(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 

TS. Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm

Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 (Kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

1

Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Hoàng Thị Như Trang

Giảng viên trường CĐSP - Thư ký Hội đồng trường

3

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

4

Phan Thế Hải

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

5

Phạm Ngọc Tân

Bí thư Đoàn trường CĐSP

6

Nguyễn Công Long

Giảng viên trường CĐSP

7

Lâm Thị Khuyến

Giảng viên trường CĐSP

8

Lê Thị Trung

Giảng viên trường CĐSP

9

Phùng Thị Sinh

Giảng viên trường CĐSP

10

Trần Thị Hải Yến

Giảng viên trường CĐSP

11

Nguyễn Hữu Tâm

Tr. phòng TCCB - Sở GD-ĐT

12

Nguyễn Ngọc Nguyện

Phó Chủ tịch LH các hội KH-KT tỉnh

13

Trần Thị Yến

Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

14

Hồ Cảnh Hạnh

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh

15

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng Phòng GD-ĐT Vũng Tàu

 

 

TS. Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm

Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 (Kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

1

Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Hoàng Thị Như Trang

Giảng viên trường CĐSP - Thư ký Hội đồng trường

3

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

4

Phan Thế Hải

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

5

Phạm Ngọc Tân

Bí thư Đoàn trường CĐSP

6

Nguyễn Công Long

Giảng viên trường CĐSP

7

Lâm Thị Khuyến

Giảng viên trường CĐSP

8

Lê Thị Trung

Giảng viên trường CĐSP

9

Phùng Thị Sinh

Giảng viên trường CĐSP

10

Trần Thị Hải Yến

Giảng viên trường CĐSP

11

Nguyễn Hữu Tâm

Tr. phòng TCCB - Sở GD-ĐT

12

Nguyễn Ngọc Nguyện

Phó Chủ tịch LH các hội KH-KT tỉnh

13

Trần Thị Yến

Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

14

Hồ Cảnh Hạnh

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh

15

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng Phòng GD-ĐT Vũng Tàu

 


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 50
Tổng số lượt truy cập: 420256


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.