(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

KẾ HOẠCH - Về việc kết thúc năm học 2023 - 2024 và bắt đầu năm học 2024 - 2025
12/05/2024
KẾ HOẠCH KẾT THÚC NĂM HỌC 2022-2023 VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024
29/05/2023
Thông báo về việc tổ chức thi lại học kì 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên Khóa 24 và các ngành Giáo dục nghề nghiệp
04/04/2023
upload2022/2403tb1.png Kế hoạch thi lại HK1 năm học 2022-2023 khóa 24M, 26M ngành GDMN và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26 các ngành GDNN
24/03/2023
upload2022/1302lichthi2.jpg KẾ HOẠCH THI LẠI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 25
13/02/2023
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
KẾ HOẠCH - Về việc kết thúc năm học 2023 - 2024 và bắt đầu năm học 2024 - 2025
KẾ HOẠCH KẾT THÚC NĂM HỌC 2022-2023 VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024
Thông báo về việc tổ chức thi lại học kì 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên Khóa 24 và các ngành Giáo dục nghề nghiệp
Kế hoạch thi lại HK1 năm học 2022-2023 khóa 24M, 26M ngành GDMN và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26 các ngành GDNN
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
KẾ HOẠCH THI LẠI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 25
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 26
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 24 VÀ 25
Kế hoạch thi tuần sinh hoạt công dân khóa 24 và 25 năm học 2022-2023
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2022
12345678910...

© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.