Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2017
 Cập nhập ngày 25/7/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 08 NĂM 2017

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 19

K20

K42

Lớp VLVH 12,13,14(F)

I

(07 đến 13/8)

Học Tuần giáo dục công dân

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ

II

(14 đến 20/8)

Học văn hóa tuần 1 của HKV

Học Tuần giáo dục công dân

Học Tuần giáo dục công dân

Nghỉ

III

(21 đến 27/8)

Học văn hóa tuần 2 của HKV

Học văn hóa tuần 1 của HKIII

Học văn hóa tuần 1 của HKIII

Nghỉ

IV

(28/8 đến 02/9)

Học văn hóa tuần 3 của HKV

Học văn hóa tuần 2 của HKIII

Học văn hóa tuần 2 của HKIII

Nghỉ

Lưu ý:  Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 sẽ được đưa lên Website của trường, giảng viên, học sinh, sinh viên theo dõi để thực hiện. 

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng 7 năm 2017
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Ths. Nguyễn Thiện Thắng

 


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768