(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
  Công tác HSSV và hoạt động phong trào Đoàn - Hội Tháng 12/2018
03/12/2018

- Phát động sinh viên thực hiện kỳ thi nghiêm túc.        

- Tham gia Ngày hội Bí thư chi đoàn năm 2018 tại KDL Paradise (01-02/12).

- Tham gia hội trại Khối LLVT mở rộng năm 2018 (14-15/12)

- Đăng ký tham gia Ngày hội HSSV (dự kiến 05/1/2019)

- Xây dựng kế hoạch Chuẩn bị chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2019.

- Tham gia một số hoạt động khác do nhà trường và Đoàn cấp trên phát động.


  Công tác HSSV và hoạt động phong trào Đoàn - Hội Tháng 12/2018
03/12/2018

- Phát động sinh viên thực hiện kỳ thi nghiêm túc.        

- Tham gia Ngày hội Bí thư chi đoàn năm 2018 tại KDL Paradise (01-02/12).

- Tham gia hội trại Khối LLVT mở rộng năm 2018 (14-15/12)

- Đăng ký tham gia Ngày hội HSSV (dự kiến 05/1/2019)

- Xây dựng kế hoạch Chuẩn bị chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2019.

- Tham gia một số hoạt động khác do nhà trường và Đoàn cấp trên phát động.


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.