Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin đào tạo
 Thông báo: Điểm thi tốt nghiệp hệ Trung cấp - tháng 7/2017
 Cập nhập ngày 13/7/2017

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 THÔNG BÁO
(điểm thi tốt nghiệp hệ Trung cấp)

Kết quả thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp

Học sinh vào trang thông tin đào tạo của cá nhân để biết. Lưu ý một số điểm sau:

- Nhà trường nhận đơn xin phúc khảo của học sinh (nếu có) tại P. Đào tạo (C201, Cô Nhung) đến hết ngày 19/07/2017 (các môn thi trên máy tính không phúc khảo).

- Kết quả công nhận tốt nghiệp được đưa lên Website của trường (Dự kiến ngày 26/07/2017).

- Điều kiện được công nhận TN:

+ Thi đậu tốt nghiệp (Điểm mỗi môn thi đạt từ 5 trở lên).

+ Có đủ các chứng chỉ Anh văn và Tin học theo quy định.

+ Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.

- Danh sách học sinh không được xét công nhận tốt nghiệp tháng 7/2017

Có gì chưa rõ, hãy gọi về Phòng Đào tạo, theo số: (0254) 3826644

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

ThS. Nguyễn Thiện Thắng

 

 


Các tin khác
   Bảng điểm tổng hợp - 12F
   Thông báo mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp - tháng 11/2017
   Quyết định hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017
   Kết quả xét điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2017 (xét tạm)
   Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Khóa thi ngày 24/9/2017
   Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 1 - tháng 9/2017
   Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 2 - tháng 10/2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.21 và TC K.43 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017
   Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)
   Thông báo: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42, 43 (hệ Trung cấp) và khóa 20, 21 (hệ Cao đẳng)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768