Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)!

 

      Thông báo
 Hướng dẫn kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác năm học 2016 - 2017
 Cập nhập ngày 2/6/2017

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số:  42  /CĐSP - ĐT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày  24  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Các khoa/phòng

Để kịp thời gian làm các thủ tục quyết toán tiền thừa giờ năm học 2016 – 2017, nhà trường thông báo đến các đơn vị triển khai cho các tổ, các giảng viên (GV) thực hiện việc kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác cụ thể như sau:

1. Về giờ dạy

Tất cả GV phải tự kê khai (theo mẫu số 1 đi kèm) rồi nộp cho tổ trưởng. Tổ trưởng kiểm tra và ký xác nhận vào bản khai của cá nhân GV, đồng thời tổng hợp theo đơn vị tổ (mẫu số 2 đi kèm) nộp cho Trưởng khoa (trước ngày 17/6/2017). Trưởng khoa kiểm tra, ký xác nhận sau đó nộp về Phòng Đào tạo (thầy Long nhận) trước ngày 30/6/2017 tất cả các bản kê khai của cá nhân và bản tổng hợp của tổ.

2. Về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Các cá nhân tự kê khai dựa theo quy định về định mức giờ chuẩn NCKH cho các đối tượng năm học 2016 – 2017 được quy định tại Phụ lục 2 – Định mức NCKH, trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (các đơn vị đã nhận) nộp về Phòng Nghiên cứu khoa học & Quan hệ quốc tế (kèm các minh chứng theo quy định). Phòng Nghiên cứu khoa học & Quan hệ quốc tế kiểm tra, xác nhận đồng thời tổng hợp chung rồi gửi về Phòng Đào tạo (thầy Thắng nhận) trước ngày 30/6/2017 để tổng hợp với nhiệm vụ giảng dạy.  

3. Về các nhiệm vụ chuyên môn khác quy ra giờ chuẩn

Các cá nhân tự kê khai dựa theo quy định về định mức giờ chuẩn năm học 2016 – 2017 được quy định tại Mục 2 của Phụ lục 1 – Quy định về quy đổi giờ chuẩn (áp dụng cho GV) trong Quy chế chi tiêu nội bộ 2017 (mẫu đính kèm). Lưu ý: Chỉ ghi các mục mình có thực hiện (do GV kê khai, không ghi những mục theo quyết định) và vẫn giữ nguyên số thứ tự của mục đó, các mục không ghi thì xóa đi. Bản kê khai của cá nhân phải có sự kiểm tra và chữ ký xác nhận của các bộ phận theo quy định. Khoa/ Phòng ký xác nhận chung rồi nộp tất cả các bản khai của cá nhân về P. Đào tạo (cô T. Anh nhận) trước ngày 30/6/2017

Ghi chú:

- Sau thời gian quy định ở trên nếu đơn vị nào chưa hoàn thành, Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại về sau. Riêng những công việc phát sinh sau thời gian cá nhân đã kê khai, sẽ phải báo bổ sung trước ngày 31/7/2017.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ liên hệ Phòng Đào tạo (gặp Thiện Thắng).

- Thời gian làm việc của năm học: tính từ 01/8/2016 đến 31/7/2017.

 

Nơi nhận:                                                                 TL/ HIỆU TRƯỞNG

- BGH: chỉ đạo;                                                                       TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Như kính gửi: thực hiện;                                                        Nguyễn Thiện Thắng    

- Website của trường;

- Lưu: PĐT./.                                                                      


Các tin khác
   Thông báo V/v sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV Khóa 19CĐ, 20CĐ & Khóa 42TC năm học 2017-2018
   Thông báo V/v mời viết bài đăng Nội san số 10 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Thông báo tuyển dụng - Trung tâm Anh Ngữ ACL Châu Đức BRVT
   Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A và B - Khóa thi ngày 14.05.2017
   TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - CTY TNHH HEALTH AND EDUCATION
   Thông báo khai giảng khóa ôn thi Ngoại ngữ và Tin học - 12/6/2017
   Thông báo về việc thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét chuẩn đầu ra và cấp giấy chứng nhận
   TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHÓA TIẾNG HÀN CƠ BẢN K1
   Thông báo về việc di dời khối văn phòng nhà trường
   Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm học 2016-2017
   Thông báo V/v bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016 – 2017
   Thông báo: V/v Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh (khóa ngày 14/05/2017)
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TÁC VỚI CHỦ ĐỀ “TA BÊN NGƯỜI, NGƯỜI TỎA SÁNG TRONG TA”
   Thông báo V/v Điều chỉnh thể lệ và lịch tổ chức "Hội thi viết chữ đẹp"
   Thông báo: TT Ngoại ngữ - Tin học Khai giảng khóa cấp tốc ngày 10/04/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768