1. Trung tâm Tiếng Nhật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục mở khóa 19 các lớp tiếng Nhật sau đây:

    1. Lớp tiếng Nhật Cơ bản 1từ 15g15 đến 16g45 dành cho các học viên bắt đầu học tiếng Nhật.

    2. Lớp tiếng Nhật Cơ bản 2: từ 13g15 đến 16g45 dành cho những học viên đã học xong lớp tiếng Nhật CB1
    3. Lớp tiếng Nhật Cơ bản J-kid: từ 13g15 đến 16g45 dành cho các học viên nhỏ tuổi có niềm yêu thích tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản (độ tuổi từ 8 - 12 tuổi).

    Xem tiếp...