Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thời khoá biểu
 Lịch thi lại các môn học lớp liên thông VLVH (12F) và danh sách học viên thi lại
 Cập nhập ngày 16/10/2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 16  tháng  10  năm 2017

 LỊCH THI LẠI CÁC MÔN HỌC LỚP LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC (12F)

TT

Thứ
Ngày thi

Ca thi

Tên học phần

Số TC

Hình thức thi

Lớp

Số SV

Số phòng

Tên phòng

1

Chủ nhật
22/10/2017

Ca 1

Đường lối CM của Đảng CSVN và TT Hồ Chí Minh

2

Tự luận

12F

2

1

A306

Các nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin

2

Tự luận

12F

3

Tâm lý học trẻ em

2

Tự luận

12F

2

Ca 2

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ mầm non

3

Tự luận

12F

4

1

A306

Anh văn cơ bản 1

3

Tự luận

12F

5

Ca 3

Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

5

Tự luận

12F

3

1

A306

Giáo dục học Mầm non

3

Tự luận

12F

2

2

Chủ nhật
29/10/2017

Ca 1

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

2

Tự luận

12F

2

1

A306

Ca 2

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

Tự luận

12F

8

1

A306

Ca 3

Tin học ứng dụng trong GDMN

4

Tự luận

12F

6

1

VT1 (B204)

Ghi chú:

- Thí sinh mang theo giấy Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) khi vào phòng thi;

- Ca 1 thi lúc 7 giờ 30; Ca 2 thi lúc 9 giờ 30; Ca 3 thi lúc 13 giờ 45;

- Học viên phải nộp học phí thi lại (75.000đ/1 học phần) tại P. Đào tạo (P. 201) vào ngày thi.

  

DANH DÁCH HỌC VIÊN THI LẠI NĂM HỌC 2017-2018
CÁC LỚP LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 12 F

TT

SBD

Lớp

Họ tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi lần 1

Môn thi lại

Số TC

Ghi chú

1

12F3-01

12F3

Trần Thị Ngọc Anh

09.08.1995

Bà Rịa- Vũng Tàu

4

Anh văn cơ bản 1

3

 

2

12F3-44

12F3

Dương Thị Xuân

26.11.1993

Hà Tĩnh

2

Anh văn cơ bản 1

3

 

3

12F4-17

12F4

Lê Thị Lệ

27.05.1990

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Anh văn cơ bản 1

3

 

4

12F4-24

12F4

Phạm Đường Thảo Nhu

18.09.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Anh văn cơ bản 1

3

 

5

12F4-43

12F4

Trần Thị Việt

02.01.1977

Hà Tĩnh

4

Anh văn cơ bản 1

3

 

6

12F3-31

12F3

Nguyễn Thị Thu Thảo

15.02.1988

Quảng Nam

4

Các nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin

2

 

7

12F4-12

12F4

Trần Thị Thanh Hằng

28.02.1991

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Các nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin

2

 

8

12F4-19

12F4

Trần Thị Nga

14.03.1991

Thanh Hóa

4

Các nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin

2

 

9

12F1-12

12F1

Phan Thị Hương

20.05.1994

Quảng Ngãi

4

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ mầm non

3

 

10

12F1-17

12F1

Phạm Thị Kim Long

01.12.1993

 

2

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ mầm non

3

 

11

12F2-31

12F2

Huỳnh Mai Thùy Trang

03.10.1991

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ mầm non

3

 

12

12F4-40

12F4

Lê Thị Ngọc Tuyền

04.06.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ mầm non

3

 

13

12F1-17

12F1

Phạm Thị Kim Long

01.12.1993

 

2

Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

5

 

14

12F3-27

12F3

Phạm Thị Phượng

05.07.1988

Hải Phòng

4

Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

5

 

15

12F4-40

12F4

Lê Thị Ngọc Tuyền

04.06.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

5

 

16

12F1-17

12F1

Phạm Thị Kim Long

01.12.1993

 

2

Đường lối CM của Đảng CSVN và TT Hồ Chí Minh

2

 

17

12F4-40

12F4

Lê Thị Ngọc Tuyền

04.06.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Đường lối CM của Đảng CSVN và TT Hồ Chí Minh

2

 

18

12F3-31

12F3

Nguyễn Thị Thu Thảo

15.02.1988

Quảng Nam

2

Giáo dục học Mầm non

3

 

19

12F4-32

12F4

Phan Phùng Anh Thư

26.07.1992

Đồng Nai

4

Giáo dục học Mầm non

3

 

20

12F1-17

12F1

Phạm Thị Kim Long

01.12.1993

 

1

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

2

 

21

12F4-40

12F4

Lê Thị Ngọc Tuyền

04.06.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

2

 

22

12F3-44

12F3

Dương Thị Xuân

26.11.1993

Hà Tĩnh

2

Tâm lý học trẻ em

2

 

23

12F4-24

12F4

Phạm Đường Thảo Nhu

18.09.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Tâm lý học trẻ em

2

 

24

12F4-08

12F4

Hoàng Thị Hải

09.10.1995

Hà Tĩnh

3

Tin học ứng dụng trong GDMN

4

 

25

12F4-15

12F4

Nguyễn Thị Huyền

19.06.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Tin học ứng dụng trong GDMN

4

 

26

12F4-29

12F4

Nguyễn Thị Thắm

05.12.1995

Hà Tĩnh

3

Tin học ứng dụng trong GDMN

4

 

27

12F4-37

12F4

Hồ Thị Mỹ Trinh

08.02.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Tin học ứng dụng trong GDMN

4

 

28

12F4-40

12F4

Lê Thị Ngọc Tuyền

04.06.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Tin học ứng dụng trong GDMN

4

 

29

12F4-43

12F4

Trần Thị Việt

02.01.1977

Hà Tĩnh

2

Tin học ứng dụng trong GDMN

4

 

30

12F1-12

12F1

Phan Thị Hương

20.05.1994

Quảng Ngãi

4

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

 

31

12F1-17

12F1

Phạm Thị Kim Long

01.12.1993

 

1

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

 

32

12F3-05

12F3

Nguyễn Bùi Phương Dung

23.03.1995

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

 

33

12F3-26

12F3

Trần Thị Bích Ngọc

08.08.1995

Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

 

34

12F4-30

12F4

Lê Thị Lệ Thu

17.06.1986

Quảng Ngãi

4

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

 

35

12F4-32

12F4

Phan Phùng Anh Thư

26.07.1992

Đồng Nai

4

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

 

36

12F4-38

12F4

Bùi Thị Kim Trúc

25.01.1994

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

 

37

12F4-40

12F4

Lê Thị Ngọc Tuyền

04.06.1993

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi

3

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

NGUYỄN CÔNG LONG


Các tin khác
   THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM - ÔN TẬP TIẾNG ANH 11.2017
   Danh sách cán bộ coi thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp khóa 41
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp khóa 41
   Danh sách CB coi thi học kỳ hè các lớp liên thông VLVH khóa 12F - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi học kỳ hè các lớp liên thông VLVH 12F - năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi lại tích lũy hè các lớp Trung cấp khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.20 và TC K.42 - Năm học 2017 - 2018
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân khóa 19 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách cán bộ coi thi CĐ khóa 18, 19, 20 và TC khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   Lịch thi tích lũy học kỳ CĐ khóa 18, 19, 20 và TC khóa 41, 42 - Năm học 2016 - 2017
   THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2017-2018
   Thời khóa biểu học hè đợt 2 - Hệ Cao đẳng và Trung cấp
   Kế hoạch thi lại học kỳ 2 các lớp khóa 42 và các lớp tích lũy khóa 40, 41 - Năm học 2016 - 2017
   Sơ đồ phòng thi Năng khiếu Mầm non - ngày 08/07/2017
   Lịch thi tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 - Khóa 41, 40, 39, 37 hệ Trung cấp
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768