Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin đào tạo
 Thông báo mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp
 Cập nhập ngày 23/10/2017

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 08/CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v mở lớp ôn tập Tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra
dành cho học sinh, sinh viên chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp.

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa.

Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra, chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp lần 3 (dự kiến vào 03/2018), phòng Đào tạo thông báo kế hoạch mở lớp ôn tập trong tháng 11 và 12/2017 như sau:

1.      Đối tượng

Là HSSV hệ chính quy (không chuyên ngành tiếng Anh) chưa hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra như quy định (danh sách đính kèm);

2.    Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2017

3.   Thời lượng ôn và Quy trình thực hiện

- Thời lượng ôn: 2 tín chỉ (30 tiết)

- HSSV đăng ký ôn tập tại phòng Đào tạo (gặp cô Nhung) trong thời gian quy định ở mục 2. để được xác nhận.

- Nộp học phí tại phòng Kế hoạch–Tài chính: 200.000 đ/tín chỉ.

- Lịch học sẽ bắt đầu từ ngày 13/11/2017 và được phòng Đào tạo thông báo cụ thể sau.          

- Lịch thi sẽ do Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tổ chức riêng cho lớp này. Phòng Đào tạo sẽ thông báo ngày giờ cụ thể sau.

Nhận thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các khoa liên quan triển khai cho HSSV biết và thực hiện nghiêm túc thông báo để không xảy ra sai sót. 

Trân trọng ./.

Ghi chú: Đối với chứng chỉ Tin học, HSSV tự ôn tập. 

Nơi nhận:  
 - Ban Giám hiệu (thay báo cáo);
 - Các trưởng khoa  (để thực hiện);
-  Phòng Kế hoạch-Tài chính;
 - Phòng Công tác Sinh viên;
 - Website của trường;
 - Lưu phòng Đào tạo.   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(đã ký) 

Th.S Nguyễn Thiện Thắng

 


Các tin khác
   Bảng điểm tổng hợp - 12F
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp - tháng 11/2017
   Quyết định hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017
   Kết quả xét điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2017 (xét tạm)
   Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Khóa thi ngày 24/9/2017
   Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 1 - tháng 9/2017
   Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 2 - tháng 10/2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.21 và TC K.43 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017
   Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)
   Thông báo: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42, 43 (hệ Trung cấp) và khóa 20, 21 (hệ Cao đẳng)
   DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN - HKI- 2017-2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768