(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Thông báo Mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2022
11/01/2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 468/TB– CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Bà Rịa, ngày 01 tháng 11 năm 2022

Thông báo

Mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2022

 

      Để đáp ứng nhu cầu thăng hạng của giáo viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III, Tiểu học hạng III khóa 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 như sau:

      1. Đối tượng:

      Giáo viên có nhu cầu học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cụ thể các lớp như sau:

          - Giáo viên Mầm non hạng III;

          - Giáo viên Tiểu học hạng III.

      2. Chương trình: 240 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      3. Thời gian, hình thức học:

          - Đối với Mầm non hạng III: học vào các ngày cuối tuần (trực tiếp tại trường Tiểu học Lê Lợi – thị xã Phú Mỹ) và các buổi tối trong tuần (trực tuyến bằng phần mềm Google Meet).

          - Đối với Tiểu học Hạng III: học vào các ngày cuối tuần (trực tiếp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa -Vũng Tàu) và các buổi tối trong tuần (trực tuyến bằng phần mềm Google Meet).

          - Dự kiến khai giảng vào ngày 05/11/2022.

      4. Học phí khóa học: 2.200.000đ/học viên/khóa học.

      5. Kết quả khóa học:

          Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

          Khoa Bồi dưỡng và Liên kết Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, địa chỉ: số 689 Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, số điện thoại: 02543.736.577.

 

 

Nơi nhận:

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, BD&LKĐT, ĐT&HTQT

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân các lớp liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2023-2024
THÔNG BÁO - Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 3 năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023
THÔNG BÁO - Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH - Ban hành Quy chế xét tuyển liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
THÔNG BÁO - Kết quả kì thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học khóa thi ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2022
THÔNG BÁO - Kết quả chấm thi phúc khảo - Kì thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học khóa thi ngày 12, 13/11/ 2022
THÔNG BÁO - Về việc tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (gia hạn đợt 2)
Quy chế thi tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học
12345
 Thông báo Mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2022
11/01/2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 468/TB– CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Bà Rịa, ngày 01 tháng 11 năm 2022

Thông báo

Mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2022

 

      Để đáp ứng nhu cầu thăng hạng của giáo viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III, Tiểu học hạng III khóa 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 như sau:

      1. Đối tượng:

      Giáo viên có nhu cầu học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cụ thể các lớp như sau:

          - Giáo viên Mầm non hạng III;

          - Giáo viên Tiểu học hạng III.

      2. Chương trình: 240 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      3. Thời gian, hình thức học:

          - Đối với Mầm non hạng III: học vào các ngày cuối tuần (trực tiếp tại trường Tiểu học Lê Lợi – thị xã Phú Mỹ) và các buổi tối trong tuần (trực tuyến bằng phần mềm Google Meet).

          - Đối với Tiểu học Hạng III: học vào các ngày cuối tuần (trực tiếp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa -Vũng Tàu) và các buổi tối trong tuần (trực tuyến bằng phần mềm Google Meet).

          - Dự kiến khai giảng vào ngày 05/11/2022.

      4. Học phí khóa học: 2.200.000đ/học viên/khóa học.

      5. Kết quả khóa học:

          Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

          Khoa Bồi dưỡng và Liên kết Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, địa chỉ: số 689 Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, số điện thoại: 02543.736.577.

 

 

Nơi nhận:

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, BD&LKĐT, ĐT&HTQT

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân các lớp liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2023-2024
THÔNG BÁO - Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 3 năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023
THÔNG BÁO - Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH - Ban hành Quy chế xét tuyển liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
THÔNG BÁO - Kết quả kì thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học khóa thi ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2022
THÔNG BÁO - Kết quả chấm thi phúc khảo - Kì thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học khóa thi ngày 12, 13/11/ 2022
THÔNG BÁO - Về việc tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (gia hạn đợt 2)
Quy chế thi tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học
12345

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 86
Tổng số lượt truy cập: 420378


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.