(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
07/12/2022

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu Nhiệm kỳ 2023-2028

 

      Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-CĐCS ngày 05/9/2022 của BTV Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Đại hội các công đoàn bộ phận và Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028, từ ngày 11/11/2022 đến ngày 02/12/2022  các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

      Công đoàn bộ phận Giáo dục Phổ thông - Ngoại ngữ được chọn làm Đại hội điểm.

      Đại hội các công đoàn bộ phận đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; đóng góp vào các Văn kiện đại hội Công đoàn trường và bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm:

      BCH Công đoàn GDPT- Ngoại ngữ: Lê Thị Trung (Chủ tịch), Phùng Thị Sinh, Biền Thị Hoàng Anh;

      BCH Công đoàn Kinh tế - Quản lý: Phạm Ngọc Nguyên (Chủ tịch), Nguyễn Thị Mai Hoa, Trịnh Thị Hồng Ngọc;

      BCH Công đoàn Giáo dục Mầm non: Trần Văn Tuyên (Chủ tịch), Trần Thị Thúy Hà, Đặng Thụy Đan Thanh;

      BCH Công đoàn Đào tạo: Lê Thị Bích Mai (Chủ tịch), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Minh Thanh;

      BCH Công đoàn Hành chính: Lâm Thị Khuyến (Chủ tịch), Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Thị Toan.

      Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028 được chọn làm đại hội điểm của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 16/12/2022.

Ông Nguyễn Đăng Lực, PCT Công đoàn trường và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Giáo dục Phổ thông – Ngoại Ngữ

Đồng chí  Nguyễn Đăng Lực, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Hành chính

Đồng chí Hồ Viết Chiến, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế - Quản lý

Đồng chí Trần Anh Đức, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Đào tạo

Đồng chí Bùi Quang Trường, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Mầm Non


 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
07/12/2022

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu Nhiệm kỳ 2023-2028

 

      Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-CĐCS ngày 05/9/2022 của BTV Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Đại hội các công đoàn bộ phận và Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028, từ ngày 11/11/2022 đến ngày 02/12/2022  các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

      Công đoàn bộ phận Giáo dục Phổ thông - Ngoại ngữ được chọn làm Đại hội điểm.

      Đại hội các công đoàn bộ phận đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; đóng góp vào các Văn kiện đại hội Công đoàn trường và bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm:

      BCH Công đoàn GDPT- Ngoại ngữ: Lê Thị Trung (Chủ tịch), Phùng Thị Sinh, Biền Thị Hoàng Anh;

      BCH Công đoàn Kinh tế - Quản lý: Phạm Ngọc Nguyên (Chủ tịch), Nguyễn Thị Mai Hoa, Trịnh Thị Hồng Ngọc;

      BCH Công đoàn Giáo dục Mầm non: Trần Văn Tuyên (Chủ tịch), Trần Thị Thúy Hà, Đặng Thụy Đan Thanh;

      BCH Công đoàn Đào tạo: Lê Thị Bích Mai (Chủ tịch), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Minh Thanh;

      BCH Công đoàn Hành chính: Lâm Thị Khuyến (Chủ tịch), Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Thị Toan.

      Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028 được chọn làm đại hội điểm của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 16/12/2022.

Ông Nguyễn Đăng Lực, PCT Công đoàn trường và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Giáo dục Phổ thông – Ngoại Ngữ

Đồng chí  Nguyễn Đăng Lực, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Hành chính

Đồng chí Hồ Viết Chiến, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế - Quản lý

Đồng chí Trần Anh Đức, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Đào tạo

Đồng chí Bùi Quang Trường, Bí thư chi bộ tặng hoa BCH Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Mầm Non689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 31
Tổng số lượt truy cập: 380442


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.