(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
12/09/2014

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV

KHOÁ 18 HỆ CAO ĐẲNG & KHÓA 40 HỆ TRUNG CẤP

TỪ 15/09/2013 ĐẾN 20/09/2013

(Kèm theo Quyết định số  209/QĐ-CĐSP)

Thứ

Buổi

Lớp A

Lớp B

Lớp C

Phòng

GV

Phòng

GV

Phòng

GV

Hai

(15/09)

Sáng

GĐ1

Chi

GĐ2

Hải

ĐN

Quang

Chiều

GĐ1

Hải

GĐ2

Chi

ĐN

Tăng

Ba

(16/09)

Sáng

GĐ1

Tĩnh

GĐ2

Dũng

ĐN

Chi

Chiều

GĐ1

Quang

GĐ2

Tĩnh

ĐN

Lực-Hùng

(17/09)

Sáng

GĐ1

Dũng

GĐ2

Tăng

ĐN

Hải

Chiều

GĐ1

Tăng

GĐ2

Lực-Hùng

ĐN

Tĩnh

Năm

(18/09)

Sáng

GĐ1

Lực-Hùng

GĐ2

Quang

ĐN

Dũng

Chiều

ĐN

BGH-CTSV

ĐN

BGH-CTSV

ĐN

BGH-CTSV

Sáu (19/09)

Sáng

Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 tại Nhà   đa năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 7g00 – 11g00; Buổi chiều: 13g30 – 17g00

Biên chế: 

- Lớp A gồm SV ngành CĐ Tiểu học, CĐ Mầm non.

- Lớp B gồm SV các ngành Sử - CT Đội, Tiếng Anh, CNTB, QTKD, QTVP, KT,..

- Lớp C gồm học sinh các lớp Trung cấp khóa 40.

Phân công:

- Phòng TC-HC chuẩn bị giảng đường, Nhà ĐN & chuẩn bị âm thanh, máy chiếu.

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên.

Nội dung bài dạy & GV phụ trách:

Bài 1: Giới thiệu khái quát về trường; Quy chế HSSV; Quy chế nội, ngoại trú; Nội quy HSSV; Chế độ chính sách: học phí, học bổng, trợ cấp, bảo hiểm,.. (B.Chi).

Bài 2: Quy chế đào tạo (Ô.Hải).

Bài 3  Phương pháp học tập, nghiên cứu; Văn hóa giao tiếp ứng xử của HSSV (Ô.Tăng).

Bài 4: Chương trình công tác Đoàn, Hội; Kĩ năng hoạt động tập thể (Ô.Lực - Ô.Hùng).

Bài 5: Luật Giáo dục; Luật GD đại học; Luật ATGT; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá;  phòng chống tham nhũng, ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, tội phạm và các tệ nạn XH khác (Ô.Quang).

Bài 6: Quán triệt Nghị quyết TW 29 và các chương trình hành động của CP, Bộ GD&ĐT và tỉnh BR-VT. (Ô.Dũng).

Bài 7: Tình hình ANCT&TTATXH; Tình hình biển, đảo Việt Nam (Ô.Tĩnh).

Bài 8: Giải đáp thắc mắc, viết thu hoạch (BGH - CTSV).

 

 

Bà Rịa, ngày 09 tháng 09  năm  2014

HIỆU   TRƯỞNG
(đã ký)

 

TS.   HỒ CẢNH HẠNH


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Thông báo - Về việc đăng kí chỗ ở cho sinh viên tại Kí túc xá năm học 2023 - 2024
Thông báo: V/v Thi hành kỷ luật HS-SV vi phạm quy chế thi - Học kỳ II - Năm học 2015 - 2016
Thông báo: V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1
Thông báo: V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41
Thông báo: V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016 của BQL Ký túc xá
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2014 - 2015
Thời khóa biểu tuần "Sinh hoạt công dân HS-SV" khóa 39 Trung cấp và Nội dung thi đua
123
 Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
12/09/2014

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV

KHOÁ 18 HỆ CAO ĐẲNG & KHÓA 40 HỆ TRUNG CẤP

TỪ 15/09/2013 ĐẾN 20/09/2013

(Kèm theo Quyết định số  209/QĐ-CĐSP)

Thứ

Buổi

Lớp A

Lớp B

Lớp C

Phòng

GV

Phòng

GV

Phòng

GV

Hai

(15/09)

Sáng

GĐ1

Chi

GĐ2

Hải

ĐN

Quang

Chiều

GĐ1

Hải

GĐ2

Chi

ĐN

Tăng

Ba

(16/09)

Sáng

GĐ1

Tĩnh

GĐ2

Dũng

ĐN

Chi

Chiều

GĐ1

Quang

GĐ2

Tĩnh

ĐN

Lực-Hùng

(17/09)

Sáng

GĐ1

Dũng

GĐ2

Tăng

ĐN

Hải

Chiều

GĐ1

Tăng

GĐ2

Lực-Hùng

ĐN

Tĩnh

Năm

(18/09)

Sáng

GĐ1

Lực-Hùng

GĐ2

Quang

ĐN

Dũng

Chiều

ĐN

BGH-CTSV

ĐN

BGH-CTSV

ĐN

BGH-CTSV

Sáu (19/09)

Sáng

Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 tại Nhà   đa năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 7g00 – 11g00; Buổi chiều: 13g30 – 17g00

Biên chế: 

- Lớp A gồm SV ngành CĐ Tiểu học, CĐ Mầm non.

- Lớp B gồm SV các ngành Sử - CT Đội, Tiếng Anh, CNTB, QTKD, QTVP, KT,..

- Lớp C gồm học sinh các lớp Trung cấp khóa 40.

Phân công:

- Phòng TC-HC chuẩn bị giảng đường, Nhà ĐN & chuẩn bị âm thanh, máy chiếu.

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên.

Nội dung bài dạy & GV phụ trách:

Bài 1: Giới thiệu khái quát về trường; Quy chế HSSV; Quy chế nội, ngoại trú; Nội quy HSSV; Chế độ chính sách: học phí, học bổng, trợ cấp, bảo hiểm,.. (B.Chi).

Bài 2: Quy chế đào tạo (Ô.Hải).

Bài 3  Phương pháp học tập, nghiên cứu; Văn hóa giao tiếp ứng xử của HSSV (Ô.Tăng).

Bài 4: Chương trình công tác Đoàn, Hội; Kĩ năng hoạt động tập thể (Ô.Lực - Ô.Hùng).

Bài 5: Luật Giáo dục; Luật GD đại học; Luật ATGT; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá;  phòng chống tham nhũng, ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, tội phạm và các tệ nạn XH khác (Ô.Quang).

Bài 6: Quán triệt Nghị quyết TW 29 và các chương trình hành động của CP, Bộ GD&ĐT và tỉnh BR-VT. (Ô.Dũng).

Bài 7: Tình hình ANCT&TTATXH; Tình hình biển, đảo Việt Nam (Ô.Tĩnh).

Bài 8: Giải đáp thắc mắc, viết thu hoạch (BGH - CTSV).

 

 

Bà Rịa, ngày 09 tháng 09  năm  2014

HIỆU   TRƯỞNG
(đã ký)

 

TS.   HỒ CẢNH HẠNH


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Thông báo - Về việc đăng kí chỗ ở cho sinh viên tại Kí túc xá năm học 2023 - 2024
Thông báo: V/v Thi hành kỷ luật HS-SV vi phạm quy chế thi - Học kỳ II - Năm học 2015 - 2016
Thông báo: V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1
Thông báo: V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41
Thông báo: V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016 của BQL Ký túc xá
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2014 - 2015
Thời khóa biểu tuần "Sinh hoạt công dân HS-SV" khóa 39 Trung cấp và Nội dung thi đua
123
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.