(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non- kỳ thi ngày 18/8/2022
19/08/2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

Kỳ thi ngày 18/8/2022

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non kỳ thi ngày 18/8/2022, cụ thể như sau:

TT

SBD

Họ và Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Ghi chú

Đọc diễn cảm

Hát

Trung bình

1

MN2222

Nguyễn Trần Vân  Anh

22/11/1999

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.0

9.0

9.00

 

2

MN2223

Trần Lê Thị Diệu

18/05/2003

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.0

7.5

8.25

 

3

MN2224

Đinh Thị Mỹ Duyên

09/11/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.0

8.5

8.25

 

4

MN2225

Lê Thị Cẩm Giang

04/09/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.5

8.0

8.75

 

5

MN2226

Nguyễn Thị Ngọc Liên

04/02/2004

Quảng Ngãi

8.0

8.5

8.25

 

6

MN2227

Nguyễn Thùy Linh

27/12/2000

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.0

8.5

8.75

 

7

MN2228

Đào Thị Thanh Nhã

25/04/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.0

8.5

8.25

 

8

MN2229

Võ Thị Nhạn

13/05/2004

Quảng Trị

 

 

 

Vắng

9

MN2230

Huỳnh Thị Yến Nhi

24/09/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

9.0

8.75

 

10

MN2231

Nguyễn Thị Yến Nhi

18/03/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

9.5

9.00

 

11

MN2232

Nguyễn Thị Yến Nhi

17/09/2002

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.5

8.5

9.00

 

12

MN2233

Nguyễn Đồng Diễm Phúc

17/04/2002

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

8.0

8.25

 

13

MN2234

Nguyễn Thị Hồng Thắm

15/02/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.0

9.0

9.00

 

14

MN2235

Trần Thụy Hoàng Thu

02/09/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

9.0

8.75

 

15

MN2236

Nguyễn Thị Phương Thuỳ

17/01/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

 

Vắng

16

MN2237

Phạm Thị Thu Trang

29/02/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

8.0

8.25

 

      Danh sách này có 16 thí sinh.

 

Nơi nhận:

-  Lãnh đạo trường;

-  Các phòng/khoa;

-  Website trường (tb);

-  Lưu: VT, ĐT&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã kí)

 

 TS. PHAN THẾ HẢI


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 2 năm 2023 
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Thông báo - Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành giáo dục Mầm non năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2023 và kế hoạch xét tuyển sinh đợt tiếp theo năm 2023
Quyết định - Điểm chuẩn đợt 1 trình độ cao đẳng các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
THÔNG BÁO - Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non Kỳ thi ngày 22/7/2023
12345678910...
 Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non- kỳ thi ngày 18/8/2022
19/08/2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

Kỳ thi ngày 18/8/2022

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non kỳ thi ngày 18/8/2022, cụ thể như sau:

TT

SBD

Họ và Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Ghi chú

Đọc diễn cảm

Hát

Trung bình

1

MN2222

Nguyễn Trần Vân  Anh

22/11/1999

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.0

9.0

9.00

 

2

MN2223

Trần Lê Thị Diệu

18/05/2003

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.0

7.5

8.25

 

3

MN2224

Đinh Thị Mỹ Duyên

09/11/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.0

8.5

8.25

 

4

MN2225

Lê Thị Cẩm Giang

04/09/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.5

8.0

8.75

 

5

MN2226

Nguyễn Thị Ngọc Liên

04/02/2004

Quảng Ngãi

8.0

8.5

8.25

 

6

MN2227

Nguyễn Thùy Linh

27/12/2000

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.0

8.5

8.75

 

7

MN2228

Đào Thị Thanh Nhã

25/04/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.0

8.5

8.25

 

8

MN2229

Võ Thị Nhạn

13/05/2004

Quảng Trị

 

 

 

Vắng

9

MN2230

Huỳnh Thị Yến Nhi

24/09/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

9.0

8.75

 

10

MN2231

Nguyễn Thị Yến Nhi

18/03/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

9.5

9.00

 

11

MN2232

Nguyễn Thị Yến Nhi

17/09/2002

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.5

8.5

9.00

 

12

MN2233

Nguyễn Đồng Diễm Phúc

17/04/2002

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

8.0

8.25

 

13

MN2234

Nguyễn Thị Hồng Thắm

15/02/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

9.0

9.0

9.00

 

14

MN2235

Trần Thụy Hoàng Thu

02/09/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

9.0

8.75

 

15

MN2236

Nguyễn Thị Phương Thuỳ

17/01/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

 

Vắng

16

MN2237

Phạm Thị Thu Trang

29/02/2004

Bà Rịa-Vũng Tàu

8.5

8.0

8.25

 

      Danh sách này có 16 thí sinh.

 

Nơi nhận:

-  Lãnh đạo trường;

-  Các phòng/khoa;

-  Website trường (tb);

-  Lưu: VT, ĐT&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã kí)

 

 TS. PHAN THẾ HẢI


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 2 năm 2023 
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Thông báo - Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành giáo dục Mầm non năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2023 và kế hoạch xét tuyển sinh đợt tiếp theo năm 2023
Quyết định - Điểm chuẩn đợt 1 trình độ cao đẳng các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
THÔNG BÁO - Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non Kỳ thi ngày 22/7/2023
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 15
Tổng số lượt truy cập: 380251


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.