(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số”
31/12/2021

Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số”

      Ngày 28/12/2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia của gần 500 nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và các nhà quản lý giáo dục bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

      Hội thảo đã nhận được 87 bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên và giáo viên trong và ngoài tỉnh gồm 18 bài báo cáo khoa học, 32 bài tham luận và 37 bài viết khác cho hội thảo.

      Tại hội thảo đã có 10 tác giả trình bày các báo cáo khoa học và tham luận. Các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên,…đã chia sẽ những quan điểm, cơ sở lý luận và thực tiễn, đặc biệt là việc đánh giá thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp trong việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyện, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh phát biểu chào mừng tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo

 

Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh kết luận Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tác giả trình bày bài báo cáo tại Hội thảo

 

Đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi với tác giả

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo mở tiếng Anh “Cùng nhau chia sẻ - Cùng nhau phát triển”
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo “Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Thực trạng và Giải pháp”
Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Hội Khoa học Tâm lí giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo về việc tổ chức Hội thảo " Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2023
Hội Khoa học Tâm lí giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo số 1. Tổ chức Hội thảo năm 2023
Thông báo số 2. Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"
Thông báo số 1. Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới Chương trình và sách giáo khoa: chính sách và thực tiễn. Tại trường Đại học Đồng Tháp.
Thông báo V/v đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế
12345678910...
 Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số”
31/12/2021

Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số”

      Ngày 28/12/2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia của gần 500 nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và các nhà quản lý giáo dục bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

      Hội thảo đã nhận được 87 bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên và giáo viên trong và ngoài tỉnh gồm 18 bài báo cáo khoa học, 32 bài tham luận và 37 bài viết khác cho hội thảo.

      Tại hội thảo đã có 10 tác giả trình bày các báo cáo khoa học và tham luận. Các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên,…đã chia sẽ những quan điểm, cơ sở lý luận và thực tiễn, đặc biệt là việc đánh giá thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp trong việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyện, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh phát biểu chào mừng tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo

 

Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh kết luận Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tác giả trình bày bài báo cáo tại Hội thảo

 

Đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi với tác giả

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo mở tiếng Anh “Cùng nhau chia sẻ - Cùng nhau phát triển”
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo “Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Thực trạng và Giải pháp”
Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Hội Khoa học Tâm lí giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo về việc tổ chức Hội thảo " Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2023
Hội Khoa học Tâm lí giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo số 1. Tổ chức Hội thảo năm 2023
Thông báo số 2. Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"
Thông báo số 1. Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới Chương trình và sách giáo khoa: chính sách và thực tiễn. Tại trường Đại học Đồng Tháp.
Thông báo V/v đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 51
Tổng số lượt truy cập: 380627


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.