(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - HỘI NHẬP
17/03/2023
📌Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng Thanh Niên năm 2023, chiều ngày 16/3/2023, Đoàn khoa Ngoại ngữ - Trường CĐSP BR-VT đã tổ chức chương trình Giao lưu Văn hoá - Hội nhập với sự tham gia của cô Otake - GV người Nhật và cô Kaitlan - GV Người Mỹ.
🪪Các GV nước ngoài đã chia sẻ kinh nghiệm về học tập, văn hóa và văn nghệ của Mỹ và Nhật Bản. Đoàn viên sinh viên nhà trường đã giao lưu các tiết mục văn nghệ, đặt câu hỏi giao lưu với GV nước ngoài.
🏵Hoạt động nhằm tạo môi trường giao lưu Văn hóa - Hội nhập và kỹ năng tổ chức sự kiện cho sinh viên nhà trường.
 
 

 CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - HỘI NHẬP
17/03/2023
📌Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng Thanh Niên năm 2023, chiều ngày 16/3/2023, Đoàn khoa Ngoại ngữ - Trường CĐSP BR-VT đã tổ chức chương trình Giao lưu Văn hoá - Hội nhập với sự tham gia của cô Otake - GV người Nhật và cô Kaitlan - GV Người Mỹ.
🪪Các GV nước ngoài đã chia sẻ kinh nghiệm về học tập, văn hóa và văn nghệ của Mỹ và Nhật Bản. Đoàn viên sinh viên nhà trường đã giao lưu các tiết mục văn nghệ, đặt câu hỏi giao lưu với GV nước ngoài.
🏵Hoạt động nhằm tạo môi trường giao lưu Văn hóa - Hội nhập và kỹ năng tổ chức sự kiện cho sinh viên nhà trường.
 
 


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 29
Tổng số lượt truy cập: 293299


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.