(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
24/05/2013
 

SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012-2013

 

Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Thời gian/địa điểm

1

Phạm Phi Hùng

Nghiên cứu sự phát triển thể chất của nữ sinh viên trường CĐSP BRVT sau 1 năm tham gia học chương trình giáo dục thể chất chính khóa

8 giờ ngày 01/6/2013

2

Võ Thị Thanh

Quan niệm về tình yêu của sinh viên trường CĐSP BRVT

14 giờ 30 ngày 03/6/2013

 

 

 

Bà Rịa, ngày 24  tháng 05  năm 2013

TRƯỞNG PHÒNG NCKH & QHQT

TS. Nguyễn Chí Tăng


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
 Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
24/05/2013
 

SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012-2013

 

Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Thời gian/địa điểm

1

Phạm Phi Hùng

Nghiên cứu sự phát triển thể chất của nữ sinh viên trường CĐSP BRVT sau 1 năm tham gia học chương trình giáo dục thể chất chính khóa

8 giờ ngày 01/6/2013

2

Võ Thị Thanh

Quan niệm về tình yêu của sinh viên trường CĐSP BRVT

14 giờ 30 ngày 03/6/2013

 

 

 

Bà Rịa, ngày 24  tháng 05  năm 2013

TRƯỞNG PHÒNG NCKH & QHQT

TS. Nguyễn Chí Tăng


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 830
Tổng số lượt truy cập: 590474


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.