Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin đào tạo
 Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VL-VH 13 F (tiếp theo) Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
 Cập nhập ngày 28/4/2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số : 37 /KHĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20  tháng 041  năm 2017

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CĐSP MẦM NON VLVH 13F (tiếp theo)
Hè 2017 và Năm học 2017 – 2018

A. Các học phần học trong toàn khóa :

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ

TC

HỌC KỲ

NGƯỜI DẠY

1

Anh văn cơ bản

4

1

Hà Thị Kim Hằng & Nguyễn Thị Thanh Diệu

2

Tin học ứng dụng trong giáo dục mầm non

2

Phạm Ngọc Tân, Nguyễn Khắc Thiện & Nguyễn Văn Hảo

3

Tâm lí học sư phạm mầm non

2

Đào Thị Hiền

5

Phương pháp dạy năng khiếu mỹ thuật cho trẻ mầm non

2

Trần Khiêm

6

Dàn dựng chương trình ca múa nhạc mầm non

2

Trần Thị Thúy Hà & Trần Thị Hải Yến

7

Nhạc 2 (nhạc cụ)

2

Trương Quốc Trung

8

Nhạc 3 (Tổ chức hoạt động âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc)

2

Lê Kim Lộc

9

Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với chữ viết cho trẻ mầm non

2

Nguyễn Thị Thu Vân & Trần Thị Bích Huyền

Ghi chú: Chọn một trong hai học phần 7 hoặc 8

 

 

 

10

Lễ hội thể thao trong trường mầm non

2

2

Nguyễn Đăng Lực & Trần Văn Tuyên

11

Giáo dục học mầm non

3

Nguyễn Thị Hồng Lam

12

Phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non

2

Tổ Mầm non

13

Quản lí trong giáo dục mầm non

2

Huỳnh Thị Thúy Trang

14

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

2

Huỳnh Thị Thùy Trang

15

Giáo dục gia đình

2

Trần Thu Hiền

16

Tổ chức môi trường giáo dục trong trường mầm non

2

Võ Thị Hoài Hương & Trần Thị Thúy Hà

17

Hát dân ca

2

Hoàng Văn Chỉnh

18

Phương pháp đọc, kể diễn cảm văn học thiếu nhi

2

Bùi Quang Trường

Ghi chú: Chọn một trong ba học phần 13, 14  hoặc 15

 

 

 

19

Phương pháp nghiên cứu trẻ em

2

3

Phạm Văn Hiếu

20

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2

Phạm Văn Hiếu

21

Tổ chức cho trẻ trải nghiệm sáng tạo trong các hoạt động nghệ thuật

3

Võ Thị Hoài Hương & Trần Thị Hải Yến

22

Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non

2

Nguyễn Thị Huyền Nhi & Trần Thị Mai Nhi

23

Thi tốt nghiệp

5

 

24

Thực tế

2

 

Ghi chú: Chọn một trong hai học phần 19 hoặc 20

 

 

 

Ghi chú :

         - Điều kiện để được dự thi kết thúc học phần : Tham dự ít nhất 75% số tiết lên lớp thực tế qui định cho từng học phần; Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập lớn, thí nghiệm, tiểu luận.. . (Trích qui chế 36)

         - Số ĐTDĐ và Email của các GV có trong trang WEB của trường (http://www.cdspbrvt.edu.vn/vie/)

 

B. GIỜ HỌC TRONG NGÀY          

                   BUỔI

 

TIẾT THỨ

SÁNG

CHIỀU

TỪ

ĐẾN

TỪ

ĐẾN

1

7 giờ 30

8 giờ 20

1 giờ 30

2 giờ 20

2

8 giờ 20

9 giờ 10

2 giờ 20

3 giờ 10

 

Nghỉ giải lao

3

9 giờ 20

10 giờ 10

3 giờ 20

4 giờ 10

4

10 giờ 10

11 giờ 00

4 giờ 10

5 giờ 00

 C. THỜI KHÓA BIỂU : Hè 2017 và năm học 2017 - 2018

     1. Hè 2017: Từ 12 / 06 / 2017 đến 28 / 07 / 2017 (7 tuần). Buổi sáng học 4 tiết, buổi chiều học 4 tiết; Mỗi tuần học từ sáng thứ hai cho đến hết chiều thứ sáu. 

        * Từ 12 / 06 / 2017 đến hết sáng 21 / 06 / 2017:

        Buổi sáng và 2 tiết đầu sáng 21 / 06: Dàn dựng chương trình ca múa nhạc mầm non, 13F1 học tại D201, 13F2 học tại D202.

        Buổi chiều và 2 tiết sau sáng 21 / 06: Học phần tự chọn: Nhạc 2 (Nhạc cụ) học tại D201 và Nhạc 3 (Tổ chức hoạt động âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc) học tại D202. 

        * Từ chiều 21 / 06 / 2017 đến hết ngày 30 / 06 / 2017:

        2 tiết đầu chiều 21 / 06 và buổi sáng: Lễ hội thể thao trong trường mầm non. 13F1 học tại D201, 13F2 học tại D202.

        2 tiết sau chiều 21 / 06 và buổi chiều: Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với chữ viết cho trẻ mầm non. 13F1 học tại D201, 13F2 học tại D202. 

        * Từ 03 / 07 / 2017 đến 08 / 07 / 2017: Học Phương pháp dạy năng khiếu cho trẻ mầm non tại D201. Sau đó nghỉ ôn thi học kỳ 1 

        * Từ 10 / 07 / 2017 đến 14 / 07 / 2017: Thi học kỳ 1

        Sáng 10 / 07 / 2017: Thi học phần Tiếng Anh cơ bản

        Chiều 10 / 07 / 2017: Thi học phần Tâm lý học sư phạm

        Sáng 11 / 07 / 2017: Thi học phần Phương pháp dạy năng khiếu cho trẻ mầm non

        Chiều 11 / 07 / 2017: Thi học phần: Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với chữ viết cho trẻ mầm non

        Từ 13 / 07 / 20017 đến 14 / 07 / 2017: Các học phần: Tin học ứng dụng trong giáo dục mầm non, Dàn dựng chương trình ca múa nhạc mầm non, Nhạc 2, Nhạc 3 Giảng viên tự tổ chức thi. 

        * Từ 17 / 07 / 2017 đến 28 / 07 / 2017:

        Buổi sáng từ 17 / 07 đến 25 / 07, 2 tiết đầu sáng 26 / 07, sáng và chiều 27, 28 / 07: Giáo dục học mầm non, học tại D201.

        Buổi chiều từ 17 / 07 đến 25 / 07 và 2 tiết sau sáng 26 / 07: Phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, học tại D201. 

     2. Năm học 2017-2018: Từ 10 / 09 / 2017 đến 20 / 5 / 2018:Học học kỳ 2 tiếp theo, thi học kỳ 2 và học 2 học phần của học kỳ 3. Học cả ngày chủ nhật. Sáng 7 giờ 30, chiều 1 giờ 30

Tháng

Ngày

Nội dung

Ghi chú

9/2017

10

Học phần tự chọn

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non học tại A202

Giáo dục gia đình học tại A203

 

17

 

24

 

10/2017

01

 

08

Tổ chức môi trường giáo dục trong trường mầm non

13F1 học tại A202, 13F2 học tại A203

 

15

 

22

 

29

 

11/2017

05

Hát dân ca

Học tại D101

 

12

 

19

 

26

 

12/2017

03

Phương pháp đọc, kể diễn cảm văn học thiếu nhi

Học tại D101

 

10

 

17

 

1/2018

07

 

14

Thi học kỳ 2

Sáng: Thi học phần Giáo dục học mầm non

Chiều: Thi học phần Giáo dục gia đinh

 

 

Tháng

Ngày

Nội dung

Ghi chú

1/2018

21

Các học phần: Lễ hội thể thao trong trường mầm non, Quản lý trong giáo dục mầm non, Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non, Tổ chức môi trường giáo dục trong trường mầm non, Hát dân ca, Phương pháp đọc, kể diễn cảm văn học thiếu nhi Giảng viên tự tổ chức thi

 

28

 

2/2018

04

 

3/2018

04

Phương pháp nghiên cứu trẻ em

Học tại D101

 

11

 

18

 

25

 

4/2018

01

Tổ chức cho trẻ trải nghiệm sáng tạo

trong các hoạt động nghệ thuật

13F1 học tại A202, 13F2 học tại A203

 

08

 

15

 

22

 

5/2018

06

 

13

 

 Ghi chú : Lịch học và thi học kỳ 3 sẽ bố trí học trong hè 2018 và sẽ có lịch học sau.

Đề nghị các giảng viên và học viên thực hiện đúng kế hoạch để bảo đảm tiến trình đào tạo, dồng thời thường xuyên theo dõi trên WEBSITE của trường để nắm bắt các điều chỉnh (nếu có) .

 

                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


Các tin khác
   Bảng điểm tổng hợp - 12F
   Thông báo mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp - tháng 11/2017
   Quyết định hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017
   Kết quả xét điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2017 (xét tạm)
   Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Khóa thi ngày 24/9/2017
   Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 1 - tháng 9/2017
   Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 2 - tháng 10/2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.21 và TC K.43 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017
   Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)
   Thông báo: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42, 43 (hệ Trung cấp) và khóa 20, 21 (hệ Cao đẳng)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768