ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB NHẢY YOSAKOI

    Phiếu đăng ký tham gia CLB bản Tiếng Việt (tải về)

    Phiếu đăng ký tham gia CLB bản Tiếng Nhật (tải về)