(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

 KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

      I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

      1. Lịch sử hình thành

      Khoa Giáo dục Mầm non tiền thân là khoa Giáo dục Tiểu học được thành lập vào ngày 03 tháng 5 năm 2001 theo Quyết định 3488/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

      Từ năm học 2020 – 2021,  sau khi chuyển các lớp Tiểu học sang khoa Giáo dục Phổ thông do cơ cấu sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hoạt động nhà trường theo Quyết định 561/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tại, khoa Giáo dục Mầm non tập trung đào tạo giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

      Khoa Giáo dục Mầm non có 03 tổ chuyên môn: tổ Mầm non, tổ Tâm lý Giáo dục và tổ Năng khiếu. Tổ Mầm non đào tạo chuyên sâu chuyên ngành mầm non, tổ Tâm lý Giáo dục và tổ Năng khiếu giảng dạy các học phần Tâm lý, Giáo dục, Nhạc, Hoạ và Giáo dục thể chất cho sinh viên toàn trường.

2. Thành tích nổi bật

      Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, khoa Giáo dục Mầm non luôn luôn là khoa có số lượng sinh viên nhiều nhất. 

      Với thế mạnh của Khoa là nghiệp vụ sư phạm, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, liên tục trong những năm gần đây, khoa chủ trì tổ chức cho sinh viên toàn trường các cuộc thi Gala – Sức sống trẻ và tài năng sinh viên, viết chữ đẹp và các cuộc thi khác nhằm tạo ra các sân chơi lành mạnh và sự phát triển toàn diện cho sinh viên.

      Chính vì vậy, khoa Giáo dục Mầm non luôn luôn là địa chỉ đỏ, đáng tin cậy của rất nhiều bạn trẻ yêu thích ngành học Mầm non. Nơi đây cũng là địa chỉ duy nhất cung cấp nguồn nhân lực cho ngành học Mầm non chính quy, chất lượng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

      3. Chức năng

      Là đơn vị chuyên môn có chức năng triển khai các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; triển khai đào tạo các lớp được giao quản lý; triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các đối tác trong và ngoài nhà trường trong triển khai các đề án, chương trình và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ.

      4. Nhiệm vụ

      - Quản lý và đào tạo học sinh, sinh viên các lớp được giao; giảng dạy các học phần chuyên ngành thuộc khoa quản lý;

      - Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu, kế hoạch, lịch trình giảng dạy; triển khai kế hoạch thực hành, thực tập thuộc lĩnh vực chuyên môn do khoa quản lý;

      - Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn do khoa quản lý;

      - Quản lý cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; chủ động đề xuất việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên;

      - Phối hợp với các đơn vị trong tổ chức và thực hiện giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực người học theo chuẩn đầu ra; thực hiện các công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

      - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực chuyên môn do khoa quản lý;

      - Phối hợp với Phòng Đào tạo, Bồi Dưỡng và Hợp tác quốc tế,  Phòng Công tác học sinh, sinh viên và các đơn vị chức năng khác trong quảng bá tuyển sinh;

      - Phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên trong giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi của người học;

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

      II. NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Bùi Quang Trường

Trưởng khoa

2

TS. Nguyễn Hữu Thế

Phó trưởng khoa

3

Ths. Trần Thị Hải Yến

– Tổ trưởng tổ Mầm non

4

Ths. Phạm Văn Hiếu – 

Tổ trưởng tổ Tâm lý giáo dục

5

Ths. Trần Văn Tuyên 

- Tổ trưởng tổ Năng khiếu

6

Ths. Đặng Thụy Đan Thanh

Trợ lý Khoa

 

      III. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

      - Địa chỉ: Phòng 405 Khu Hiệu bộ trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689, Cách Mạng Tháng Tám, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

      - Điện thoại: 02543 736574.

 

 KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

      I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

      1. Lịch sử hình thành

      Khoa Giáo dục Mầm non tiền thân là khoa Giáo dục Tiểu học được thành lập vào ngày 03 tháng 5 năm 2001 theo Quyết định 3488/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

      Từ năm học 2020 – 2021,  sau khi chuyển các lớp Tiểu học sang khoa Giáo dục Phổ thông do cơ cấu sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hoạt động nhà trường theo Quyết định 561/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tại, khoa Giáo dục Mầm non tập trung đào tạo giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

      Khoa Giáo dục Mầm non có 03 tổ chuyên môn: tổ Mầm non, tổ Tâm lý Giáo dục và tổ Năng khiếu. Tổ Mầm non đào tạo chuyên sâu chuyên ngành mầm non, tổ Tâm lý Giáo dục và tổ Năng khiếu giảng dạy các học phần Tâm lý, Giáo dục, Nhạc, Hoạ và Giáo dục thể chất cho sinh viên toàn trường.

2. Thành tích nổi bật

      Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, khoa Giáo dục Mầm non luôn luôn là khoa có số lượng sinh viên nhiều nhất. 

      Với thế mạnh của Khoa là nghiệp vụ sư phạm, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, liên tục trong những năm gần đây, khoa chủ trì tổ chức cho sinh viên toàn trường các cuộc thi Gala – Sức sống trẻ và tài năng sinh viên, viết chữ đẹp và các cuộc thi khác nhằm tạo ra các sân chơi lành mạnh và sự phát triển toàn diện cho sinh viên.

      Chính vì vậy, khoa Giáo dục Mầm non luôn luôn là địa chỉ đỏ, đáng tin cậy của rất nhiều bạn trẻ yêu thích ngành học Mầm non. Nơi đây cũng là địa chỉ duy nhất cung cấp nguồn nhân lực cho ngành học Mầm non chính quy, chất lượng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

      3. Chức năng

      Là đơn vị chuyên môn có chức năng triển khai các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; triển khai đào tạo các lớp được giao quản lý; triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các đối tác trong và ngoài nhà trường trong triển khai các đề án, chương trình và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ.

      4. Nhiệm vụ

      - Quản lý và đào tạo học sinh, sinh viên các lớp được giao; giảng dạy các học phần chuyên ngành thuộc khoa quản lý;

      - Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu, kế hoạch, lịch trình giảng dạy; triển khai kế hoạch thực hành, thực tập thuộc lĩnh vực chuyên môn do khoa quản lý;

      - Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn do khoa quản lý;

      - Quản lý cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; chủ động đề xuất việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên;

      - Phối hợp với các đơn vị trong tổ chức và thực hiện giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực người học theo chuẩn đầu ra; thực hiện các công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

      - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực chuyên môn do khoa quản lý;

      - Phối hợp với Phòng Đào tạo, Bồi Dưỡng và Hợp tác quốc tế,  Phòng Công tác học sinh, sinh viên và các đơn vị chức năng khác trong quảng bá tuyển sinh;

      - Phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên trong giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi của người học;

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

      II. NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Bùi Quang Trường

Trưởng khoa

2

TS. Nguyễn Hữu Thế

Phó trưởng khoa

3

Ths. Trần Thị Hải Yến

– Tổ trưởng tổ Mầm non

4

Ths. Phạm Văn Hiếu – 

Tổ trưởng tổ Tâm lý giáo dục

5

Ths. Trần Văn Tuyên 

- Tổ trưởng tổ Năng khiếu

6

Ths. Đặng Thụy Đan Thanh

Trợ lý Khoa

 

      III. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

      - Địa chỉ: Phòng 405 Khu Hiệu bộ trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689, Cách Mạng Tháng Tám, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

      - Điện thoại: 02543 736574.

 

© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.