(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG TỪ NĂM 2006 ĐẾN THÁNG 8/2009
04/09/2009

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU
CẤP TRƯỜNG TỪ NĂM 2006 ĐẾN THÁNG 8/2009

1. Cán bộ - giảng viên:

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

1

Đổi mới phương pháp đánh giá Vật lí đại cương A1 bằng trắc nghiệm khách quan.

ThS. Đặng Minh Quang

CN. Lê Văn Huyên

2

Một số biện pháp nhằm đổi mới Phương pháp dạy học Toán ở trường CĐSP BR - VT.

Ths. Nguyễn Văn Hồng

3

Phương pháp đánh giá môn Tiếng Anh khối cao đẳng không chuyên Anh Giáo trình New interchange thông qua hình thức thi trắc nghiệm.

CN Hà Kim Hằng

CN. Lê Xuân Vũ

4

Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường CĐSP BR - VT trong giai đoạn mới.

ThS. Nguyễn Thiện Thắng

5

Một số vấn đề ngôn ngữ văn hóa văn học của địa phương BR - VT.

ThS. Nguyễn Việt Hùng

6

Thiết kế giáo án điện tử học phần "Quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ XIX đến nay"

ThS. Trần Anh Đức

7

Phương pháp hướng dẫn sinh viên khai thác tri thức từ bản đồ.

ThS. Nguyễn Văn Lực

8

Một số khó khăn tâm lý của sinh viên CĐSP khi học môn Tâm lý học

ThS. Nguyễn Chí Tăng

9

Phân tích, thiết kế hệ thống mạng Lan trường CĐSP BR-VT

Tổ Tin học

10

Quan niệm về văn chương của Nguyễn Huy Thiệp

ThS. Bùi Quang Trường

11

"Chương trình quản lý điểm ở phòng Đào tạo"

ThS. Nguyễn Huy Thiềm

12

"Một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giảng dạy  Tiếng Anh không chuyên ngữ ở Trường Cao đẳng sư phạm BR - VT"

ThS. Trần Thanh Hoàng

13

"Chuyên đề lý thuyết tập mờ và ứng dụng"

TS. Vũ Minh Lộc

14

Ứng dụng phần mềm ELECTRONICS WORKBENCH trong giảng dạy các môn Kỹ thuật điện 1, 2 tại trường CĐSP BR - VT

ThS. Nguyễn Bá Thành

15

Giới thiệu một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học và ứng dụng phần mềm HYPERCHEM khảo sát quy luật thế ELECTROPHIN vào nhân thơm ở trạng thái tĩnh

ThS.Lê Hữu Trinh

16

Bước tiến của thể loại Truyện ngắn truyền kỳ Việt Nam qua Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ

ThS.Lê Văn Hùng

17

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả NCKH ở Trường CĐSP BR - VT

ThS.Hồ Viết Chiến

18

Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên Trường CĐSP BR - VT

ThS.Nguyễn Xuân Dũng

19

Giáo trình Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1

CN. Trần Chí Trung

20

Xây dựng hệ thống Tình huống có vấn đề để dạy học học phần QLHCNN & QLNGD ĐT ở Trường CĐSP BR - VT

ThS.Ng.Thiện Thắng

21

Tích hợp hướng dẫn phương pháp giảng dạy trong quá trình dạy kỹ thuật bài tập thể chất Mầm non

CN.Ng.Thị Hằng Nga

22

Tiếng Anh giao tiếp trong Thương Mại (English for Business Communication ) - Tài liệu giảng dạy

TS.Nguyễn Ngọc Thắng

23

Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ công chức

ThS.Tiền Tú Anh

24

Phát triển tư duy Logic trong việc ra đề thi trắc nghiệm môn toán ở trường THCS

ThS.Nguyễn Văn Hồng

 

2. Sinh viên (Từ năm 2004)

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Lớp/khoa

1

Những giải pháp nhằm tăng cường việc ứng dụng CNTT vào đổi mới PPDH Toán ở trường THCS

Đỗ Thị Thuần

5A1

Tự nhiên

2

Làm thề nào để nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý ở trường THCS

Phạm T. Như Quỳnh

5C2

Xã hội

3

Biện pháp gây hứng thú học tập môn Giáo dục công dân cho HS trường THCS

Nguyễn Xuân Vỹ

5C2

Xã hội

4

Tìm hiểu những khó khăn của GV Toán khi áp dụng PPDH mới ở trường THCS.

Phạm Đặng Minh Trung

5A2

Tự nhiên

5

Tìm hiểu Văn học dân gian Côn Đảo

Hà Thị Di Phương

8C1

Xã hội

6

Kết hợp một số phần mềm ứng dụng để xây dựng quy trình thiết kế giáo án điện tử cho các môn khoa học XH

Nguyễn Thanh Hoàng

9C3

Xã hội

 

3/9/2009


 CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG TỪ NĂM 2006 ĐẾN THÁNG 8/2009
04/09/2009

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU
CẤP TRƯỜNG TỪ NĂM 2006 ĐẾN THÁNG 8/2009

1. Cán bộ - giảng viên:

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

1

Đổi mới phương pháp đánh giá Vật lí đại cương A1 bằng trắc nghiệm khách quan.

ThS. Đặng Minh Quang

CN. Lê Văn Huyên

2

Một số biện pháp nhằm đổi mới Phương pháp dạy học Toán ở trường CĐSP BR - VT.

Ths. Nguyễn Văn Hồng

3

Phương pháp đánh giá môn Tiếng Anh khối cao đẳng không chuyên Anh Giáo trình New interchange thông qua hình thức thi trắc nghiệm.

CN Hà Kim Hằng

CN. Lê Xuân Vũ

4

Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường CĐSP BR - VT trong giai đoạn mới.

ThS. Nguyễn Thiện Thắng

5

Một số vấn đề ngôn ngữ văn hóa văn học của địa phương BR - VT.

ThS. Nguyễn Việt Hùng

6

Thiết kế giáo án điện tử học phần "Quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ XIX đến nay"

ThS. Trần Anh Đức

7

Phương pháp hướng dẫn sinh viên khai thác tri thức từ bản đồ.

ThS. Nguyễn Văn Lực

8

Một số khó khăn tâm lý của sinh viên CĐSP khi học môn Tâm lý học

ThS. Nguyễn Chí Tăng

9

Phân tích, thiết kế hệ thống mạng Lan trường CĐSP BR-VT

Tổ Tin học

10

Quan niệm về văn chương của Nguyễn Huy Thiệp

ThS. Bùi Quang Trường

11

"Chương trình quản lý điểm ở phòng Đào tạo"

ThS. Nguyễn Huy Thiềm

12

"Một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giảng dạy  Tiếng Anh không chuyên ngữ ở Trường Cao đẳng sư phạm BR - VT"

ThS. Trần Thanh Hoàng

13

"Chuyên đề lý thuyết tập mờ và ứng dụng"

TS. Vũ Minh Lộc

14

Ứng dụng phần mềm ELECTRONICS WORKBENCH trong giảng dạy các môn Kỹ thuật điện 1, 2 tại trường CĐSP BR - VT

ThS. Nguyễn Bá Thành

15

Giới thiệu một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học và ứng dụng phần mềm HYPERCHEM khảo sát quy luật thế ELECTROPHIN vào nhân thơm ở trạng thái tĩnh

ThS.Lê Hữu Trinh

16

Bước tiến của thể loại Truyện ngắn truyền kỳ Việt Nam qua Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ

ThS.Lê Văn Hùng

17

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả NCKH ở Trường CĐSP BR - VT

ThS.Hồ Viết Chiến

18

Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên Trường CĐSP BR - VT

ThS.Nguyễn Xuân Dũng

19

Giáo trình Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1

CN. Trần Chí Trung

20

Xây dựng hệ thống Tình huống có vấn đề để dạy học học phần QLHCNN & QLNGD ĐT ở Trường CĐSP BR - VT

ThS.Ng.Thiện Thắng

21

Tích hợp hướng dẫn phương pháp giảng dạy trong quá trình dạy kỹ thuật bài tập thể chất Mầm non

CN.Ng.Thị Hằng Nga

22

Tiếng Anh giao tiếp trong Thương Mại (English for Business Communication ) - Tài liệu giảng dạy

TS.Nguyễn Ngọc Thắng

23

Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ công chức

ThS.Tiền Tú Anh

24

Phát triển tư duy Logic trong việc ra đề thi trắc nghiệm môn toán ở trường THCS

ThS.Nguyễn Văn Hồng

 

2. Sinh viên (Từ năm 2004)

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Lớp/khoa

1

Những giải pháp nhằm tăng cường việc ứng dụng CNTT vào đổi mới PPDH Toán ở trường THCS

Đỗ Thị Thuần

5A1

Tự nhiên

2

Làm thề nào để nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý ở trường THCS

Phạm T. Như Quỳnh

5C2

Xã hội

3

Biện pháp gây hứng thú học tập môn Giáo dục công dân cho HS trường THCS

Nguyễn Xuân Vỹ

5C2

Xã hội

4

Tìm hiểu những khó khăn của GV Toán khi áp dụng PPDH mới ở trường THCS.

Phạm Đặng Minh Trung

5A2

Tự nhiên

5

Tìm hiểu Văn học dân gian Côn Đảo

Hà Thị Di Phương

8C1

Xã hội

6

Kết hợp một số phần mềm ứng dụng để xây dựng quy trình thiết kế giáo án điện tử cho các môn khoa học XH

Nguyễn Thanh Hoàng

9C3

Xã hội

 

3/9/2009689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 835
Tổng số lượt truy cập: 590485


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.