(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 - TỪ 09/9/2019 ĐẾN 14/9/2019
06/09/2019

  

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 - TỪ 09/9/2019 ĐẾN 14/9/2019

 

Thứ

Buổi

Lớp A

Lớp B

Phòng

GV

Phòng

GV

Hai

(09/09)

Sáng

GĐ1

Thầy Nguyễn Xuân Dũng

GĐ2

Thầy Phạm Ngọc Tân-Thầy Hoàng Đức Duệ

Chiều

GĐ1

Thầy Nguyễn Thiện Thắng

GĐ2

Cô Lê Thị Kim Chi

Ba

(10/09)

Sáng

GĐ1

Thầy Nguyễn Văn Tráng

GĐ2

Thầy Nguyễn Xuân Dũng

Chiều

GĐ1

Cô Lê Thị Kim Chi

GĐ2

Thầy Nguyễn Thiện Thắng

(11/09)

Sáng

GĐ1

Cô Tiền Tú Anh

GĐ2

Thầy Nguyễn Văn Tráng

Chiều

GĐ1

Thầy Phạm Ngọc Tân-thầy Hoàng Đức Duệ

GĐ2

Cô Tiền Tú Anh

Năm

(12/09)

Sáng

Công an PC.47 tỉnh BR-VT

Chiều

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN (CTSV-ĐOÀN,HỘI)

Sáu (13/08)

Sáng

THI HẾT MÔN (CTSV-ĐT)

Chiều

THI HẾT MÔN (CTSV-ĐT)

   

* Thời gian: Buổi sáng: 7g00 – 10g30; Buổi chiều: 13g30 – 17g00.

* Biên chế:

- Lớp A gồm SV các lớp ngành GD Mầm non và GD Tiểu học.

- Lớp B gồm SV các lớp ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, SP Lý, Kế toán-Quản trị VP.

* Phân công:

- Phòng TC - HC chuẩn bị giảng đường, âm thanh & máy chiếu (theo yêu cầu).

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên và tổ chức cho HSSV thảo luận.

- Phòng Đào tạo phối hợp Phòng CTSV chuẩn bị đề thi và tổ chức thi./.

                 Bà Rịa, ngày 26 tháng 9 năm 2019

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                           (đã ký)

 

                                                                    TS. HỒ CẢNH HẠNH

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

NỘI DUNG THI ĐUA TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV

    HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 - TỪ 09/9/2019 ĐẾN 14/9/2019

 1/ Thời gian

- Buổi sáng: 7g00 – 10g30.

- Buổi chiều: 13g30 – 17g00.

2/ Biên chế gồm 02 lớp

  - Lớp A gồm SV các lớp ngành GD Mầm non và GD Tiểu học.

  - Lớp B gồm SV các lớp ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, SP Lý, Kế toán-Quản trị VP.

3/ Nội quy học tập

- Trang phục và đầu tóc theo đúng nội quy của nhà trường.

- Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; không đùa giỡn, không nói chuyện riêng, không đi chậm, về sớm; trốn giữa buổi xem như nghỉ học không phép.

- Mọi lý do nghỉ học đều phải có ý kiến của chuyên viên quản lý lớp học.

4/ Nhiệm vụ của lớp trực ban

- Có mặt trước 15 phút để chuẩn bị.

- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, trang phục, đầu tóc và báo cáo cho chuyên viên quản lý lớp.

- Theo dõi, ghi chép tình hình lớp học trong suốt buổi học.

- Kiểm tra sĩ số cuối buổi học và nhận xét, nhắc nhở những trường hợp vi phạm.

- Chủ trì họp giao ban và bàn giao trực.

- Làm công tác liên lạc và phục vụ nước uống cho báo cáo viên.

5/Thi đua: Mọi vi phạm đều được đưa vào tính điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV

trong năm học và điểm thi đua của lớp, cụ thể như sau:

- Lớp trưởng báo cáo không trung thực: -20đ/lượt.

- Đi chậm: -2đ/lượt.

- Vắng có phép: -1đ/buổi.

- Vắng không phép: -3đ/lượt.

- Vắng quá 2 buổi học sẽ bị cấm kiểm tra và đóng học phí học lại.

- Trốn học: -3đ/lượt (xem như vắng học).

- Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ học: -2đ/lượt/cá nhân & -20đ/lượt/tập thể;

- Trang phục, đầu tóc, giày dép không đúng quy định: -2đ/lượt.

* Lưu ý:

+ Điểm trừ của cá nhân ngoài việc trừ vào điểm thi đua của lớp ở tuần thứ nhất còn sẽ bị trừ vào điểm rèn luyện cuối học kỳ của HSSV(mục II.2.3).

+ SV không tham gia học tập Tuần SHCD - HSSV và viết bài thu hoạch cuối đợt, điểm rèn luyện cuối kì sẽ bị đưa về thang điểm rèn luyện Trung bình (dưới 60điểm) và bắt buộc phải học đóng lệ phí học bù (tương đương môn học 2 tín chỉ) và học theo thời khóa biểu chung./.

               

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
HỘI THI OLYMPIC TOÀN QUỐC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” LẦN THỨ V, NĂM 2023
Tập huấn về giới và bình đẳng giới
Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 - TỪ 09/9/2019 ĐẾN 14/9/2019
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV - NĂM HỌC 2018-2019 - KHÓA 21 HỆ CAO ĐẲNG
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV - NĂM HỌC 2018-2019 - KHÓA 20 HỆ CAO ĐẲNG & KHÓA 43 HỆ TRUNG CẤP
Thông báo của Ban Quản lý KTX về việc sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên Hệ CĐ khóa 20, 21 & Hệ TC khóa 43
123456
 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 - TỪ 09/9/2019 ĐẾN 14/9/2019
06/09/2019

  

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 - TỪ 09/9/2019 ĐẾN 14/9/2019

 

Thứ

Buổi

Lớp A

Lớp B

Phòng

GV

Phòng

GV

Hai

(09/09)

Sáng

GĐ1

Thầy Nguyễn Xuân Dũng

GĐ2

Thầy Phạm Ngọc Tân-Thầy Hoàng Đức Duệ

Chiều

GĐ1

Thầy Nguyễn Thiện Thắng

GĐ2

Cô Lê Thị Kim Chi

Ba

(10/09)

Sáng

GĐ1

Thầy Nguyễn Văn Tráng

GĐ2

Thầy Nguyễn Xuân Dũng

Chiều

GĐ1

Cô Lê Thị Kim Chi

GĐ2

Thầy Nguyễn Thiện Thắng

(11/09)

Sáng

GĐ1

Cô Tiền Tú Anh

GĐ2

Thầy Nguyễn Văn Tráng

Chiều

GĐ1

Thầy Phạm Ngọc Tân-thầy Hoàng Đức Duệ

GĐ2

Cô Tiền Tú Anh

Năm

(12/09)

Sáng

Công an PC.47 tỉnh BR-VT

Chiều

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN (CTSV-ĐOÀN,HỘI)

Sáu (13/08)

Sáng

THI HẾT MÔN (CTSV-ĐT)

Chiều

THI HẾT MÔN (CTSV-ĐT)

   

* Thời gian: Buổi sáng: 7g00 – 10g30; Buổi chiều: 13g30 – 17g00.

* Biên chế:

- Lớp A gồm SV các lớp ngành GD Mầm non và GD Tiểu học.

- Lớp B gồm SV các lớp ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, SP Lý, Kế toán-Quản trị VP.

* Phân công:

- Phòng TC - HC chuẩn bị giảng đường, âm thanh & máy chiếu (theo yêu cầu).

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên và tổ chức cho HSSV thảo luận.

- Phòng Đào tạo phối hợp Phòng CTSV chuẩn bị đề thi và tổ chức thi./.

                 Bà Rịa, ngày 26 tháng 9 năm 2019

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                           (đã ký)

 

                                                                    TS. HỒ CẢNH HẠNH

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

NỘI DUNG THI ĐUA TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV

    HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 - TỪ 09/9/2019 ĐẾN 14/9/2019

 1/ Thời gian

- Buổi sáng: 7g00 – 10g30.

- Buổi chiều: 13g30 – 17g00.

2/ Biên chế gồm 02 lớp

  - Lớp A gồm SV các lớp ngành GD Mầm non và GD Tiểu học.

  - Lớp B gồm SV các lớp ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, SP Lý, Kế toán-Quản trị VP.

3/ Nội quy học tập

- Trang phục và đầu tóc theo đúng nội quy của nhà trường.

- Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; không đùa giỡn, không nói chuyện riêng, không đi chậm, về sớm; trốn giữa buổi xem như nghỉ học không phép.

- Mọi lý do nghỉ học đều phải có ý kiến của chuyên viên quản lý lớp học.

4/ Nhiệm vụ của lớp trực ban

- Có mặt trước 15 phút để chuẩn bị.

- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, trang phục, đầu tóc và báo cáo cho chuyên viên quản lý lớp.

- Theo dõi, ghi chép tình hình lớp học trong suốt buổi học.

- Kiểm tra sĩ số cuối buổi học và nhận xét, nhắc nhở những trường hợp vi phạm.

- Chủ trì họp giao ban và bàn giao trực.

- Làm công tác liên lạc và phục vụ nước uống cho báo cáo viên.

5/Thi đua: Mọi vi phạm đều được đưa vào tính điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV

trong năm học và điểm thi đua của lớp, cụ thể như sau:

- Lớp trưởng báo cáo không trung thực: -20đ/lượt.

- Đi chậm: -2đ/lượt.

- Vắng có phép: -1đ/buổi.

- Vắng không phép: -3đ/lượt.

- Vắng quá 2 buổi học sẽ bị cấm kiểm tra và đóng học phí học lại.

- Trốn học: -3đ/lượt (xem như vắng học).

- Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ học: -2đ/lượt/cá nhân & -20đ/lượt/tập thể;

- Trang phục, đầu tóc, giày dép không đúng quy định: -2đ/lượt.

* Lưu ý:

+ Điểm trừ của cá nhân ngoài việc trừ vào điểm thi đua của lớp ở tuần thứ nhất còn sẽ bị trừ vào điểm rèn luyện cuối học kỳ của HSSV(mục II.2.3).

+ SV không tham gia học tập Tuần SHCD - HSSV và viết bài thu hoạch cuối đợt, điểm rèn luyện cuối kì sẽ bị đưa về thang điểm rèn luyện Trung bình (dưới 60điểm) và bắt buộc phải học đóng lệ phí học bù (tương đương môn học 2 tín chỉ) và học theo thời khóa biểu chung./.

               

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
HỘI THI OLYMPIC TOÀN QUỐC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” LẦN THỨ V, NĂM 2023
Tập huấn về giới và bình đẳng giới
Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 - TỪ 09/9/2019 ĐẾN 14/9/2019
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV - NĂM HỌC 2018-2019 - KHÓA 21 HỆ CAO ĐẲNG
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV - NĂM HỌC 2018-2019 - KHÓA 20 HỆ CAO ĐẲNG & KHÓA 43 HỆ TRUNG CẤP
Thông báo của Ban Quản lý KTX về việc sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên Hệ CĐ khóa 20, 21 & Hệ TC khóa 43
123456

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 845
Tổng số lượt truy cập: 463818


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.