(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH
27/07/2022
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
22/11/2021
Chương trình khung đào tạo nâng chuẩn giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi
27/09/2011
GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
18/11/2009
GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM
18/11/2009
Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Kế toán
28/08/2009
Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Quản trị kinh doanh
28/08/2009
Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng
28/08/2009
Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Thư ký văn phòng
28/08/2009
Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Việt nam học
27/08/2009
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 28
Tổng số lượt truy cập: 35895© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.