(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
20/08/2012
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 


Số :      168 / KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16  tháng 8 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013

Phát huy những kết quả đã đạt được của cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2011 - 2012, năm nay nhà trường tiếp tục thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các đơn vị để thông tin đến cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên với những nội dung cơ bản sau:

1. Tên cuộc thi:   THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

2. Mục đích cuộc thi

- Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy - học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tính cực của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội;

- Bổ sung nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ việc dạy và học trong nhà trường;

- Khuyến khích cán bộ, viên chức (CBVC)và học sinh, sinh viên (HSSV) tiếp cận công nghệ dạy - học hiện đại E-Learning;

- Chia sẻ kinh nghiệm và cộng tác giữa các CBVC, HSSV trong nhà trường;

- Tôn vinh trí tuệ, công sức của CBVC và HSSV của nhà trường; 

- Làm tiền đề, cơ sở lựa chọn đối tượng tham gia các cuộc thi ở cấp cao hơn.

3. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, viên chức đang công tác tại trường;

- Học sinh, sinh viên đang học tại các lớp Sư phạm của trường (có thể theo nhóm).

(Mỗi cá nhân/nhóm tham gia được quyền nộp tối đa 3 sản phẩm).

4. Yêu cầu và định hướng đối với sản phẩm dự thi

4.1. Yêu cầu chung

- Nội dung sản phẩm dự thi bám sát chương trình hiện hành của các môn học, cụ thể:

+ Đối với CBVC : Bài giảng thuộc một phần của môn học, học phần có trong chương trình đào tạo hiện hành của trường, với thời lượng giảng dạy ít nhất 2 tiết;

+ Đối với HSSV : Bài giảng là bài dạy có trong chương trình hiện hành thuộc bậc học sẽ đi thực tập sư phạm, với thời lượng 1 tiết.

- Tất cả các thông tin gắn kèm trong sản phẩm dự thi đều phải rõ nguồn gốc và cung cấp các thông tin về nguồn gốc của tư liệu tham khảo

- Ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Việt. Riêng giảng viên dạy Anh văn và SV chuyên ngoại ngữ được sử dụng tiếng Anh (nhưng phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo)

4.2. Yêu cầu đối với sản phẩm Bài giảng e-Learning

- Sản phẩm dự thi phải được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng, có khả năng tích hợp đa phương tiện truyền thông, tuân thủ một trong các chuẩn SCORM, AICC;

- Bài giảng cần tương thích và có thể tải vào hệ thống website của trường;

- Bài giảng được xây dựng theo bài, theo chương hoặc theo cả chương trình môn học. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; phương pháp dạy học  hợp lý; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian phù hợp ở các phần, các nội dung của bài giảng;

- Nội dung bài giảng bắt buộc cần có các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, kích thích người học học một cách tích cực, phù hợp với lứa tuổi; tránh độc giảng;

- Tư liệu giảng dạy: Bên cạnh việc dùng các học liệu của người khác làm, khuyến khích giáo viên tự tạo video, tự ghi hình các bài thí nghiệm thật và tự chụp các ảnh tư liệu nếu có điều kiện (ảnh di tích, ảnh nhân vật lịch sử, ảnh thiết bị...); tự vẽ hình đồ hoạ (graphic);

- Sử dụng các công cụ quay phim thao tác màn hình để làm bài giảng về hoạt động của các phần mềm cho môn tin học và các môn học khác;

- Bài giảng có kèm các phần mềm hỗ trợ, bản hướng dẫn sử dụng;

- Lời giảng được ghi âm rõ ràng, mạch lạc;

- Sản phẩm dự thi được lưu trên đĩa CD (đóng gói theo định dạng: Định dạng pdf, định dạng html, có nhãn ghi rõ các thông tin về người dự thi và sản phẩm) bao gồm: bài giảng điện tử, bản thuyết minh, đề cương chi tiết môn học, lịch trình giảng dạy (của môn học), các phần mềm hỗ trợ (nếu có). Những văn bản kèm theo bài giảng có phông chữ Unicode, Time New Roman, cỡ chữ 13;

- Sản phẩm thể hiện được việc sử dụng linh hoạt các phần mềm ứng dụng vào dạy học (thể hiện sự tương tác giữa kênh chữ, kênh hình, âm thanh, màu sắc,....) phù hợp với tính chất chuyên môn của bài dạy, thuận lợi để chuyển giao công nghệ, góp phần tích cực vào việc cải tiến phương pháp dạy học, mang lại hiệu quả cao hơn khi sử dụng thiết kế đó so với các thiết kế khác để dạy học.

5. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi

Các hội đồng giám khảo đánh giá kết quả của sản phẩm dự thi dựa trên một số tiêu chí chính như sau:

•a)     Các sản phẩm sẽ không được chấm nếu:

- Giáo viên không hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia hội thi như quy định

- Bài sai cơ bản về nội dung và kiến thức;

•b)     Công nghệ:

•-   Sử dụng phần mềm soạn bài giảng e-Learning đã được quy định;

•-   Khuyến khích khai thác và sử dụng các công nghệ làm bài thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng được tạo bởi các Java applet, flash video có tính tương tác cao;

•-   Có ghi hình và lời giảng (tiếng) khi giảng bài;

•-   Mầu sắc, phông chữ hài hoà, không loè loẹt;

•-   Âm thanh không ồn ào, không gây khó chịu;

•-   Phông chữ chân phương, dễ đọc;

•-   Sử dụng phòng học ảo như Adobe Connect;

•-   Tính mở và tính cộng đồng: sản phẩm có thể mở để cộng đồng tham gia đóng góp, cập nhật, bổ sung.

•-   Sử dụng các đường kết nối khi cần;

•-   Tính mẫu mực trong thiết kế để người khác có thể áp dụng theo.

•c)     Nội dung:

•-   Chính xác, khoa học về nội dung và kiến thức bài giảng;

•-   Tính sáng tạo, thiết thực, bám sát thực tế, khoa học và đổi mới;

•-   Tính hoàn thiện, đầy đủ đối với từng bài giảng và từng môn;

•-   Tính rõ ràng trong trích dẫn các tài liệu, học liệu tham khảo.

•d)     Tính sư phạm và phương pháp truyền đạt:

•-   Lấy mục đích đáp ứng nhu cầu tự học của người học là chính;

•-   Lời giảng (tiếng nói) và thuyết minh (văn bản) dễ hiểu;

•-   Tạo tình huống học tập: Có các câu hỏi hướng dẫn để người học tư duy, học một cách tích cực;  tránh học thụ động và máy móc;

•-   Có tính tương tác và hấp dẫn;

•-   Có nội dung kiểm tra, đánh giá;

•-   Phát huy tính sáng tạo, khuyến khích không dập khuôn theo sách giáo khoa.

•e)     Đánh giá chung:

•-   Tính hiệu quả, hấp dẫn, tính sư phạm để người học có thể tự học;

•-   Sáng tạo;

•-   Có thể áp dụng đại trà, phổ biến được trong thực tiễn.

6. Thời gian :

4.1. Đăng ký : Từ ngày ra văn bản này đến 30 tháng 9 năm 2012

4.2. Nộp sản phẩm dự thi : Trước ngày 10/4/2013

4.3. Tổ chức chấm sơ khảo: từ ngày 15/4/2013 đến 25/4/2013.

            4.4. Tổ chức chấm chung khảo: từ ngày 05/5/2013 đến 10/5/2013

            4.5. Tổng kết và công bố giải thưởng cuộc thi: dịp 19/5/2013

7. Nơi đăng ký và nộp sản phẩm:

Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

8. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng gồm có giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích

Tiền thưởng từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng 

Ngoài ra các sản phẩm đạt yêu cầu trở lên còn được tính giờ (40 tiết) nghiên cứu khoa học (đối với CBVC).

Nơi nhận:

- BGH

- Các đơn vị (Để triển khai)

- Website của trường;

- Lưu P.HC; P.NCKH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẢNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổ / Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Khoa/phòng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên sản phẩm dự thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ môn / Học phần : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giảng dạy cho các hệ đào tạo / lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên bài giảng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời lượng (mấy tiết) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiết thứ bao nhiêu của kế hoạch thực hiện chương trình : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Xác nhận của đơn vị

 

Người đăng ký

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
20/08/2012
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 


Số :      168 / KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16  tháng 8 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013

Phát huy những kết quả đã đạt được của cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2011 - 2012, năm nay nhà trường tiếp tục thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các đơn vị để thông tin đến cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên với những nội dung cơ bản sau:

1. Tên cuộc thi:   THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

2. Mục đích cuộc thi

- Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy - học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tính cực của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội;

- Bổ sung nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ việc dạy và học trong nhà trường;

- Khuyến khích cán bộ, viên chức (CBVC)và học sinh, sinh viên (HSSV) tiếp cận công nghệ dạy - học hiện đại E-Learning;

- Chia sẻ kinh nghiệm và cộng tác giữa các CBVC, HSSV trong nhà trường;

- Tôn vinh trí tuệ, công sức của CBVC và HSSV của nhà trường; 

- Làm tiền đề, cơ sở lựa chọn đối tượng tham gia các cuộc thi ở cấp cao hơn.

3. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, viên chức đang công tác tại trường;

- Học sinh, sinh viên đang học tại các lớp Sư phạm của trường (có thể theo nhóm).

(Mỗi cá nhân/nhóm tham gia được quyền nộp tối đa 3 sản phẩm).

4. Yêu cầu và định hướng đối với sản phẩm dự thi

4.1. Yêu cầu chung

- Nội dung sản phẩm dự thi bám sát chương trình hiện hành của các môn học, cụ thể:

+ Đối với CBVC : Bài giảng thuộc một phần của môn học, học phần có trong chương trình đào tạo hiện hành của trường, với thời lượng giảng dạy ít nhất 2 tiết;

+ Đối với HSSV : Bài giảng là bài dạy có trong chương trình hiện hành thuộc bậc học sẽ đi thực tập sư phạm, với thời lượng 1 tiết.

- Tất cả các thông tin gắn kèm trong sản phẩm dự thi đều phải rõ nguồn gốc và cung cấp các thông tin về nguồn gốc của tư liệu tham khảo

- Ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Việt. Riêng giảng viên dạy Anh văn và SV chuyên ngoại ngữ được sử dụng tiếng Anh (nhưng phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo)

4.2. Yêu cầu đối với sản phẩm Bài giảng e-Learning

- Sản phẩm dự thi phải được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng, có khả năng tích hợp đa phương tiện truyền thông, tuân thủ một trong các chuẩn SCORM, AICC;

- Bài giảng cần tương thích và có thể tải vào hệ thống website của trường;

- Bài giảng được xây dựng theo bài, theo chương hoặc theo cả chương trình môn học. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; phương pháp dạy học  hợp lý; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian phù hợp ở các phần, các nội dung của bài giảng;

- Nội dung bài giảng bắt buộc cần có các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, kích thích người học học một cách tích cực, phù hợp với lứa tuổi; tránh độc giảng;

- Tư liệu giảng dạy: Bên cạnh việc dùng các học liệu của người khác làm, khuyến khích giáo viên tự tạo video, tự ghi hình các bài thí nghiệm thật và tự chụp các ảnh tư liệu nếu có điều kiện (ảnh di tích, ảnh nhân vật lịch sử, ảnh thiết bị...); tự vẽ hình đồ hoạ (graphic);

- Sử dụng các công cụ quay phim thao tác màn hình để làm bài giảng về hoạt động của các phần mềm cho môn tin học và các môn học khác;

- Bài giảng có kèm các phần mềm hỗ trợ, bản hướng dẫn sử dụng;

- Lời giảng được ghi âm rõ ràng, mạch lạc;

- Sản phẩm dự thi được lưu trên đĩa CD (đóng gói theo định dạng: Định dạng pdf, định dạng html, có nhãn ghi rõ các thông tin về người dự thi và sản phẩm) bao gồm: bài giảng điện tử, bản thuyết minh, đề cương chi tiết môn học, lịch trình giảng dạy (của môn học), các phần mềm hỗ trợ (nếu có). Những văn bản kèm theo bài giảng có phông chữ Unicode, Time New Roman, cỡ chữ 13;

- Sản phẩm thể hiện được việc sử dụng linh hoạt các phần mềm ứng dụng vào dạy học (thể hiện sự tương tác giữa kênh chữ, kênh hình, âm thanh, màu sắc,....) phù hợp với tính chất chuyên môn của bài dạy, thuận lợi để chuyển giao công nghệ, góp phần tích cực vào việc cải tiến phương pháp dạy học, mang lại hiệu quả cao hơn khi sử dụng thiết kế đó so với các thiết kế khác để dạy học.

5. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi

Các hội đồng giám khảo đánh giá kết quả của sản phẩm dự thi dựa trên một số tiêu chí chính như sau:

•a)     Các sản phẩm sẽ không được chấm nếu:

- Giáo viên không hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia hội thi như quy định

- Bài sai cơ bản về nội dung và kiến thức;

•b)     Công nghệ:

•-   Sử dụng phần mềm soạn bài giảng e-Learning đã được quy định;

•-   Khuyến khích khai thác và sử dụng các công nghệ làm bài thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng được tạo bởi các Java applet, flash video có tính tương tác cao;

•-   Có ghi hình và lời giảng (tiếng) khi giảng bài;

•-   Mầu sắc, phông chữ hài hoà, không loè loẹt;

•-   Âm thanh không ồn ào, không gây khó chịu;

•-   Phông chữ chân phương, dễ đọc;

•-   Sử dụng phòng học ảo như Adobe Connect;

•-   Tính mở và tính cộng đồng: sản phẩm có thể mở để cộng đồng tham gia đóng góp, cập nhật, bổ sung.

•-   Sử dụng các đường kết nối khi cần;

•-   Tính mẫu mực trong thiết kế để người khác có thể áp dụng theo.

•c)     Nội dung:

•-   Chính xác, khoa học về nội dung và kiến thức bài giảng;

•-   Tính sáng tạo, thiết thực, bám sát thực tế, khoa học và đổi mới;

•-   Tính hoàn thiện, đầy đủ đối với từng bài giảng và từng môn;

•-   Tính rõ ràng trong trích dẫn các tài liệu, học liệu tham khảo.

•d)     Tính sư phạm và phương pháp truyền đạt:

•-   Lấy mục đích đáp ứng nhu cầu tự học của người học là chính;

•-   Lời giảng (tiếng nói) và thuyết minh (văn bản) dễ hiểu;

•-   Tạo tình huống học tập: Có các câu hỏi hướng dẫn để người học tư duy, học một cách tích cực;  tránh học thụ động và máy móc;

•-   Có tính tương tác và hấp dẫn;

•-   Có nội dung kiểm tra, đánh giá;

•-   Phát huy tính sáng tạo, khuyến khích không dập khuôn theo sách giáo khoa.

•e)     Đánh giá chung:

•-   Tính hiệu quả, hấp dẫn, tính sư phạm để người học có thể tự học;

•-   Sáng tạo;

•-   Có thể áp dụng đại trà, phổ biến được trong thực tiễn.

6. Thời gian :

4.1. Đăng ký : Từ ngày ra văn bản này đến 30 tháng 9 năm 2012

4.2. Nộp sản phẩm dự thi : Trước ngày 10/4/2013

4.3. Tổ chức chấm sơ khảo: từ ngày 15/4/2013 đến 25/4/2013.

            4.4. Tổ chức chấm chung khảo: từ ngày 05/5/2013 đến 10/5/2013

            4.5. Tổng kết và công bố giải thưởng cuộc thi: dịp 19/5/2013

7. Nơi đăng ký và nộp sản phẩm:

Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

8. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng gồm có giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích

Tiền thưởng từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng 

Ngoài ra các sản phẩm đạt yêu cầu trở lên còn được tính giờ (40 tiết) nghiên cứu khoa học (đối với CBVC).

Nơi nhận:

- BGH

- Các đơn vị (Để triển khai)

- Website của trường;

- Lưu P.HC; P.NCKH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẢNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổ / Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Khoa/phòng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên sản phẩm dự thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ môn / Học phần : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giảng dạy cho các hệ đào tạo / lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên bài giảng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời lượng (mấy tiết) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiết thứ bao nhiêu của kế hoạch thực hiện chương trình : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Xác nhận của đơn vị

 

Người đăng ký

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.