(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

STT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

Lãnh đạo trường và các phòng chức năng

1

Hiệu trưởng

201 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.828998

2

Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo

205 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736583

3

Phó hiệu trưởng phụ trách hành chính

206 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736726

4

Phòng Tổ chức-Hành chính

101, 102 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.825275

5

Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng

303 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.737675

6

Phòng Kế hoạch-Tài chính

104, 105 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736537

7

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

301, 302 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.826644

8

Phòng Công tác sinh viên

Khu Giảng đường (cạnh GĐ2)

02543.736576

Các khoa và các trung tâm

9

Giáo dục Phổ thông

401, 402 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736575

10

Giáo dục Mầm Non

404, 405 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736574

11

Kinh tế - Quản lý

501, 502 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.738027

12

Ngoại ngữ

504, 505 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.737259

13

Bồi dưỡng giáo viên và liên kết đào tạo

Khu Giảng đường (cạnh GĐ1)

02543.736577

14

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

102 – Dãy nhà khu D

02543.736536

15

Trung tâm Tiếng Nhật 

103 – Dãy nhà khu D 

02543.739749
Các địa chỉ khác
16 Phòng Y tế 101 - Dãy nhà khu B 02543.737734

17

Văn phòng Đoàn, Hội

102 - Dãy nhà khu B

02543.737719

18

Phòng Tư vấn Tâm lý học đường

202 – Dãy nhà khu B

02543.721313

19

Phòng Thiết bị

101 - Dãy nhà khu  D

02543.737729

20

Thư viện

201, 202, 203 - Dãy nhà khu D

02543.825693

22

Khu kí túc xá

Dãy nhà Kí túc xá

02543.828032

 

STT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

Lãnh đạo trường và các phòng chức năng

1

Hiệu trưởng

201 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.828998

2

Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo

205 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736583

3

Phó hiệu trưởng phụ trách hành chính

206 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736726

4

Phòng Tổ chức-Hành chính

101, 102 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.825275

5

Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng

303 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.737675

6

Phòng Kế hoạch-Tài chính

104, 105 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736537

7

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

301, 302 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.826644

8

Phòng Công tác sinh viên

Khu Giảng đường (cạnh GĐ2)

02543.736576

Các khoa và các trung tâm

9

Giáo dục Phổ thông

401, 402 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736575

10

Giáo dục Mầm Non

404, 405 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736574

11

Kinh tế - Quản lý

501, 502 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.738027

12

Ngoại ngữ

504, 505 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.737259

13

Bồi dưỡng giáo viên và liên kết đào tạo

Khu Giảng đường (cạnh GĐ1)

02543.736577

14

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

102 – Dãy nhà khu D

02543.736536

15

Trung tâm Tiếng Nhật 

103 – Dãy nhà khu D 

02543.739749
Các địa chỉ khác
16 Phòng Y tế 101 - Dãy nhà khu B 02543.737734

17

Văn phòng Đoàn, Hội

102 - Dãy nhà khu B

02543.737719

18

Phòng Tư vấn Tâm lý học đường

202 – Dãy nhà khu B

02543.721313

19

Phòng Thiết bị

101 - Dãy nhà khu  D

02543.737729

20

Thư viện

201, 202, 203 - Dãy nhà khu D

02543.825693

22

Khu kí túc xá

Dãy nhà Kí túc xá

02543.828032

 


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 880
Tổng số lượt truy cập: 463973


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.