (lớp 13 F nghỉ)

Ghi chú: Giảng viên theo dõi lịch coi thi, chấm thi HK (đã gửi về khoa) để thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng 04 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Thiện Thắng


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768