Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông báo
 Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
 Cập nhập ngày 1/9/2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số :    189      /KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa, ngày  02 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa

và cấp trường năm học 2017 – 2018

      Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đã được ban hành kèm theo quyết định số 132/QĐ – CĐSP ngày 01/6/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu, để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia Hội giảng cấp tổ, cấp khoa và cấp trường năm học 2017-2018, nhà trường yêu cầu các khoa triển khai theo tiến độ như sau:

1. Hội giảng cấp tổ

      Mỗi giảng viên (GV) ít nhất có một tiết hội giảng. Tổ trưởng lên kế hoạch sao cho các giờ hội giảng không trùng nhau để toàn tổ dự và đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên Website của nhà trường); chọn cử  GV tham gia hội giảng cấp khoa. Thời gian kết thúc trước ngày 25/11/2017 (trường hợp đặc biệt có thể trễ hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hội giảng cấp khoa). Tổ trưởng nộp biên bản đánh giá về trưởng khoa và chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của tổ.

2. Hội giảng cấp khoa

      Dựa vào kết quả và đề xuất từ hội giảng cấp tổ, Trưởng khoa thành lập Ban chỉ đạo hội giảng cấp khoa, tổ chức triển khai, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên trang Web của nhà trường). Thời gian tiến hành hội giảng cấp khoa từ 27/11/2017 đến ngày 20/01/2018. Trưởng khoa nộp danh sách tổng hợp (theo mẫu) về kết quả hội giảng cấp tổ, khoa và đăng ký các GV tham gia hội giảng cấp trường (không hạn chế số lượng) về Ban chỉ đạo hội giảng trường (qua P.NCKH&QHQT) trước ngày 03/02/2018. Trưởng khoa chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của khoa.

3. Hội giảng cấp trường

     - Thời gian từ 05/3/2018 đến 31/3/2018. Các đơn vị và GV theo dõi kế hoạch hội giảng cấp trường do ban tổ chức thông báo (tập trung vào các ngày thứ 7 trong tuần).

     - Mỗi giảng viên tham gia hội giảng dạy 2 giờ (trong đó một giờ tự chọn và một giờ nhà trường chỉ định) và thi lý thuyết về hiểu biết sư phạm.

     Trên đây là những yêu cầu cơ bản về công tác Hội giảng và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017–2018, nhà trường yêu cầu các Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào thời gian đã định ở trên để tổ chức thực hiện; huy động được nhiều GV tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường.      

     Nơi nhận                                                              HIỆU TRƯỞNG

-        BGH;                                                                        (đã ký)
-        Các phòng/khoa (thực hiện);                                                       
-        Lưu : P.HC; P.NCKH.                                            TS. Hồ Cảnh Hạnh                                                                                                       


Các tin khác
   Thông báo về việc mời viết bài đăng Bản tin khoa học số 1 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Thông báo đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài
   Thông báo V/v đấu thầu giữ xe tại trường Cao đẳng Sư phạm BRVT
   Thông báo V/v Khai giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2017
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Thông báo V/v trao học bổng khuyến học năm 2017
   Thông báo: Kế hoạch thi tốt nghiệp trung cấp lần 2 khóa 41
   Tuần sinh hoạt công dân - HSSV - Năm học 2017-2018
   Thông báo V/v sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV Khóa 19CĐ, 20CĐ & Khóa 42TC năm học 2017-2018
   Thông báo V/v mời viết bài đăng Nội san số 10 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Hướng dẫn kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác năm học 2016 - 2017
   Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A và B - Khóa thi ngày 14.05.2017
   Thông báo khai giảng khóa ôn thi Ngoại ngữ và Tin học - 12/6/2017
   Thông báo về việc thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét chuẩn đầu ra và cấp giấy chứng nhận
   TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHÓA TIẾNG HÀN CƠ BẢN K1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768