(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thông báo danh sách sinh viên từ khóa 17 đến khóa 22 và học sinh trung cấp chính quy từ khóa 41 đến khóa 44 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp
30/05/2022

1. Danh sách sinh viên từ khóa 17 đến khóa 22 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (danh sách)

2. Danh sách học sinh trung cấp chính quy từ khóa 41 đến khóa 44 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (danh sách)


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy và cao đẳng vừa làm vừa học - Tháng 01.2024
Quyết định - hủy kết quả học tập của sinh viên năm 2023
Quyết định - buộc sinh viên thôi học hệ cao đẳng chính quy khóa 25, khóa 26 năm 2023
Quyết định - Cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 25, khóa 26 học kì 2 năm học 2022-2023
Danh sách sinh viên trình độ Cao đẳng, trung cấp hệ chính quy và Cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học được công nhận tốt nghiệp tháng 5 năm 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 24 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP
Quyết định và danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp - tháng 12.2022
Quyết định và danh sách HSSV bị hủy kết quả học tập do hết thời gian quy định - năm 2022
Danh sách sinh viên chính quy khóa 23 và các khóa trước được công nhận tốt nghiệp tháng 8 năm 2022
Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thông báo danh sách sinh viên từ khóa 17 đến khóa 22 và học sinh trung cấp chính quy từ khóa 41 đến khóa 44 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp
123
 Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thông báo danh sách sinh viên từ khóa 17 đến khóa 22 và học sinh trung cấp chính quy từ khóa 41 đến khóa 44 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp
30/05/2022

1. Danh sách sinh viên từ khóa 17 đến khóa 22 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (danh sách)

2. Danh sách học sinh trung cấp chính quy từ khóa 41 đến khóa 44 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (danh sách)


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy và cao đẳng vừa làm vừa học - Tháng 01.2024
Quyết định - hủy kết quả học tập của sinh viên năm 2023
Quyết định - buộc sinh viên thôi học hệ cao đẳng chính quy khóa 25, khóa 26 năm 2023
Quyết định - Cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 25, khóa 26 học kì 2 năm học 2022-2023
Danh sách sinh viên trình độ Cao đẳng, trung cấp hệ chính quy và Cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học được công nhận tốt nghiệp tháng 5 năm 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 24 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP
Quyết định và danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp - tháng 12.2022
Quyết định và danh sách HSSV bị hủy kết quả học tập do hết thời gian quy định - năm 2022
Danh sách sinh viên chính quy khóa 23 và các khóa trước được công nhận tốt nghiệp tháng 8 năm 2022
Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thông báo danh sách sinh viên từ khóa 17 đến khóa 22 và học sinh trung cấp chính quy từ khóa 41 đến khóa 44 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp
123
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.