Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2017

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
 Cập nhập ngày 25/4/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 05 NĂM 2017 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 18

K19+ k41

K20 + k42

ĐHSP

Lớp 12F và 13F

I

(03đến 07/5)

Thi HK VI

- K19 học tuần 13.

- K41 học bù những ngày nghỉ

- K 20 Học tuần 12;

- K42 học tuần 11 của HKII.

Học bổ sung, học lại và thi HKVIII.

 Học  theo lịch cả ngày 07

II

(08 đến 14/5)

Thi HK VI

- K19 học tuần 14.

- K41 ôn thi HK IV

- K20 Học tuần 13;

- K42 học tuần 12 của HKII.

Học bổ sung, học lại và thi HKVIII.

Học theo lịch cả ngày 14

III

(15đến 21/5)

Học lại, học cải thiện (theo đăng ký)

- K19 học tuần 15

- K41 thi HK IV

- K20 Học tuần 14;

- K42 học tuần 13 của HKII.

Học bổ sung, học lại và thi HKVIII.

Học theo lịch cả ngày 21

IV

(22đến 28/5)

Học lại, học cải thiện (theo đăng ký)

- K19 học bù những ngày nghỉ

- K41 thi HK IV.

- K20 Học tuần 15;

- K42 học tuần 14 của HKII.

Học bổ sung, học lại và thi HKVIII.

Học theo lịch cả ngày 28 (lớp 13 F nghỉ)

Ghi chú: Giảng viên theo dõi lịch coi thi, chấm thi HK (đã gửi về khoa) để thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng 04 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Thiện Thắng


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2015
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768