(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Giới thiệu đề tài NCKH Cấp trường: "Xây dựng Phần mềm Quản lý Cán bộ Viên chức - Trường Cao đẳng sư phạm BRVT
04/09/2009

LỜI GIỚI THIỆU

Trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai việc Ứng dụng tin học vào trong công tác quản lý và điều hành là một yêu cầu cấp bách. Tại trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu , việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác Quản lý và giảng dạy rất được sự quan tâm và ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường, đã có nhiều đề tài và phần mềm được ứng dụng vào Công tác quản lý và giảng dạy....

Không ngoài mục đích trên, với đề tài “Xây dựng Phần mềm Quản lý cán bộ công chức”, Tôi mong muốn xây dựng một phần mềm nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý cán bộ công chức tại trường Cao đẳng sư phạm BRVT.  Phần mềm được thiết kế theo kiến trúc Client/ Server hỗ trợ nhiều người sử dụng, phát triển trên Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000.

Hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý nhân sự,tiền lương một cách khoa học, chính xác và tiện dụng, với hệ thống phần mềm này cán bộ phòng tổ chức theo dõi quản trị nguồn nhân lực của đơn vị mình một cách hiệu quả, đồng thời thực hiện các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo.

Phần mềm đã được cài đặt và chạy thử nghiệm tại Phòng Tổ chức cán bộ của Trường và đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu quản lý của phòng.  Trong khuôn khổ  một đề tài nghiên cứu khoa học, với thời gian eo hẹp. Chắc chắn còn một số yêu cầu hoặc chức năng chưa được chưa được tốt hoặc còn có thiếu sót mà tôi chưa nhận ra trong quá trình xây dựng phần mềm. Tôi hy vọng được sự góp ý của các đồng nghiệp và bạn bè để chương trình hoàn chỉnh hơn.

Sau cùng, tôi xin chân thành cám ơn Thầy Lê Đình Khương - Trưởng phòng TCCB đã hết sức nhiệt tình, phối hợp và kiểm tra các chức năng và yêu cầu của phần mềm.

Các bạn quan tâm xin download tài liệu về tham khảo

Bà Rịa, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Tiền Tú Anh

 Giới thiệu đề tài NCKH Cấp trường: "Xây dựng Phần mềm Quản lý Cán bộ Viên chức - Trường Cao đẳng sư phạm BRVT
04/09/2009

LỜI GIỚI THIỆU

Trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai việc Ứng dụng tin học vào trong công tác quản lý và điều hành là một yêu cầu cấp bách. Tại trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu , việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác Quản lý và giảng dạy rất được sự quan tâm và ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường, đã có nhiều đề tài và phần mềm được ứng dụng vào Công tác quản lý và giảng dạy....

Không ngoài mục đích trên, với đề tài “Xây dựng Phần mềm Quản lý cán bộ công chức”, Tôi mong muốn xây dựng một phần mềm nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý cán bộ công chức tại trường Cao đẳng sư phạm BRVT.  Phần mềm được thiết kế theo kiến trúc Client/ Server hỗ trợ nhiều người sử dụng, phát triển trên Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000.

Hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý nhân sự,tiền lương một cách khoa học, chính xác và tiện dụng, với hệ thống phần mềm này cán bộ phòng tổ chức theo dõi quản trị nguồn nhân lực của đơn vị mình một cách hiệu quả, đồng thời thực hiện các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo.

Phần mềm đã được cài đặt và chạy thử nghiệm tại Phòng Tổ chức cán bộ của Trường và đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu quản lý của phòng.  Trong khuôn khổ  một đề tài nghiên cứu khoa học, với thời gian eo hẹp. Chắc chắn còn một số yêu cầu hoặc chức năng chưa được chưa được tốt hoặc còn có thiếu sót mà tôi chưa nhận ra trong quá trình xây dựng phần mềm. Tôi hy vọng được sự góp ý của các đồng nghiệp và bạn bè để chương trình hoàn chỉnh hơn.

Sau cùng, tôi xin chân thành cám ơn Thầy Lê Đình Khương - Trưởng phòng TCCB đã hết sức nhiệt tình, phối hợp và kiểm tra các chức năng và yêu cầu của phần mềm.

Các bạn quan tâm xin download tài liệu về tham khảo

Bà Rịa, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Tiền Tú Anh


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 533
Tổng số lượt truy cập: 589898


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.