(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Công tác HSSV và hoạt động phong trào Đoàn - Hội Tháng 10/2018
27/09/2018

CÔNG TÁC SINH VIÊN:

- Phối hợp Đoàn TN, Hội SV lập kế hoạchphát động thi đua đợt 1 năm học 2018-2019.

- Họp trưởng phòng ở KTX, triển khai KH hoạt động KTX năm học 2018 - 2019. 

- Kết hợp Ban nữ công Công đoàn trường xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bình đẳng giới  - Chăm sóc sức khỏe sinh sản" cho nữ sinh K22,44 nhân kỉ niệm 20/10/2018.

- Hoàn thành việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT của các lớp K21 và 43.

- Tập hợp CMND và hình làm thẻ SV khóa K22 & TC44, gửi NH làm thẻ sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo lập DS biên chế các lớp trình kí và gửi các khoa.

- Hoàn thành việc tổ chức học Tuần SHCD bổ sung và thi lại cho HSSV thi chưa đạt ở tất cả các khóa.

- Sinh hoạt chuyên đề CSSKSS vào lúc 7g30 sáng thứ 7 ngày 20/10/2018 tại nhà đa năng. Thành phần: toàn thể nữ HSSV K22 và 44.

- Sinh hoạt chuyên đề "An toàn giao thông - Tính mạng con người là trên hết" vào lúc 7g30 ngày 27/10/2018 tại nhà đa năng. Thành phần: toàn thể nữ HSSV K21, 22 và 44.  

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN:

- Các Chi đoàn CĐK22 và TC44 tổ chức Đại hội Chi Đoàn NK 2018 – 2019 (Hoàn thành trước 17/10).

- Ra quân thực hiện ngày chủ nhật xanh (chủ nhật - 7/10). (Mỗi chi đoàn cử đại diện ít nhất 03 đoàn viên)

- Cuộc thi Olympic Tiếng Anh sinh viên lần 2 2018 (Còn 2 tuần)

- Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng (15/10 nộp bài)
(mỗi chi đoàn ít nhất 50% sỉ số lớp tham gia)

- Phát động đăng ký hiến máu tình nguyện đến các chi đoàn (16-30/10/2018) (mỗi chi đoàn ít nhất 30% sỉ số lớp tham gia)

- Tổ chức chương trình tập Huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2018-2019 (Dự kiến 20/10/2018)

- Các Đoàn khoa tổ chức Đại hội và bầu ra Ban chấp hành Đoàn khoa nhiệm kỳ 2018 – 2019.(dự kiến 22-26/10/2018)

- Tổ chức các CLB Ngoại ngữ (Thứ 2), Guitar (Thứ 5) sinh hoạt theo lịch.


 Công tác HSSV và hoạt động phong trào Đoàn - Hội Tháng 10/2018
27/09/2018

CÔNG TÁC SINH VIÊN:

- Phối hợp Đoàn TN, Hội SV lập kế hoạchphát động thi đua đợt 1 năm học 2018-2019.

- Họp trưởng phòng ở KTX, triển khai KH hoạt động KTX năm học 2018 - 2019. 

- Kết hợp Ban nữ công Công đoàn trường xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bình đẳng giới  - Chăm sóc sức khỏe sinh sản" cho nữ sinh K22,44 nhân kỉ niệm 20/10/2018.

- Hoàn thành việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT của các lớp K21 và 43.

- Tập hợp CMND và hình làm thẻ SV khóa K22 & TC44, gửi NH làm thẻ sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo lập DS biên chế các lớp trình kí và gửi các khoa.

- Hoàn thành việc tổ chức học Tuần SHCD bổ sung và thi lại cho HSSV thi chưa đạt ở tất cả các khóa.

- Sinh hoạt chuyên đề CSSKSS vào lúc 7g30 sáng thứ 7 ngày 20/10/2018 tại nhà đa năng. Thành phần: toàn thể nữ HSSV K22 và 44.

- Sinh hoạt chuyên đề "An toàn giao thông - Tính mạng con người là trên hết" vào lúc 7g30 ngày 27/10/2018 tại nhà đa năng. Thành phần: toàn thể nữ HSSV K21, 22 và 44.  

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN:

- Các Chi đoàn CĐK22 và TC44 tổ chức Đại hội Chi Đoàn NK 2018 – 2019 (Hoàn thành trước 17/10).

- Ra quân thực hiện ngày chủ nhật xanh (chủ nhật - 7/10). (Mỗi chi đoàn cử đại diện ít nhất 03 đoàn viên)

- Cuộc thi Olympic Tiếng Anh sinh viên lần 2 2018 (Còn 2 tuần)

- Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng (15/10 nộp bài)
(mỗi chi đoàn ít nhất 50% sỉ số lớp tham gia)

- Phát động đăng ký hiến máu tình nguyện đến các chi đoàn (16-30/10/2018) (mỗi chi đoàn ít nhất 30% sỉ số lớp tham gia)

- Tổ chức chương trình tập Huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2018-2019 (Dự kiến 20/10/2018)

- Các Đoàn khoa tổ chức Đại hội và bầu ra Ban chấp hành Đoàn khoa nhiệm kỳ 2018 – 2019.(dự kiến 22-26/10/2018)

- Tổ chức các CLB Ngoại ngữ (Thứ 2), Guitar (Thứ 5) sinh hoạt theo lịch.


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.