Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin đào tạo
 THÔNG BÁO V/v: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN KHÓA 18
 Cập nhập ngày 10/7/2017

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số:  /TB - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 THÔNG BÁO
V/v: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI
VÀ BẢNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN KHÓA 18

           Để tạo thuận lợi cho sinh viên đi liên hệ xin việc làm, trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp chính thức, nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 12 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (C. 201, gặp thầy Châu).

Lưu ý:

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm của sinh viên chỉ được cấp một lần cho các sinh viên đã hoàn thành việc nộp lệ phí mua phôi bằng, chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và điều chỉnh thông tin cá nhân (theo thông báo đã gửi về các lớp) cùng các khoản tiền, tài sản còn thiếu hoặc mượn của nhà trường (nếu có) tại Phòng Kế hoạch – tài chính.

- Sinh viên có thể lấy thêm nhiều bản sao, nhưng phải đăng ký (khi nhận bản chính) và nộp tiền lệ phí văn phòng phẩm cho các bản sao (5.000 đồng/01 bản).

- Thường xuyên theo dõi trên Website của trường để biết thời gian cấp bằng tốt nghiệp.

- Muốn biết thêm chi tiết xin gọi về Phòng Đào tạo (02543.826644) trong giờ hành chính.

       

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký) 

ThS. Nguyễn Thiện Thắng

 

 


Các tin khác
   Bảng điểm tổng hợp - 12F
   Thông báo mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp - tháng 11/2017
   Quyết định hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017
   Kết quả xét điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2017 (xét tạm)
   Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Khóa thi ngày 24/9/2017
   Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 1 - tháng 9/2017
   Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 2 - tháng 10/2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.21 và TC K.43 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017
   Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)
   Thông báo: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42, 43 (hệ Trung cấp) và khóa 20, 21 (hệ Cao đẳng)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768