Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thời khoá biểu
 Kế hoạch giảng dạy lớp CĐSP Mầm non VLVH 14F - Hè 2017 và năm học 2017 - 2018
 Cập nhập ngày 30/6/2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số :     /KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày  25  tháng  06  năm 2017

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CĐSP MẦM NON VLVH 14F
Hè 2017 và Năm học 2017 – 2018

A. Các học phần học trong toàn khóa :

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ

TC

HỌC KỲ

GIẢNG VIÊN

HÌNH THỨC THI

1

Anh văn cơ bản

4

1

Hà Thị Kim Hằng

Tự luận

2

Tin học ứng dụng trong giáo dục mầm non

2

Phạm Thị Thúy Giang

Thực hành

3

Tâm lí học sư phạm mầm non

2

Đào Thị Hiền

Tự luận

4

Phương pháp dạy năng khiếu mỹ thuật cho trẻ mầm non

2

Trần Khiêm

Tự luận

5

Dàn dựng chương trình ca múa nhạc mầm non

2

Trần Thị Thúy Hà

Thực hành

6

Nhạc 2 (nhạc cụ)

2

 

Thực hành

7

Nhạc 3 (Tổ chức hoạt động âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc)

2

Lê Kim Lộc

Thực hành

8

Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với chữ viết cho trẻ mầm non

2

Nguyễn Thị Thu Vân

Tự luận

Ghi chú: Chọn một trong hai học phần 6 hoặc 7

 

 

 

 

9

Lễ hội thể thao trong trường mầm non

2

2

Nguyễn Đăng Lực

Thực hành

10

Giáo dục học mầm non

3

Nguyễn Thị Hồng Lam

Tự luận

11

Phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non

2

Nguyễn Thị Huyền Nhi

 

12

Quản lí trong giáo dục mầm non

2

Trần Thu Hiền

Bài tập lớn

13

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

2

Huỳnh Thị Thùy Trang

Bài tập lớn

14

Giáo dục gia đình

2

Trần Thịu Hiền

Tự luận

15

Tổ chức môi trường giáo dục trong trường mầm non

2

Võ Thị Hoài Hương

Tiểu luận

16

Hát dân ca

2

Hoàng Văn Chỉnh

Thực hành

17

Phương pháp đọc, kể diễn cảm văn học thiếu nhi

2

Bùi Quang Trường

Thực hành

Ghi chú: Chọn một trong ba học phần 12, 13 hoặc 14

 

 

 

 

18

Phương pháp nghiên cứu trẻ em

2

3

Phạm Văn Hiếu

Bài tập lớn

19

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2

Phạm Văn Hiếu

Bài tập lớn

20

Tổ chức cho trẻ trải nghiệm sáng tạo trong các hoạt động nghệ thuật

3

Võ Thị Hoài Hương

Trần Thị Hải Yến

Tiểu luận

21

Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non

2

Trần Thị Mai Nhi

Tự luận

22

Thi tốt nghiệp

5

 

 

23

Thực tế

2

Tổ Mầm non

 

Ghi chú: Chọn một trong hai học phần 18 hoặc 19

 

 

 

 

Ghi chú :

         - Điều kiện để được dự thi kết thúc học phần : Tham dự ít nhất 75% số tiết lên lớp thực tế qui định cho từng học phần; Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập lớn, thí nghiệm, tiểu luận.. . (Trích qui chế 36)

         - Số ĐTDĐ và Email của các GV có trong trang WEB của trường (http://www.cdspbrvt.edu.vn/vie/)

 

B. GIỜ HỌC TRONG NGÀY       

                   BUỔI

 

TIẾT THỨ

SÁNG

CHIỀU

TỪ

ĐẾN

TỪ

ĐẾN

1

7 giờ 30

8 giờ 20

1 giờ 30

2 giờ 20

2

8 giờ 20

9 giờ 10

2 giờ 20

3 giờ 10

 

Nghỉ giải lao

3

9 giờ 20

10 giờ 10

3 giờ 20

4 giờ 10

4

10 giờ 10

11 giờ 00

4 giờ 10

5 giờ 00

 

C. THỜI KHÓA BIỂU :

     1. Hè 2017: Từ 17 / 07 / 2017 đến 21 / 07 / 2017 và từ 24 / 07 / 2017 đến hết sáng 26 / 07 / 2017: Mỗi buổi 4 tiết. Học học kỳ 1.

     * Tâm lý học sư phạm mầm non (các buổi sáng và 2 tiết đầu sáng ngày 26 / 07 / 2017). Học tại phòng A206.

     * Tin học ứng dụng trong giáo dục mầm non (các buổi chiều và 2 tiết sau sáng 26 / 07 / 2017) Học tại phòng VT5.

     2. Năm học 2017-2018: Từ 10 / 09 / 2017 đến 20 / 5 / 2018:Học học kỳ 1 tiếp theo, thi học kỳ 1 và học học kỳ 2. Học cả ngày chủ nhật. Sáng 7 giờ 30, chiều 1 giờ 30. Mỗi buổi học 4 tiết

Tháng

Ngày

Nội dung

Ghi chú

9/2017

10

Anh văn cơ bản

Học tại phòng A206

 

17

 

24

 

10/2017

01

 

08

 

15

 

22

 

29

4 tiết buổi sáng

Phương pháp dạy năng khiếu mỹ thuật cho trẻ MN

Học tại phòng A206

4 tiết buổi chiều

11/2017

05

 

12

 

19

 

26

Dàn dựng chương trình ca múa nhạc mầm non

Học tại phòng A206

 

12/2017

03

 

10

 

17

4 tiết buổi sáng

Nhạc 3 (Tổ chức hoạt động âm nhạc và PPGD ÂN)

Học tại phòng đàn

4 tiết buổi chiều

1/2018

07

 

14

 

1/2018

21

 

28

Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với chữ viết cho trẻ MN

Học tại phòng A206

 

2/2018

04

 

3/2018

04

 

11

4 tiết buổi sáng

18

 

 

25

 

 

4/2018

01

Thi học kỳ 1

Sáng: Anh văn cơ bản

Chiều: Tâm lý học sư phạm mầm non

.

08

Sáng: Phương pháp dạy năng khiếu mỹ thuật cho trẻ mầm non

Chiều: Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với chữ cái … Ghi chú: Các học phần: Tin học ứng dụng trong giáo dục mầm non, Dàn dựng chương trình ca múa nhạc mầm non, Nhạc 3 Giảng viên tự tổ chức thi

 

15

Giáo dục học mầm non

Học tại phòng A206

 

22

 

5/2018

06

 

13

4 tiết buổi sáng

Ghi chú : Lịch học tiếp theo và thi học kỳ 2 sẽ bố trí trong hè 2018 và sẽ có lịch học sau.

Đề nghị các giảng viên và học viên thực hiện đúng kế hoạch để bảo đảm tiến trình đào tạo, dồng thời thường xuyên theo dõi trên WEBSITE của trường để nắm bắt các điều chỉnh (nếu có) .

                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


Các tin khác
   THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM - ÔN TẬP TIẾNG ANH 11.2017
   Lịch thi lại các môn học lớp liên thông VLVH (12F) và danh sách học viên thi lại
   Danh sách cán bộ coi thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp khóa 41
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp khóa 41
   Danh sách CB coi thi học kỳ hè các lớp liên thông VLVH khóa 12F - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi học kỳ hè các lớp liên thông VLVH 12F - năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi lại tích lũy hè các lớp Trung cấp khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.20 và TC K.42 - Năm học 2017 - 2018
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân khóa 19 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách cán bộ coi thi CĐ khóa 18, 19, 20 và TC khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   Lịch thi tích lũy học kỳ CĐ khóa 18, 19, 20 và TC khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2017-2018
   Thời khóa biểu học hè đợt 2 - Hệ Cao đẳng và Trung cấp
   Kế hoạch thi lại học kỳ 2 các lớp khóa 42 và các lớp tích lũy khóa 40, 41 - Năm học 2016 - 2017
   Sơ đồ phòng thi Năng khiếu Mầm non - ngày 08/07/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768